Oferta

drEryk

 

drEryk jest kompleksowym oprogramowaniem do obsługi podmiotów leczniczych. Doskonale sprawdza się w dużych placówkach zatrudniających kilkaset osób, średnich podmiotach leczniczych oraz w małych jednoosobowych praktykach lekarskich.

drEryk posiada budowę modułową, dzięki czemu mogą Państwo zamawiać tylko te funkcjonalności,
które są niezbędne do pracy.

oferta

Gruntowna analiza pracy w placówce medycznej pozwoliła nam na stworzenie odpowiedniego narzędzia wspomagającego codzienne czynności. Analitycy oraz grono konsultantów szczegółowo zaprojektowało, a następnie przetestowało funkcjonalności pod kątem szybkości, wygody i automatyzacji pracy. Sprawdź rekomendacje naszych klientów świadczące o jakości naszej pracy.

Sprawdź sposób licencjonowania oprogramowania drEryk oraz zweryfikuj wymagania sprzętowe

Moduł Lekarza :

Moduł lekarza POZ i AOS wspomaga pracę poprzez:

 • widok całej wizyty w jednym oknie
 • tworzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
 • błyskawiczne drukowanie recept, skierowań, zaleceń a także zwolnień ZUS ZLA (na druku ZUS)
 • komunikaty o nowych wynikach badań przy otwarciu wizyty
 • ostrzeżenia o czynnikach zagrożenia
 • tworzenie własnych szablonów wizyt oraz zestawów leków

 

Pobierz demo
Skontaktuj się z nami

 

Modul Stomatolog :

Specjalistyczny panel wykorzystujący interaktywny diagram uzębieniadoskonale wpisuje się w sposób pracy stomatologów.

Pobierz demo
Skontaktuj się z nami
 
Moduł Rejestracji :

Moduły rejestracji oraz powiadomień o terminach wizyt umożliwiają:

 • powiadamianie zarejestrowanych pacjentów o zbliżającym się terminie wizyty (administrator systemu konfiguruje termin wysyłania i treść powiadomień)
 • zarządzanie deklaracjami, ruchem chorych
 • prowadzenie księgi przyjęć
 • korzystanie ze słownika TERYT
 • zbiorczą weryfikacja eWUŚ
 • wydruk recepty na leki stosowane przewlekle, zaleceń, wystawionego zwolnienia ZUS ZLA
 • wprowadzenie pacjenta do bazy (w tym pacjenta spoza bazy, z Unii Europejskiej, spoza Unii)
 • dodanie informacji o przyjściu pacjenta do placówki na wcześniej wyznaczoną wizytę (wiadomość widoczna automatycznie w panelu lekarza)
 • sprawdzanie i modyfikacja grafików poszczególnych lekarzy
 • wprowadzanie i rejestr skierowań do lekarzy AOS
 • kolorystyczne rozróżnienia poszczególnych rodzajów wizyt lub miejsc udzielania świadczenia oraz inne.

 

Moduły Pielęgniarek :

Moduły gabinetu zabiegowego, pielęgniarek: OPD, środowiskowej, szkolnej i położnej

Moduły gabinetu zabiegowego oraz pielęgniarek to kompleksowo przygotowane funkcjonalności niezbędne dla pielęgniarek. W oprogramowaniu drEryk zostały wyszczególnione role pielęgniarki opieki długoterminowej, środowiskowej, szkolnej i położnej co dodatkowo ułatwia pracę.

Moduły te umożliwiają:

 • sprawną realizacja świadczeń
 • tworzenie szablonów zabiegów
 • obsługę księgi ruchu chorych
 • zarządzanie deklaracjami i ich drukowanie
 • wprowadzenie pacjenta do bazy,
 • przeglądanie i wprowadzanie wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych
 • korzystanie z szablonów kart opieki
 • zbiorcze zarządzanie deklaracjami uczniów dla pielęgniarki szkolnej
 • przyjazne wprowadzanie testów przesiewowych i wiele innych.

e-Rejestracja

e-Rejestracja to rejestracja pacjenta na wizytę przez Internet. e-Rejestracja jest w pełni i na bieżąco zsynchronizowana z terminarzem w oprogramowaniu drEryk, tworząc jeden spójny terminarz, co w nieoceniony sposób usprawnia organizację wizyt pacjentów w podmiocie leczniczym. e-Rejestracja jest wypełnieniem obowiązku ustawowego (AOS) i znaczącym usprawnieniem, pozwalającym pacjentom na samodzielne wybieranie terminów wizyt oraz rejestrację bez konieczności angażowania personelu przychodni.

