Przejęcie spółki Telemedycyna Silvermedia sp. o. o.

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że spółki drEryk sp. z o .o. z siedzibą w Krakowie i Telemedycyna Silvermedia sp. o. o. z siedzibą w Krakowie uzgodniły między sobą plan połączenia spółek. W wyniku połączenia drEryk sp. z o. o. przejmie spółkę Telemedycyna Silvermedia sp. z o. o. Krok ten ma na celu rozszerzenie oferty drEryk o produkty i usługi telemedyczne.

Pragniemy poinformować, że po połączeniu wszelkie umowy zawarte przez spółki pozostaną w mocy, a dane kontaktowe spółki drEryk sp. z o. o. nie zmienią się. Planowane połączenie stanowi kolejny krok w realizacji strategii Grupy Silvermedia. Jednym z naszych głównych celów jest oferowanie usług i produktów dla rynku medycznego na najwyższym poziomie i zwiększenie zaangażowania na rynku telemedycznym.

Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej informacji i jest dostępny bezpłatnie do pobrania.

Z poważaniem,

Zarząd spółki drEryk sp. z o. o.

Plan połączenia