Oprogramowanie dla podmiotów leczniczych.

Profesjonalne. Nowoczesne. Intuicyjne.

Profesjonalne oprogramowanie dla podmiotów leczniczych

Moduły Lekarskie

Widok całej wizyty w jednym oknie Błyskawiczne drukowanie recept, skierowań, komunikaty o nowych wynikach badań przy otwarciu wizyty, ostrzeżenia o czynnikach zagrożenia tworzenie własnych szablonów wizyt oraz zestawów leków

Moduł Usług Prywatnych

zaimplementowany w oprogramowaniu drEryk pozwala na Rozliczanie komercyjnych usług medycznych

Moduł Kierownika Medycznego

obejmuje uprawnienia niezbędne do sprawnego funkcjonowania każdego administratora podmiotu leczniczego

E- Zwolnienia

E- Zwolnienia (e-ZLA) Moduł oferuje szybkie przesyłanie dokumentów niezbędnych do pracy personelu medycznego

e-Rejestracja

czyli rejestracja internetowa 24/7, umożliwia pacjentom rezerwację terminów wizyt przez internet bez angażowania personelu medycznego przychodni

e-Recepty

pełna integracja z szyną danych P1, wystawienie e-recepty w drEryk jest szybkie i łatwe

erLab - analityka i diagnostyka

erLab pełni rolę elektronicznego mostu łączącego pracę w pracowni diagnostycznej oraz obsługę pacjenta w gabinecie lekarskim. Korzystanie z systemu erLab zapewnia wysoki poziom szyfrowania danych zgodny z wymaganiami GIODO, co daje gwarancję pełnego bezpieczeństwa podczas archiwizowania i przesyłania danych medycznych, odnoszących się do danych wrażliwych pacjenta.

Jak działa erLab?

Obieg informacji w systemie erLab rozpoczyna się od stanowiska lekarskiego w podmiocie leczniczym. Za pośrednictwem programu drEryk – lekarz wystawia dla pacjenta skierowanie na wybrane badania do pracowni diagnostycznej, z którą współpracuje...

e-Rejestracja

Umożliwia pacjentom rezerwację terminów wizyt przez internet bez angażowania personelu medycznego przychodni. Jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

Korzyści e-Rejestracji:

* spełnienie wymagań prawnych (Dz. U. 13.516 z dnia 29 kwietnia 2013 r.), * redukcja obciążenia pracą na stanowiskach rejestracyjnych, automatyczne przenoszenie terminów wizyt do terminarza w oprogramowaniu drEryk, bez konieczności ich powtórnego rejestrowania.

Telemedycyna​

Budujemy platformy składające się z wielu systemów medycznych, umożliwiających m.in. wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, zdalną rehabilitację i opiekę czy zarządzanie harmonogramem wizyt.

  • BADANIA PRZESIEWOWE
  • TELEREHABILITACJA KARDIOLOGICZNA
  • TLEERADIOLOGIA
  • TELEOPIEKA
  • ARIOZ
  • HOMEABR

Kompleksowe oprogramowanie drEryk

Doskonale sprawdza się w dużych placówkach zatrudniających kilkaset osób, średnich podmiotach leczniczych oraz w małych jednoosobowych praktykach lekarskich.