ErLab – diagnostyka

banner erlab-04

 

plac_medyczna
Dla Placówek Medycznych
 • Wygoda dla pacjentów
 • Oszczędność czasu
 • Usprawnienie przepływu danych on-line
 • Bezpieczeństwo
 • Możliwość współpracy z wieloma laboratoriami jednocześnie

System ErLab stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które w sposób kompleksowy podnosi standardy pracy zarówno w podmiotach leczniczych, jak i pracowniach diagnostycznych. System ErLab został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, a pracowniami diagnostycznymi oraz ograniczeniu wydatków przeznaczonych na usługi transportowe i wydruki w postaci papierowej.  Forma papierowa skierowań oraz wyników badań od teraz może zostać całkowicie zastąpiona formą elektroniczną. Informacje dotyczące wystawionych skierowań oraz wyników zleconych badań są dostępne w programie drEryk, bezpośrednio w elektronicznej kartotece pacjenta.

Jak działa ErLab

ErLab pełni rolę elektronicznego mostu łączącego pracę w pracowni diagnostycznej oraz obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. Korzystanie z systemu ErLab zapewnia wysoki poziom szyfrowania danych zgodny z wymaganiami GIODO, co daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas archiwizowania i przesyłania danych medycznych, odnoszących się do danych wrażliwych pacjenta.
System ErLab podnosi jakość wykonywanych usług poprzez ograniczenie ingerencji pacjenta na drodze podmiot medyczny – pracownia diag. Dzięki temu każde zlecenie na badania analityczne zaordynowane przez lekarza, trafia bezpośrednio do pracowni diag. Wyeliminowanie ręcznego przepisywania wyników badań z pracowni diag, ogranicza do minimum ludzkie błędy.

System ErLab w podmiocie leczniczym obsługiwany jest z poziomu programu drEryk, poprzez panel lekarza lub pielęgniarki ambulatoryjnej w gabinecie zabiegowym. Krótka konfiguracja systemu w podmiocie leczniczym, pozwala w pełni korzystać z jego funkcjonalności  i nie wymaga od użytkownika dodatkowej znajomości programu. Wdrożenia systemu ErLab przeprowadzane są przez Asystę Techniczną, która w sposób kompleksowy przygotowuje podmiot do pracy z systemem.

 

Obieg informacji w systemie ErLab rozpoczyna się od stanowiska lekarskiego w  podmiocie leczniczym. Za pośrednictwem programu drEryk – lekarz wystawia dla pacjenta skierowanie na wybrane badania do pracowni diagnostycznej, z którą współpracuje. Jeżeli punkt pobrań znajduje się w podmiocie, pielęgniarka odbiera zlecenie drogą elektroniczną i pobiera materiał do badań. Jest on transportowany do pracowni diagnostycznej, a zlecenie badania trafia bezpośrednio do systemu ErLab. Wyniki badań pobranego materiału, wprowadzone do programu w pracowni diag, są automatycznie przesyłane do dokumentacji medycznej pacjenta w podmiocie leczniczym. Kliknięcie przycisku „Wyślij” zastępuje zatem kosztowne oraz skomplikowane kroki, które dotychczas podmioty lecznicze oraz pracownie diagnostyczne były zmuszone wykonywać.

Pracownia RTG/USG
Adres
 „MEDI-PROF” Sp. z o.o ul. Krótka 4 lok. 111
11-400 Kętrzyn
tel. 89 752 23 61

 

Wszystkie podmioty lecznicze pracujące na oprogramowaniu drEryk już od teraz mogą przesyłać skierowania i wyniki badań analitycznych drogą elektroniczną.

Wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem Podmiotu Leczniczego, a my odpowiemy na Państwa pytania dotyczące pracy z systemem ErLab oraz dodatkowo:

 • sprawdzimy czy laboratorium, z którym Państwo współpracują posiada już system ErLab
 • skontaktujemy się ze wskazanym laboratorium w celu rozpoczęcia współpracy
 • dostarczymy modułu ErLab i zintegrujemy jego pracę z laboratorium
 • wdrożymy moduł ErLab w Państwa podmiocie leczniczym oraz zajmiemy się przeszkoleniem personelu
 • udzielimy szczególnego wsparcia w pierwszych chwilach rozpoczęcia pracy, tak by Państwu od początku pracowało się wygodnie, szybko oraz bezpiecznie.

 


 

 

Do największych atutów systemu ErLab należą:

 • praca z systemem opracowanym przy współpracy lekarzy i pracowników pracowni diagnostycznych, co gwarantuje pełen profesjonalizm świadczonych usług i ergonomię pracy
 • zwielokrotniona szybkość przepływu informacji na linii lekarz – pracownia diagnostyczna
 • ograniczenie nakładów finansowych
 • integracja systemu ErLab z oprogramowaniem drEryk, do obsługi podmiotów leczniczych oraz łatwości integracji systemu z oprogramowaniem w pracowni diagnostycznej
 • wsparcie informatyków firmy Ericpol podczas integracji oprogramowania w pracowni daniagnostycznej z systemem ErLab
 • wsparcie Asysty Technicznej podczas wdrażania systemu ErLab w podmiocie leczniczym
 • znaczna oszczędność czasu poświęconego m.in. na ręczne przepisywane skierowań na badanie lub uzupełnianie wyników badań
 • uniknięcie błędów związanych z ręcznym przepisywaniem dokumentacji, a także uszkodzeń związanych z prowadzeniem dokumentacji w formie papierowej
 • możliwość kompleksowego prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia
  2010 r.
 • uniknięcie problemów związanych np. ze zgubieniem przez pacjenta skierowania na badania analityczne – każde skierowanie jest wysyłane do laboratorium drogą elektroniczną
 • wysoki poziom szyfrowania danych zgodny z wymaganiami GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych), co zapewnia pełne bezpieczeństwo podczas archiwizowania i przesyłania danych medycznych, powiązanych z danymi wrażliwymi pacjenta
 • możliwość prowadzenia kontroli wysyłanych skierowań przez podmiot leczniczy
 • ograniczenie zużycia papieru, energii i paliwa, czyli surowców dotychczas wykorzystywanych w procesie przesyłania skierowań i wyników badań

W sprawach systemu ErLab i współpracy z laboratoriami prosimy o kontakt z Dorotą Stratakos.

Dorota Stratakos
tel.: 801 373 795 (wew 3)
tel. kom.: 605 506 036
Dorota.Stratakos@dreryk.pl
Formularz zgłoszeniowy dla Pracowni diagnostycznej