FAQ

Asysta Techniczna

PostgreSQL – Dodatkowe narzędzie do wykonywania kopii (drtools.exe)

Wprowadzone zostało narzędzie do wywoływania kopii. Nie zmieniamy dotychczasowego narzędzia w oprogramowaniu drEryk – kopia wykonuje się zgodnie z ustawieniami w Kierowniku Medyczny – raz na dzień.

2015-07-24_10h12_08

 

Jak korzystać z narzędzia drtools.exe ?

1. Narzędzie wywołujemy przez interpreter poleceń – cmd (Ręczne wywołanie)

Start > wyszukaj > cmd > uruchom

 

uruchamiamy polecenie z parametrem -h  , wyświetli się nam opis i lista parametrów jakie możemy wykorzystać.

Wywołujemy ręcznie kopię bazy danych oraz dokumentów:

Przykłady użycia:

Stworzenie kopii bazy danych i bazy dokumentów w katalogi D:\BACKUP:
drtools.exe -b -u KM -p km -l d:\backup

Stworzenie kopii tylko bazy danych („dreryk”)
drtools.exe -b -u KM -p km -l d:\backup – d dreryk

Stworzenie kopii tylko bazy dokumentów („rawdata”)
drtools.exe -b -u KM -p km -l d:\backup – d rawdata

Przywracanie kopii bazy danych:
drtools.exe -r -f d:\backup\u_dreryk_6.4.0.0_20170125T154835.7z

 

2. Ustawienie kopii poprzez Windows – Harmonogram zadań i narzędzia drtools.exe

Wchodzimy w Panel sterowania \ System i zabezpieczenia \ Narzędzia administracyjne \ Harmonogram zadań

 

2015-07-24_10h57_36

2015-07-24_11h08_00

Zakładka Wyzwalacze > Nowy..

2015-07-24_11h01_57Definiujemy jak często i o jakiej porze ma być wywołany plik drtools.exe (jak często mają być tworzone kopie)

Zakładka Akcje > Nowa…

2015-07-24_11h13_08

 

Po pomyślnym zatwierdzeniu:

2015-07-24_11h23_47

Możemy przetestować działanie zadania klikamy PPM na zadanie i Uruchom.

Przedstawione rozwiązanie podnosi bezpieczeństwo wykonywania kopii. Warto się zabezpieczyć i wykonywać kopię kilka razy dziennie. Dla dużych podmiotów jest to niezbędne – dlatego powstała ta instrukcja.

Załączam plik zadania (939) – (plik spakowany należy wypakować!) jaki powstał pisząc ten FAQ – można go wczytać do harmonogramu zadań Windows i odpowiednio zmodyfikować na własny użytek. (podmiana ścieżek i parametrów)

W naszym przypadku kopie będą wykonywać się co 3 godziny.

Warto pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniej przestrzeni dyskowej. Zalecamy wywoływać kopię do katalogu na innej partycji dyskowej.

 

 

 

PostgreSQL – przedrostki kopii baz danych z drEryka

Po przejściu na nowy silnik bazy danych zmieniły się przedrostki w nazwie pliku kopii bazy danych.

W postgres baza danych ma format .*7z (baza danych jest pakowana, aby zajmowała mniej miejsca na dysku twardym)

Kopia bazy danych drEryka wykonuje się w przypadkach:

 1. Ręczna kopia bazy danych wykonana przez KM

  Kierownik medyczny > System > Wykonaj kopię bezpieczeństwa
  2015-11-05_14h11_21
  2015-11-05_14h14_36
  Po wykonaniu ręcznej kopii bazy pojawia się w miejscu docelowym plik:

  u_dreryk_5.5.0.0_20151103T215256.7z
  oraz
  u_rawdata_5.7.0.0_20151104T092456.7z

  co oznacza nazwa kopii co w niej jest zakodowane ?

  u_rawdata_5.7.0.0_20151104T092456.7z

  u – kopia wykonana ręcznie
  s- kopia wykonana automatycznie
  dreryk – kopia bazy danych
  rawdata – kopia bazy danych
  5.7.0.0 – wersja drEryka, w której została wykonana kopia
  20151104 – data wykonania kopii bazy (04 -11- 2015)
  T092456 – godzina wykonania kopii bazy danych (09:24:56)

