Sprostowanie błędu w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 maja 2017 r.

W związku z publikacją komunikatu dot. Sprostowania w obwieszczeniu MZ w sprawie wykazu leków refundowanych na dzień 1 maja 2017r.  http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/sprostowanie-bledu-w-obwieszczeniu-ministra-zdrowia-w-sprawie-wykazu-refundowanych-lekow-srodkow-spozywczych-specjalnego-przeznaczenia-zywieniowego-oraz-wyrobow-medycznych-na-dzien-1-maja-2017-r/

informujemy, że w kolejnej wersji programu drEryk lista leków będzie poprawiona.

Poniżej lista leków których dotyczy sprostowanie:

 http://dziennikmz.mz.gov.pl/api/DUM_MZ/2017/52/akt.pdf

Korekta dotyczy zmiany poziomu refundacji z R na B.

Placówki, które potrzebują natychmiastowej poprawy,  prosimy o kontakt z Asystą Techniczą.