Dla Podmiotów leczniczych

ErLab to nowoczesny system bezpiecznej komunikacji pomiędzy oprogramowaniem drEryk obsługującym podmiot leczniczy, a oprogramowaniem wykorzystywanym w dowolnym laboratorium badań analitycznych w kraju.
ErLab to automatyzacja,

System ma na celu zautomatyzowanie obustronnej komunikacji między laboratoriami w całym kraju, a oprogramowaniem drEryk w podmiotach lecznicznych. ErLab pozwala na automatyczne przesyłanie skierowań na badania analityczne do odpowiedniego laboratorium oraz odbieranie informacji o wynikach tych badań, poprzez ich automatyczne zaczytywanie do elektronicznej kartoteki pacjenta.

ErLab to szybkość

Zwielokrotniona szybkość przepływu informacji na linii lekarz – laboratorium, dzięki ograniczeniu czasu poświęconego na ręczne przepisywanie skierowań oraz transport.

ErLab to profesjonalizm

Z pomocą Asysty Technicznej przeprowadzimy Państwa przez proces wdrożenia systemu ErLab w podmiocie leczniczym. Krótka konfiguracja systemu w podmiocie, pozwala w pełni korzystać z jego funkcjonalności  i nie wymaga od użytkownika dodatkowej znajomości programu.

ErLab to oszczędność

Elektroniczny most w postaci systemu ErLab, umożliwia przesyłanie wyników badań jedynie w formie elektronicznej, bez konieczności wydruku. To znaczna oszczędność zarówno dla laboratorium jak i działanie na rzecz środowiska. Ograniczenie zużycia papieru, energii i paliwa przynosi wymierne korzyści w postaci ograniczenia wydatków.

 

 

ErLab to bezpieczeństwo

Szczególny nacisk w systemie położono na zabezpieczenie danych i kanałów komunikacji. Dane osobowe dotyczące pacjentów są szyfrowane. Dzięki temu rozwiązaniu nie jest możliwe powiązanie danych medycznych z danymi osobowymi pacjenta przez nieupoważnione osoby.

ErLab to wygoda

Sektor Aplikacji Medycznych współpracuje już z wieloma laboratoriami w Polsce. Jeżeli Państwa laboratorium nie znajduje się jeszcze na liście laboratoriów, które korzystają z systemu ErLab, zapraszamy do kontaktu. Nasi przedstawiciele skontaktują się ze wskazanym laboratorium i zadbają o integrację systemów lub poinformują Państwa o etapie, na którym znajdują się prace wdrożeniowe.

ErLab to nowoczesność

System ErLab spełnia wymogi prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. Zautomatyzowanie sposobu przesyłania skierowań oraz wyników badań, daje pewność, że zaczytane wyniki są całkowicie poprawne.

ErLab to współpraca z wieloma laboratoriami jednocześnie

System umożliwia sprawną współpracę podmiotu leczniczego z kilkoma laboratoriami równocześnie. Architektura systemu ErLab nie ogranicza przesyłania skierowań do kilku laboratoriów w kraju.

 

 

Lista laboratoriów

 

Wszystkie podmioty lecznicze pracujące na oprogramowaniu drEryk już od teraz mogą przesyłać skierowania i wyniki badań analitycznych drogą elektroniczną.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Co potrzebuje podmiot Leczniczy

Wystarczy skontaktować się z naszym przedstawicielem lub wypełnić Formularz, a my odpowiemy na Państwa pytania dotyczące pracy z systemem ErLab oraz dodatkowo:

  • sprawdzimy czy laboratorium, z którym Państwo współpracują posiada już system ErLab
  • skontaktujemy się ze wskazanym laboratorium w celu rozpoczęcia współpracy
  • dostarczymy modułu ErLab i zintegrujemy jego pracę z laboratorium
  • wdrożymy moduł ErLab w Państwa podmiocie leczniczym oraz zajmiemy się przeszkoleniem personelu
  • udzielimy szczególnego wsparcia w pierwszych chwilach rozpoczęcia pracy, tak by Państwu od początku wygodnie i szybko oraz bezpiecznie się pracowało.
 Pracę z systemem ErLab może rozpocząć podmiot leczniczy, który pracuje na oprogramowaniu drEryk. Jeżeli jeszcze nie posiadają Państwo programu do kompleksowej obsługi placówki medycznej w zakresie prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz rozliczeń prywatnych i/lub z NFZ, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

3 kroki, które należy wykonać :

  1. Sprawdzić u naszych przedstawicieli czy wybrane laboratorium podsiada już system ErLab.
  2. Zamówić moduł ErLab.
  3. Po przeprowadzeniu wdrożenia oraz szkolenia przez Asystę Techniczną rozpocząć z łatwością i uśmiechem pracę z nowym modułem.

Wdrożenie systemu ErLab jest proste i szybkie. Krótka oraz intuicyjna konfiguracja systemu pozwala w pełni korzystać z jego funkcjonalności. Jest to moduł wbudowany  w program drEryk i nie wymaga od użytkownika znajomości dodatkowego panelu. Wszystkie operacje konfiguracyjne związane z systemem ErLab są przeprowadzane z panelu Kierownika Medycznego, a realizacyjne z panelu Lekarza oraz Gabinetu Zabiegowego.

 

 

 
Formularz zgłoszeniowy dla Podmiotu Leczniczego