Rozliczenia z NFZ i prywatne

Oprogramowanie drEryk pozwala na kompleksowe rozliczenia i sprawozdawanie do Narodowego Funduszu Zdrowia we wszystkich województwach w kraju. Moduł Rozliczeń NFZ, pracując w tle, na bieżąco weryfikuje poprawność wprowadzanych danych, informując Użytkownika o konieczności ewentualnych uzupełnień. Gromadzi niezbędne informacje automatyzując proces rozliczania, dzięki czemu tworzenie raportów i prowadzenie rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia jest prawidłowe i łatwe.

Moduł Rozliczeń Prywatnych zaimplementowany w programie drEryk pozwala na rozliczanie komercyjnych usług medycznych: wizyt, badań, zabiegów i konsultacji oraz pakietów usług, zarówno z instytucjami będącymi płatnikiem świadczeń (zakłady pracy, ubezpieczyciele – tzw. strony trzecie), jak i bezpośrednio z prywatnymi pacjentami. Możliwość przypisania pacjenta do określonych pakietów lub płatników pozwala precyzyjnie i na bieżąco rozliczać usługi prywatne podmiotów leczniczych. Moduł Rozliczeń Prywatnych współpracuje także z Modułem Rozliczeń z NFZ umożliwiając wybór rodzaju wizyty (prywatnej lub refundowanej).

drEryk współpracuje z drukarkami fiskalnymi i umożliwia wydruk paragonów oraz faktur i korekt faktur bezpośrednio z programu.