Wróć

Klauzula informacyjna webinaria drEryk

POBIERZ KLAUZULĘ (*PDF)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Uczestników webinaru organizowanego przez Administratora

Administrator Danych Osobowych: Administratorem danych osobowych Uczestnika jest drEryk S.A. siedzibą w Krakowie, ul. Księdza Józefa Tischnera 8, 30‐421 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000636731 (dalej: Administrator).

Kategorie danych osobowych: Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora to: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika oraz inne dane zbierane przez dostawcę Microsoft, a niezbędne dla obsługi i organizacji webinaru organizowanego przez Administratora z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams.

Cele przetwarzania danych osobowych:

  • dane osobowe przetwarzane będą w celu ich identyfikacji oraz obsługi udziału w webinarium, w tym rejestracji uczestnictwa w webinarze, przesłania na adres e-mail Uczestnika linku z dostępem do webinaru, nagrania webinaru, a także w celach statystycznych (art. 6 lit. a i f RODO).
  • dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane w celu wysyłania informacji handlowych, w tym informacji o działalności i wydarzeniach Administratora w formie newslettera, ale tylko w przypadku wyrażenia zgody przez Uczestnika (art. 6 lit. a RODO).

Okres przetwarzania danych osobowych:

  • w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail w celach związanych z organizacją i obsługą webinaru – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zatem nie dłużej niż do zakończenia webinaru oraz zrealizowania ww. czynności albo do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przysługiwał.
  • w zakresie imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych w celu obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń – przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, zatem nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń.
  • w zakresie adresu e-mail na potrzeby wysyłania najnowszych informacji handlowych o działalności i wydarzeniach organizowanych przez Administratora w formie newslettera – do momentu cofnięcia przez Uczestnika zgody poprzez kliknięcie w link dołączony do każdej wiadomości z usługi Newsletter lub przesłanie wiadomości e-mail na adres: informacja@dreryk.pl

Informacja o prawach przysługujących osobie, której dane dotyczą: Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest niezbędne do wzięcia udziału w webinarze.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego: Dane osobowe mogą być przetwarzane również poza terytorium EOG na terenie Stanów Zjednoczonych przez operatora usługi Microsoft Teams, który uczestniczy w programie Privacy Shield.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora: W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Administratora, adres e – mail: privacy@dreryk.pl

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”