Wdrożenia

Proces sprzedażowo – wdrożeniowy

Profesjonalne wdrożenie – czyli jak bezpiecznie przejść na EDM w oprogramowaniu drEryk z obecnego systemu.

Oprogramowanie drEryk umożliwia prowadzenie dokumentacji medycznej w wersji elektronicznej (EDM) i jest zgodne z wymaganiami prawnymi MZ, NFZ i GIODO, a dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo oraz wygodną i szybką pracę lekarzy i pozostałego personelu.

procedura-wdrozeniowa

1. Prezentacja

Cyklicznie na terenie całej Polski, aby być blisko zainteresowanych naszym oprogramowaniem, organizujemy bezpłatne spotkania w ramach Cyklu Spotkań Regionalnych na których demonstrujemy oprogramowanie drEryk i rozmawiamy o jego praktycznym zastosowaniu w codziennej pracy lekarzy i pielęgniarek oraz poruszamy tematy związane ze zbliżającym się terminem wprowadzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w Polsce. Poruszamy także tematy bezpieczeństwa i oczywiście rozliczeń z NFZ.
Zakres prezentacji oprogramowania dostosowujemy do potrzeb odbiorców.

Alternatywą skierowaną dla zainteresowanych, którzy nie mogą uczestniczyć w zaplanowanych spotkaniach lub mają dodatkowe pytania są indywidualne prezentacje. Termin i miejsce prezentacji oraz jej zakres jest dowolny i dedykowany dla potrzeb zainteresowanych.

https://dreryk.pl/strefa-klienta/cykl-spotkan-jesien-2016/                                         https://dreryk.pl/oferta/umow-sie-na-bezplatna-prezentacje/

Cykl spotkań regionalnych

 

Prezentacja

zapisz się

 

zapisz się

Prezentacje indywidualne pozwalają lepiej dostosować zakres przekazywanych informacji do potrzeb konkretnego klienta. W takich prezentacjach może uczestniczyć cały personel podmiotu leczniczego. Indywidualne prezentacje prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych, certyfikowanych Partnerów, którzy jako lokalni przedstawiciele naszego oprogramowania odpowiedzialni są za wdrożenie i szkolenie personelu z obsługi oprogramowania drEryk oraz rozliczeń z płatnikiem (NFZ).

Zainteresowanym udostępniamy wersję demonstracyjną oprogramowania drEryk, która pozwala na przeprowadzanie dokładnych testów naszego programu w okresie 30 dni. Okres ten może zostać przedłużony na życzenie klienta.

Pobierz wersję demo

2. Oferta

Prowadzenie EDM dzięki oprogramowaniu drEryk jest niezwykle proste i intuicyjne. Tworząc nasze oprogramowanie skupiliśmy się na potrzebach personelu medycznego, a uzupełnieniem są działające w tle skuteczne rozliczenia z płatnikiem (NFZ).

Licencjonowanie drEryk jest unikalne i przyjazne dla klientów. Licencjonujemy wyłącznie lekarzy jednocześnie korzystających z oprogramowania w danym czasie. W ramach zakupionej licencji lekarskiej bezpłatnie udostępniamy stanowisko kierownika medycznego oraz dowolną ilość stanowisk rejestracji.

Nasze oprogramowanie gwarantuje wysoki komfort pracy, ponieważ większość czynności jest obsługiwana z jednego ekranu. Rozwiązanie to w połączeniu z edytowalnymi szablonami wizyt, predefiniowanymi zestawami leków oraz pakietami badań znacząco skraca czas tworzenia dokumentacji. Ergonomia programu, łatwy dostęp do danych medycznych pacjenta, szablony połączone z rozpoznaniem oraz powtarzanie leków do stosowania przewlekłego jednym kliknięciem pozwala na błyskawiczne przeprowadzenie wizyty. Pracę usprawniają słowniki kodów,
a konfigurowalny system zakładek pozwala na wygodny dostęp do odpowiednich, podzielonych tematycznie miejsc w programie.

