Synology

Podmioty lecznicze prowadzące dokumentację medyczną w postaci elektronicznej (EDM) zobligowane są do minimum raz dziennie wykonywania kopii bezpieczeństwa gromadzonych danych. O czym można już było przeczytać w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Rozdział 8 Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej. § 82. Utrwalenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej polega na zastosowaniu odpowiednich do ilości danych i zastosowanej technologii rozwiązań technicznych zapewniających przechowywanie, używalność i wiarygodność dokumentacji znajdującej się w systemie informatycznym co najmniej do upływu okresu przechowywania dokumentacji. Dziś takie możliwości dają nam rowiazania oferowane przez Synology, które bardzo dobrze sprawdzają się w podmiotach leczniczych pracujących na oprogramowaniu drEryk.

DiskStation DS716+II to Doskonały serwer NAS dla małych i średnich podmiotów leczniczych.
Serwer DS716+II stanowi idealne połączenie skalowalności, wydajności i wszechstronności. Umożliwia on bardzo szybki transfer zaszyfrowanych danych, transkodowanie wideo 4K oraz obsługuje system Btrfs, nowoczesny system plików.

Duża szybkość transferu danych i sprzętowy moduł szyfrujący
Jedną z bardzo istotnych kwesti w podmiotach leczniczych jest zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych danych wrażliwych. Dlatego wyposażony w czterordzeniowy procesor i sprzętowy moduł szyfrujący AES-NI serwer DS716+II zapewnia niesamowitą szybkość transferu plików — nawet szyfrowanych danych. Co pozwala na wygodną pracę zespołowi lekarzy i pielęgniarek. Przy włączonej funkcji Link Aggregation serwer DS716+II zapewnia średnią prędkość odczytu i zapisu odpowiednio 226.1 MB/s i 141.19 MB/s, jednocześnie umożliwiając transfer zaszyfrowanych plików na bardzo zbliżonym poziomie wydajności, tj. powyżej 226.09 MB/s (odczyt) i 138.04 MB/s (zapis). Oznacza to, że można zapewnić bezpieczeństwo danych bez negatywnego wpływu na wydajność.

Zabezpieczanie danych
Serwer DS716+II oferuje zaawansowane rozwiązania służące do ochrony przed potencjalnymi lukami w zabezpieczeniach. Program Security Advisor analizuje ustawienia systemu, siłę haseł oraz preferencje sieciowe i usuwa wszelkie potencjalnie złośliwe oprogramowanie. Aplikacja AppArmor uniemożliwia złośliwemu oprogramowaniu uzyskiwanie dostępu do zasobów systemu. Dostosowanie poziomu zaufania w Centrum pakietów pozwala zapobiec zainstalowaniu pakietów z niezaufanych źródeł, dzięki czemu serwer NAS jest chroniony przed nieznanymi lub zmodyfikowanymi plikami. Ponadto na serwerze DS716+II dostępne są inne funkcje zabezpieczające, takie jak szyfrowanie AES, dwustopniowe uwierzytelnianie użytkowników, lista zablokowanych i dozwolonych adresów IP, pakiety oprogramowania antywirusowego, zapora oraz mechanizmy zapobiegania atakom DoS.