 2. Kopia wykonuje się automatycznie codziennie o zadanej godzinieW programie kierownik medyczny określa godzinę wykonania codziennej kopii bazy danych oraz bazy dokumentów:KM > SYSTEM > USTAWIENIA > Zakładka „System”

  2015-11-05_14h31_38
  O zadanej godzinie i we wskazanym miejscu tworzy się automatyczna kopia bazy danych oraz bazy dokumentów.
  Pliki jakie się pojawią:
  s_dreryk_5.7.0.0_20151105T190000.7z
  oraz
  s_rawdata_5.7.0.0_20151105T191000.7z

 3. Kopia wykonuje się automatycznie przed wykonaniem aktualizacji.Przed każdą nową aktualizacją drEryk wykonuje automatycznie kopię bazy danych oraz bazę dokumentów, aby w razie potrzeby przy nieudanej aktualizacji wrócić do ostatniej prawidłowo działającej kopii.

  Pliki znajdują się w folderze:
  C:\Program Files\PostgreSQL\drEryk\data\kopia

  i mają postać (przykład):

  s_dreryk_5.5.0.0_20151104T090451.7z
  oraz
  s_rawdata_5.5.0.0_20151104T090500.7z

 4.  Kopia wykonywana narzędziem (drtools.exe)
  Wykonywanie kopii tym narzędziem zostało opisane tutuaj.

 

 

Jak przekazać do NFZ pacjenta -obcokrajowca posiadajacego ubezpieczenie na podstawie zgłoszenia w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Program jest przystosowany do przekazywania wizyt dla tych pacjentów – wystarczy go odpowiednio wprowadzić do programu

 1. Typ identyfikatora – T-Seria i numer paszportu

Ważna informacja !
Serię paszportu wpisujemy DUŻYMI LITERAMI i nie wstawiamy spacji pomiędzy serią a numerem. (Zakładka dane Osobowe)

 1. Cudzoziemiec – TAK z podanym krajem pochodzenia
 2. Uprawnienie do świadczeń – U-Ubezpieczony, Kod dokumentu – Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacenia składek
 3. W dodatkowych informacjach należy wprowadzić dowód tożsamości
 4. Pacjent może złożyć deklaracje

 

Po przeprowadzonej wizycie z takimi danymi do raportu trafi produkt (przy braku złożonej deklaracji)

5.01.00.0000079 (świadczenia lekarza) – płatny 45 zł/porada
5.01.00.0000080(świadczenia pielęgniarki) – płatne 12zł/porada
5.01.00.0000081(świadczenia położnej) – Płatne 12 zł/porada

Wskaźnik Taryfy Onkologicznej

Zgodnie z ZARZĄDZENIE Nr 86/2014/DSOZ
§ 15.(…)
7. W przypadku porad, o których mowa w § 12a ust. 2, cena jednostkowa świadczenia korygowana jest współczynnikiem odpowiednim do wartości uśrednionego WRN wyliczonego dla świadczeniodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w § 12a ust. 4-11.
W rozliczeniu obowiązują następujące wartości współczynników korygujących cenę porady związanej z wydaniem karty:
1) do czasu wyznaczenia wartości uśrednionego WRN – współczynnik 1,0;
2) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/5 – współczynnik 2,14;
3) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/8 i niższej niż 1/5 – współczynnik 1,28;
4) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/10 i niższej niż 1/8 – współczynnik 1,0;
5) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/12 i niższej niż 1/10 – współczynnik 0,57;
6) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż wartość minimalna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 32a ustawy i niższej niż 1/12 – współczynnik 0,28.”;

Jeżeli wypracowali Państwo wskaźnik 0,44 co pozwala na przekazanie taryfy zgodnie z zarządzeniem WRN nie niższej niż 1/5 – współczynnik 2,14 i taki też należy przekazać

taryfa-onkologicznaKM/System/Ustawienia/ zakładka SYSTEM 

.

eZLA – najczęściej zadawane pytania

Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi eZLA w drEryku > INSTRUKCJA eZLA