Dzięki regularnym aktualizacjom naszego oprogramowania personel podmiotu leczniczego może korzystać z zawsze aktualnej listy leków refundowanych oraz bezpiecznie rozliczać się z płatnikiem.
Stale pracujemy nad doskonaleniem i rozwojem naszego oprogramowania.
Cenimy sobie zdanie użytkowników oprogramowania drEryk i chętnie wysłuchujemy uwag, dzięki którym nieustannie wprowadzamy nowe usprawnienia, a także poprawiamy ergonomię naszego oprogramowania, by jak najbardziej ułatwić pracę w obsługiwanych przez nas podmiotach. Dostęp do aktualizacji oprogramowania drEryk pozwala również na bezpłatne korzystanie z pomocy wysoko wykwalifikowanej Asysty Technicznej, która jest dostępna telefonicznie i zdalnie. Wszystko w myśl naszego motta „drEryk jest po to żebym ja mógł leczyć”.

Optymalne wykorzystanie oprogramowania drEryk zapewnia jego modułowa budowa pozwalająca na dostosowanie struktury oprogramowania do potrzeb Klientów. Moduły można ze sobą łączyć tak, by w pełni odpowiadały potrzebom i świadczeniom realizowanym przez dany podmiot leczniczy.

Szczególnym ułatwieniem pracy jest ErLab – bezpieczny i automatyczny system wymiany danych z laboratoriami analitycznymi połączony z oprogramowaniem do obsługi przychodni. System ErLab pozwala na znaczące zwiększenie szybkości obiegu informacji oraz likwidację błędów ludzkich powstających przy ręcznym wpisywaniu wyników. Wyniki badań natychmiast po ich wykonaniu zapisywane są automatycznie w kartotece pacjenta.

Usługa e-Rejestracji jest wypełnieniem obowiązku ustawowego i ogromnym usprawnieniem, pozwalającym pacjentom na samodzielne wybieranie terminów wizyt oraz rejestrację przez internet, a Państwa przychodni ułatwia prowadzenie elektronicznego terminarza i organizację przyjęć.

Moduł Rozliczeń Prywatnych w programie drEryk pozwala na rozliczanie komercyjnych usług medycznych: wizyt, badań, zabiegów i konsultacji oraz pakietów usług, zarówno bezpośrednio z prywatnymi pacjentami, jak i z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (zakłady pracy, ubezpieczyciele – tzw. strony trzecie).
Możliwość przypisania pacjenta do określonych pakietów lub płatników pozwala precyzyjnie i na bieżąco rozliczać usługi prywatnych podmiotów leczniczych.
Moduł Rozliczeń Prywatnych współpracuje z Modułem Rozliczeń NFZ umożliwiając wybór rodzaju wizyty (prywatnej lub refundowanej) na dowolnym etapie przyjmowania pacjenta.
Oprogramowanie drEryk współpracuje z drukarkami fiskalnymi i umożliwia wydruk paragonów, faktur i korekt faktur bezpośrednio z programu.
Szeroka oferta oprogramowania drEryk jest cały czas udoskonalana, by sprostać oczekiwaniom naszych klientów.

Bogata wiedza i ogromne doświadczenie naszego zespołu wdrożeniowo – szkoleniowego pozwala łatwo, szybko i skutecznie przeszkolić cały personel, który dzięki intuicyjności oprogramowania drEryk chętnie z niego korzysta. W opinii coraz większej grupy lekarzy drEryk jest najlepszym programem na rynku, co potwierdzają liczne rekomendacje korzystających z niego lekarzy.

..
3. Negocjacje

Nasza oferta jest elastyczna i pozwala na dostosowanie do potrzeb klienta na każdym etapie współpracy. Każdy podmiot traktujemy indywidualnie co wiąże się ze zróżnicowaniem wynikającym zarówno z wielkości placówki jak i zakresu oferowanych świadczeń.

