Moduł Usług Prywatnych

Moduł Usług Prywatnych (MUP) zaimplementowany w oprogramowaniu drEryk pozwala na:

  • rozliczanie komercyjnych usług medycznych
  • współpracę z Modułem Rozliczeń NFZ (umożliwienie wyboru rodzaju wizyty prywatnej lub refundowanej)
  • korelacje z drukarkami fiskalnymi co umożliwia wydruk paragonów, faktur i korekt faktur bezpośrednio z programu
  • przypisanie pacjentowi określonych pakietów lub płatników
  • tworzenie pakietów usług bezpośrednio z prywatnymi pacjentami, jak i z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (ubezpieczyciele, zakłady pracy).

Po więcej informacji zapraszamy tutaj .