Dla Laboratoriów

laboratorium
Dla Laboratoriów
  • Sprawna wymiana danych
  • Oszczędność czasu i transportu
  • Łatwość instalacji
  • Elastyczność systemu
  • Współpraca z większą liczbą podmiotów leczniczych

System ErLab stanowi nowoczesne rozwiązanie informatyczne, które w sposób kompleksowy podnosi standardy pracy zarówno w podmiotach leczniczych, jak i pracowniach diagnostycznych. System ErLab został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu komunikacji pomiędzy podmiotami leczniczymi, a pracowniami diagnostycznymi oraz ograniczeniu wydatków przeznaczonych na usługi transportowe i wydruki w postaci papierowej.  Forma papierowa skierowań oraz wyników badań od teraz może zostać całkowicie zastąpiona formą elektroniczną. Informacje dotyczące wystawionych skierowań oraz wyników zleconych badań są dostępne w programie drEryk, bezpośrednio w elektronicznej kartotece pacjenta.

Jak działa ErLab

ErLab pełni rolę elektronicznego mostu łączącego pracę w pracowni diagnostycznej oraz obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. Korzystanie z systemu ErLab zapewnia wysoki poziom szyfrowania danych zgodny z wymaganiami GIODO, co daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas archiwizowania i przesyłania danych medycznych, odnoszących się do danych wrażliwych pacjenta.
System ErLab podnosi jakość wykonywanych usług poprzez ograniczenie ingerencji pacjenta na drodze podmiot medyczny – pracownia diag. Dzięki temu każde zlecenie na badania analityczne zaordynowane przez lekarza, trafia bezpośrednio do pracowni diag. Wyeliminowanie ręcznego przepisywania wyników badań z pracowni diag, ogranicza do minimum ludzkie błędy.

System ErLab w podmiocie leczniczym obsługiwany jest z poziomu programu drEryk, poprzez panel lekarza lub pielęgniarki ambulatoryjnej w gabinecie zabiegowym. Krótka konfiguracja systemu w podmiocie leczniczym, pozwala w pełni korzystać z jego funkcjonalności  i nie wymaga od użytkownika dodatkowej znajomości programu. Wdrożenia systemu ErLab przeprowadzane są przez Asystę Techniczną, która w sposób kompleksowy przygotowuje podmiot do pracy z systemem.

 

Obieg informacji w systemie ErLab rozpoczyna się od stanowiska lekarskiego w  podmiocie leczniczym. Za pośrednictwem programu drEryk – lekarz wystawia dla pacjenta skierowanie na wybrane badania do pracowni diagnostycznej, z którą współpracuje. Jeżeli punkt pobrań znajduje się w podmiocie, pielęgniarka odbiera zlecenie drogą elektroniczną i pobiera materiał do badań. Jest on transportowany do pracowni diagnostycznej, a zlecenie badania trafia bezpośrednio do systemu ErLab. Wyniki badań pobranego materiału, wprowadzone do programu w pracowni diag, są automatycznie przesyłane do dokumentacji medycznej pacjenta w podmiocie leczniczym. Kliknięcie przycisku „Wyślij” zastępuje zatem kosztowne oraz skomplikowane kroki, które dotychczas podmioty lecznicze oraz pracownie diagnostyczne były zmuszone wykonywać.

Szanowni Państwo,

System ErLab powstał z uwagi na potrzebę informatyzacji branży medycznej i poprawę szybkości obiegu informacji pomiędzy podmiotami medycznymi, a laboratoriami. Narzędzie to daje Państwu szansę na rozpoczęcie współpracy z kontrahentami drogą elektroniczną, co przekłada się na oszczędność czasu oraz nakładów finansowych.

System ErLab został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przesyłania danych. Jego serwer jest umiejscowiony w laboratorium, a dane pacjentów w sposób automatyczny są szyfrowane przez podmioty medyczne i laboratorium. Wysoki poziom szyfrowania, zgodny z GIODO, gwarantuje skuteczną ochronę wrażliwych danych medycznych.

Licencja na korzystanie z systemu ErLab jest udzielana laboratoriom nieodpłatnie. Firma Ericpol Sp. z o.o. współpracuje już z wybranymi producentami i dostawcami oprogramowania do laboratoriów, dzięki czemu integracja jest prosta i szybka w realizacji.

System ErLab za pomocą panelu WWW umożliwia Państwu monitorowanie oraz administrowanie pracy i wymiany danych z poszczególnymi kontrahentami. Proces przyjęcia kolejnych podmiotów medycznych, jest nieskomplikowany i polega na aktywowaniu współpracy przy pomocy jednego przycisku.

Od początku zawarcia współpracy oferujemy Państwu  materiały reklamowe na temat systemu ErLab oraz oprogramowania drEryk, wspólną promocję, a także wersje demonstracyjne rozwiązań, oferowanych przez naszą firmę.

Jak rozpocząć współpracę?

Nawiązywaniem i wspieraniem współpracy zajmuje się opiekun ze strony Działu Produktów Medycznych. Aby rozpocząć współpracę lub zasięgnąć dodatkowych informacji na temat systemu ErLab wystarczy wypełnić Formularz dla zainteresowanych współpracą i przesłać na poniższy adres lub skontaktować się z opiekunem Sieci Laboratoriów.


W sprawach systemu ErLab i współpracy z laboratoriami prosimy o kontakt z Dorotą Stratakos.

Dorota Stratakos
tel.: 801 373 795 (wew 3)
tel. kom.: 605 506 036
Dorota.Stratakos@ericpol.com

Wszystkie laboratoria posiadające zinformatyzowaną jednostkę już od teraz mogą przesyłać wyniki badań analitycznych do swoich kontrahentów (podmiotów leczniczych), drogą elektroniczną. Licencja na korzystanie z systemu ErLab jest udzielana laboratoriom bezpłatnie.

Wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem  lub wypełnić zakładkę „Formularz”, a my odpowiemy na Państwa pytania dotyczące pracy z systemem ErLab oraz dodatkowo:

  • sprawdzimy czy system ErLab jest zintegrowany z oprogramowaniem funkcjonującym w Państwa laboratorium
  • Skontaktujemy się z dostawcami oprogamowania funkcjonującego w Państa laboratorium i dopełnimy formalności umożliwiających integrację oprogramowania laboratoryjnego z systemem ErLab
  • zapewnimy wsparcie informatyków podczas integracji oprogramowania w laboratorium z systemem ErLab i Państwa Klientami

System ErLab został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie przesyłania danych. Jego serwer umiejscowiony jest w bezpośrednio w siedzibie laboratorium. Działu Produktów Medycznych współpracuje już z wybranymi producentami i dostawcami oprogramowania do laboratoriów, dzięki czemu integracja jest prosta i szybka w realizacji.


Formularz zgłoszeniowy dla Pracowni diagnostycznej