Wstępna oferta przygotowywana jest przez osobę z Działu Handlowego lub bezpośrednio przez regionalnego Partnera i uwzględnia Państwa indywidualne potrzeby. Nasi Partnerzy podczas prezentacji w podmiocie w dowolnej chwili mogą doprecyzować szczegóły oferty wybierając niezbędne licencje i wskazując funkcje oraz moduły oprogramowania drEryk, które będą dodatkowym ułatwieniem i przyniosą wymierne korzyści.

4. Audyt

Przebieg procesu informatyzacji podmiotu leczniczego zależny jest od stopnia jego zinformatyzowania. Nasza oferta jest kompleksowa i oprócz oprogramowania obejmuje również usługi związane z położeniem sieci, obsługą informatyczną oraz dostarczeniem sprzętu komputerowego, niezbędnego w zinformatyzowanym podmiocie leczniczym. Poprzez naszych Partnerów oferujemy serwery, komputery i drukarki oraz czytniki kodów i skanery, przetestowane przez naszych specjalistów i wybrane pod kątem potrzeb i ergonomii pracy podmiotów leczniczych.
Weryfikacja potrzeb pozwala na przemodelowanie oferty.

5. Instalacja

Po przygotowaniu sprzętu kolejnym krokiem wdrożenia jest instalacja oprogramowania drEryk na serwerze oraz komputerach klienckich, znajdujących się w sieci komputerowej podmiotu leczniczego (gabinetach, rejestracji, biurach administracji, itd.). Wraz z instalacją samego oprogramowania instalowane są również bazy danych. Oprogramowanie drEryk działa na zasadzie sieci klient – serwer. Jest to rozwiązanie bezpieczne (dane faktycznie zgromadzone są tylko na serwerze) i pozwalające na błyskawiczny obieg informacji i dokumentacji medycznej pomiędzy poszczególnymi stanowiskami.

Oprogramowanie drEryk jest dedykowane dla środowiska Microsoft Windows i serwer musi być oparty na tych systemach. W przypadku komputerów klienckich można zastosować systemy IOS lub Linux, jednakże przy zastosowaniu połączeń terminalowych.

6. Migracje

Przeniesienie danych medycznych i osobowych z innego oprogramowania dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu, jest niezwykle proste i w 100% skuteczne!
Dane z deklaracji oprogramowanie drEryk importuje automatycznie, pozostałe dane przenoszone są przez pracowników naszego zespołu Asysty Technicznej.
Dla podmiotów, które wcześniej korzystały z innego oprogramowania i posiadają dane medyczne zgromadzone w postaci elektronicznej umożliwiamy migrację zgromadzonych danych (np.: historii wizyt, skierowań, instytucji i personelu zlecającego), do oprogramowania drEryk. Migracja zapewnia ciągłość w prowadzeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, a dzięki wiedzy i doświadczeniu naszego zespołu proces migracji danych jest możliwy dla większości programów i baz danych dostępnych na rynku ochrony zdrowia.

7. Wdrożenie

Ostatnim etapem procesu wdrożenia jest sprawdzenie poprawności konfiguracji oprogramowania i jego poszczególnych elementów (System ErLab, Usługa e-Rejestracji) oraz całej sieci, a także podłączonej do niej urządzeń (drukarki, skanery, czytniki).

W początkowy okresie pracy podmiot oraz pracujący w nim personel zostaje objęty szczególną opieką i ochroną, która polega na wsparciu za pośrednictwem Asysty Technicznej oraz Partnera przeprowadzającego wdrożenie.

8. Szkolenia

procedura-wdrozeniowa-szkolenia

Standardem obowiązującym w ramach wdrożeń oprogramowania drEryk jest realizacja dedykowanych szkoleń dla poszczególnych grup personelu dotyczących obsługi określonych modułów oprogramowania.

