eWUŚ mobile

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców
eWUŚ mobile to intuicyjna i bardzo przydatna aplikacja przeznaczona dla lekarzy, służąca do potwierdzania prawa pacjenta do świadczeń za pomocą np. telefonu komórkowego.  


 

eWUŚ mobile jest oparty o prowadzony przez NFZ Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU) i na bieżąco informuje świadczeniodawców o uprawnieniach pacjenta do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Aby uzyskać takie dane wystarczy telefon z systemem ANDROID i połączeniem internetowym oraz PESEL pacjenta.Pobierając aplikacje zyskujesz:

  • profesjonalne i proste w obsłudze narzędzie codziennej pracy
  • pewność uzyskiwanych informacji (zapis historii, kod potwierdzenia uprawnień)
  • bezpieczeństwo zgodności w razie zmian (system jest stale aktualizowany)
  • łatwy dostęp do danych o ubezpieczeniu zdrowotnym pacjenta w dowolnym miejscu i czasie
  • zadowolenie pacjenta, który nie będzie musiał okazywać dodatkowych dokumentów potwierdzających ubezpieczenie (wystarczy dowód tożsamości i numer PESEL)

Już dziś możesz zainstalować na smartfonie pełną wersję mobilnego systemu eWUŚ!

Aplikacja eWUŚ mobile jest stale rozwijana i aktualizowana, dlatego też będziemy wdzięczni za Państwa opinie i komentarze na temat mobilnego eWUŚ’a.

Systemu eWUŚ jest zgodnie z założeniem Ministerstwa Zdrowia i obowiązującym prawem  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 133.883 z póź. zm.) , przeznaczony do weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców tylko przez uprawnionych świadczeniodawców oraz lekarzy. Dlatego dostęp do systemu jest ograniczony tylko dla tej grupy. Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu przez Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.

Instrukcja aplikacji mobilnej eWUŚ (1193)