Prace naukowe (publikacje)

Szanowni Państwo,

Zakładka ta powstała na potrzeby tworzenia dzieł naukowych, publikacji związanych z oprogramowaniem drEryk.

Jeżeli potrzebują Państwo oprogramowania medycznego na którego podstawie będzie tworzona praca magisterska, praca inżynierska lub inne prace naukowe to prosimy uzupełnić poniższy formularz:

Formularz (publikacje, prace magisterskie)

  • Informujemy, że Administratorem powyższych danych osobowych jest drEryk Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonkach, kod 32-087, przy ul. Galicyjskiej 15. Wpis do rejestru z dnia 29.05.2017 r. [KR.XII NS-REJ.KRS/21658/17/526], KRS 0000680603, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt na adres: informacja@drEryk.pl. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które zostały przekazane dobrowolnie dla celów promocyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od drEryk Sp. z o.o. informacji handlowej, w tym materiałów promocyjnych na powyżej wskazany adres elektroniczny (e-mail), pocztowy lub numer telefoniczny.