Dzięki intuicyjności i łatwości obsługi oprogramowania drEryk oraz ogromnej wiedzy i doświadczeniu naszych Partnerów cały personel podmiotu, niezależnie od stopnia zaawansowania w obsłudze komputera, bardzo szybko opanuje niezbędny zakres użytkowania. Tematyczny podział szkoleń oznacza, że są one prowadzone oddzielnie dla określonych grup personelu (lekarzy, pielęgniarek, położnych, rejestratorek, administracji oraz kierownictwa) co pozwala na uwzględnienie różnego zakresu funkcjonalności dla każdej z tych grup, a tempo szkolenia dostosowywane jest do potrzeb uczestników. Na życzenie nowo wdrażanego klienta Partner/wdrożeniowiec może wspierać personel swoją obecnością w podmiocie w pierwszych dniach pracy na oprogramowaniu drEryk.

Zalecamy wdrożenie oprogramowania drEryk na kilka dni przed rozpoczęciem pracy, tak aby personel miał czas na praktyczne przećwiczenie umiejętności i zweryfikowanie wiedzy pozyskanej podczas szkoleń.

9. Elementy uzupełniające

Modułowa budowa oprogramowania drEryk pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb dowolnego podmiotu leczniczego. Dodatkowo zespół Działu Produktów Medycznych przygotował bardzo już popularne wśród użytkowników aplikacje mobilne stanowiące uzupełnienie oprogramowania stacjonarnego:

  • eWUŚ Mobile – aplikacja mobilna pozwalająca sprawdzić za pomocą telefonu komórkowego uprawnienia pacjentów do pobierania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
  • ChPL Mobile – aplikacja umożliwiająca dostęp do zawsze aktualnej Listy Leków Refundowanych oraz Charakterystyki Produktu Leczniczego, co pozwala na szybką weryfikację potrzebnych informacji.
10. Wsparcie

Gwarantujemy stałe wsparcie dla użytkowników oprogramowania drEryk realizowane zarówno przez Asystę Techniczną, jak i lokalnych Partnerów.

Lokalny Partner oprogramowania drEryk, współpracujący z Państwem, może na życzenie klienta objąć podmiot stałą lub doraźną opieką i służyć pomocą i wsparciem w rozliczeniach z NFZ, sprawach sprzętowych i codziennej obsłudze.

Rozumiemy, że nasze wsparcie, szczególnie w pierwszych dniach użytkowania, nawet tak przyjaznego oprogramowania jak drEryk jest dla Państwa wyjątkowo ważne. Dlatego pracownicy Asysty Technicznej wyjaśniają krok po kroku nie tylko obsługę oprogramowania, ale również pomogą przy pierwszym rozliczeniu z NFZ lub zrobią je wspólnie z Państwem. Rozliczenia w oprogramowaniu drEryk są tak proste, że po krótkim szkoleniu nie będą wymagały już dodatkowych wyjaśnień.
Pracownicy naszej Asysty Technicznej mogą regularnie prowadzić rozliczenia podmiotu z płatnikiem (NFZ).

drEryk jest zgodny z aktualnymi wymogami prawnymi ustawodawcy i MZ dotyczącymi prowadzenia EDM oraz oczywiście spełnia wszelkie wymagania NFZ odnośnie rozliczeń.
Oprogramowanie drEryk pozytywnie przeszło audyt bezpieczeństwa. drEryk jako jedyne na rynku oprogramowanie medyczne zostało nagrodzone godłem „Teraz Polska” oraz posiada (również jako jedyne oprogramowanie) Certyfikat Centrum Monitorowania Jakości w Służbie Zdrowia.
Staramy się sprostać oczekiwaniom naszych użytkowników dotyczących funkcjonowania programu.
Producent oprogramowania drEryk,

zawsze wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników.
Swoje sugestie i prośby można zgłaszać do nas drogą mailową. Każda z nich jest rejestrowana i rozpatrywana przez analityków, a najczęstsze sugestie oraz szczególnie ciekawe pomysły trafiają do realizacji przez Dział Produkcji.
Wszystko w myśl naszego motto „drEryk jest po to żebym ja mógł leczyć”.