Pobierz demo
Skontaktuj się z nami

 

Moduł Kierownika Medycznego :

Moduł Kierownika Medycznego obejmuje uprawnienia niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdego administratora podmiotu leczniczego, a są to m.in.:

 • zarządzanie personelem medycznym i nadawanie mu dostępu do danych medycznych
 • generowanie statystyk
 • import/eksport listy pacjentów
 • zarządzanie harmonogramem pracy oraz umowami z NFZ
 • weryfikacja wykonania punktów umowy
 • definiowanie usług w Module Rozliczeń Prywatnych (MRP)
 • zarządzanie danymi świadczeniodawcy
 • jednostkami oraz komórkami organizacyjnymi
 • ustawienia i konfiguracja programu w tym modyfikacje pieczęci
 • zarządzanie laboratoriami i pracowniami diagnostycznymi
 • integracja z systemem eWUŚ
 • tworzenie kopii bezpieczeństwa baz danych i wiele innych.

Moduł Erlab :

ErLab to nowoczesny system bezpiecznej i automatycznej wymiany danych z laboratoriami analitycznymi i obrazowymi połączony z oprogramowaniem drEryk. Wyniki wykonanych badań są automatycznie zapisywane w kartotece pacjenta, a program drEryk gromadzi dane konieczne do stworzenia raportu badań wykonanych.

ErLab pozwala na poprawę bezpieczeństwa i zasadnicze zwiększenie szybkości obiegu informacji poprzez automatyzację działań, eliminację przepisywania ręcznego wyników badań oraz likwidację powstających przy tym błędów ludzkich.

Zobacz więcej na ErLab

Moduł Importu Dokumentacji Zewnętrznej:

Pozwala na import plików zewnętrznych o dowolnym rozszerzeniu i zapisanie ich w dokumentacji elektronicznej pacjenta.

Oprogramowanie drEryk szyfruje dodawane pliki i umieszcza je w osobnej bazie danych.

Moduł ten umożliwia import dokumentów takich jak:

 • dane osobowe pacjenta
 • konsultacje
 • rehabilitacje
 • badania przesiewowe
 • hospitalizacje
 • wyniki badań obrazowych oraz analitycznych i inne.

wywołanie skanowania bezpośrednio z programu i zapisanie skanowanego dokumentu bezpośrednio do bazy danych bez zapisywania na dysku.

2016-08-30_08h36_15

2016-08-30_08h37_35

Po kliknięciu przycisku „Skanuj” otworzy się program skanujący od skanera. Po zeskanowaniu dokumentu załącznik automatycznie się uzupełni i będzie dołączony do bazy dokumentów drEryk

Rozszerzona Baza Leków :

Czytelne i zawsze aktualne wskazania z punktu 4.1 ChPL bezpośrednio w programie. Przejrzysta historia recept z możliwością szybkiego powtórzenia, definiowane przez lekarza szablony zestawów leków powiązane z rozpoznaniem oraz automatyczne obliczanie ilości substancji czynnej dla leków psychotropowych w nieoceniony sposób ułatwiają pracę lekarza.
Zapraszamy do pobrania bezpłatnej aplikacji mobilnej ChPL umożliwiającej szybki i łatwy dostęp do aktualnej Listy Leków Refundowanych z telefonu komórkowego.


 • wszystkie zarejestrowane w Polsce leki
  2016-10-17_10h23_41
 • informacja o aktualnej dostępności leków w aptekach 2016-10-17_10h19_45
 • kody ATC  (Klasyfikacja anatomiczno-terapeutyczno-chemiczna)
 • poziomy odpłatności dostępne dla danego lekucena (w tym cena dla pacjenta w zależności od poziomu refundacji)

Dowiedz się więcej

Moduł Usług Prywatnych :

Moduł Usług Prywatnych (MUP) zaimplementowany w oprogramowaniu drEryk pozwala na:

 • rozliczanie komercyjnych usług medycznych
 • współpracę z Modułem Rozliczeń NFZ (umożliwienie wyboru rodzaju wizyty prywatnej lub refundowanej)
 • korelacje z drukarkami fiskalnymi co umożliwia wydruk paragonów, faktur i korekt faktur bezpośrednio z programu
 • przypisanie pacjentowi określonych pakietów lub płatników
 • tworzenie pakietów usług bezpośrednio z prywatnymi pacjentami, jak i z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (ubezpieczyciele, zakłady pracy).

.

Dodatkowe informacje :
Zasady licencjonowania

Stanowisko Kierownika Medycznego zawiera moduł rejestracji wraz ze sprawozdawczością do NFZ i jest dodawane za symboliczną opłatą 2 groszy do pierwszego stanowiska lekarskiego. Stanowiska lekarskie i pielęgniarskie są licencjonowane. Na jednym stanowisku lekarskim, zgodnie z umową licencyjną, może pracować wielu lekarzy, ale w różnym czasie. Jeśli występuje sytuacja jednoczesnej pracy kolejnych osób na stanowiskach lekarskich, konieczne jest wykupienie kolejnej licencji na stanowiska lekarskie za wartość zgodną z obowiązującym cennikiem. Natomiast stanowiska pielęgniarskie, położnych i rejestracji dopuszczają pracę wielu osób jednocześnie.

Wartość zakupu oprogramowania drEryk zawiera dwie opłaty, jedna to jednorazowy zakup licencji oprogramowania, z wyszczególnieniem wybranych stanowisk, druga to opłata za dostęp do Asysty Technicznej i wszystkie aktualizacje, które ukażą się na przestrzeni roku. Istnieją równocześnie dwie możliwości zakupu dostępu do Asysty Technicznej i aktualizacji w pierwszym, a także w kolejnych latach. Jedną z nich jest jednorazowa opłata roczna (preferowane), natomiast drugą opłata miesięczna. W zależności od wybranej opcji tabela kalkulacyjna będzie zawierała odpowiednie wyliczenia.

Przy opłacie miesięcznej wartość zakupu stanowisk oprogramowania drEryk wyliczana jest na podstawie kwoty jednorazowego zakupu licencji oraz aktualizacji w opłacie miesięcznej.

Wymagania sprzętowe

Dla serwera

 • Serwer do 2 użytkowników:
  – Procesor: Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz,
  – Pamięć RAM: 4.00 GB,
  – Ilość  wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstotliwości robienia backup’u )
  – karta sieciowa
  – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440×900
  – system operacyjny: Windows 8,1 Professional /Windows 10 Professional/ Windows Server 2012
 • Serwer do 10-ciu użytkowników:km
  – Procesor: Intel(R) Core i5 CPU 2.50GHz,
  – Pamięć RAM: 8.00 GB,
  – Ilość wolnego miejsca na dysku: 50 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych, i częstotliwości robienia backup’u )
  – karta sieciowa
  – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440×900
  – system operacyjny: Windows 8,1 Professional /Windows 10 Professional/ Windows Server 2012
 • Serwer do 45-ciu użytkowników (Poprzez wiele połączeń RDP):
  – Procesor: Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2640 @ 2.50GHz,
  – Pamięć RAM: 64.0 GB,
  – Ilość  wolnego miejsca na dysku: 500 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstości robienia backup’u )
  – Konfiguracja dysku: 4 dyski w RAID-10: 7200rpm 6G SATA SFF 2.5-inch,
  – karta sieciowa,
  – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440×900,
  – system operacyjny: Windows Server 2012

Dla klienta

 • – Procesor: Intel Pentium 4 2GHz,
  – Pamięć RAM: 2 GB,
  – Ilość  wolnego miejsca na dysku: 400 MB,
  – karta sieciowa
  – karta graficzna obsługująca rozdzielczość: 1440×900
  – system operacyjny: Windows 8,1 Professional /Windows 10 Professional/ Windows Server 2012