 

Przedstawiamy najczęściej zadawane przez Państwa pytania i podajemy rozwiązanie:

 1. Jak prawidłowo skonfigurować eZLA w drEryk w Kierowniku Medycznym? 

  Logujemy się na KM > SYSTEM > USTAWIENIA > Zakładka „Integracje”

  Przechodzimy do sekcji ZUS PUE i włączamy integracje poprzez zaznaczenie kwadracika

 2. Jak wgrać certyfikat ZUS lekarza?

  Każdy lekarz ma możliwość wgrania własnego certyfikatu ZUS.
  W celu wgrania logujemy się na panel Lekarza> Funkcje specjalne lekarza > eZLA


  Następnie w nowo otwartym oknie zaznaczamy zakładkę „Konfiguracja” i klikamy przycisk „KONFIGURUJ


  Wybieramy odpowiednią metodę autoryzacji > „Certyfikat z ZUS

  Przyciskiem  […] wybieramy certyfikat ZUS – jest to plik z rozszerzeniem *.pfx

  Wpisujemy hasło.

  Jeżeli chcemy zapamiętać w drEryk hasło aby program nie pytał za każdym razem to zaznaczamy „Zapamiętaj hasło

  Na koniec klikamy przycisk ZAPISZ.

  Ważne !!!
  Certyfikat jest zapisany w bazie drEryk – nie ma potrzeby wgrywania certyfikatu dla tego samego użytkownika na innych stacjach roboczych, w innym gabinecie.


  Jeżeli certyfikat i hasło jest prawidłowe to po kliknięciu „Test połączenia” otrzymamy komunikat

 3. Jak wystawić e-Zwolnienie podczas wizyty lekarskiej w drEryk ?

  Na bieżącej wizycie lekarskiej klikamy przycisk eZLA


  W nowo otwartym oknie klikamy dla kogo chcemy wystawić e-Zwolnienie czy dla pacjenta czy dla opiekuna.


  Wprowadzamy zakres dat niezdolności do pracy pacjenta.
  Wybieramy pracodawcę.


  Przycisk wysłania e-Zwolnienia do ZUS w Trybie Bieżącym.

Zmiana serwera

 

1 Zabezpieczamy kopie bezpieczeństwa na starym serwerze i przechowujemy na pendrive/dysku

(Domyślny adres C:\Program Files (x86)\DrEryk Praktyka\kopia)

Baza danych – s_dreryk_6.40.0.0_20181130T151957.7z

Baza dokumentów – s_rawdata_6.40.0.0_20181130T160159.7z

2 instalujemy na nowym serwerze drEryk (wersja demo) w tej samej wersji co baza danych (6.40.0)

 

http://dreryk.pl/forum/demo/release_6_40_00/DrErykSetup_V_6_40_00_192_92aeb78a_demodb.exe

Lub
https://dreryk.pl/strefa-klienta/pliki-do-pobrania/

 

3 następnie wchodzimy do start/przywracanie kopii bezpieczeństwa

Wskazujemy skopiowane pliki na nowym serwerze

 

Baza danych – s_dreryk_6.40.0.0_20181130T151957.7z

Baza dokumentów – s_rawdata_6.40.0.0_20181130T160159.7z

 

I klikamy Przywracanie kopii bezpieczeństwa.

4 Po przywróceniu kopii bezpieczeństwa i włączeniu drEryk pojawi nam się wersja DEMO

Mamy 30 ni na przebicie klucza licencji

Klucz kod rejestracji z programu (O programie –do schowka) proszę przesłać wraz z danymi ID klienta lub dane podmiotu na serwis@drEryk.pl

Przebijemy klucz i odeślemy na wskazany adres – należy go wprowadzić w oknie „o programie” klikając ZAREJESTRUJ

PostgreSQL – przyspieszenie pracy

Informacje jakie wpłynęły do nas po testach realizowanych przez Partnerów, fragment jednej z wypowiedzi:

 • komputer to tylko C2D 3GHz, 4G Ram, dysk SATA 160 GB
 • malutka baza 16 tys. deklaracji, z czego 5600 lekarskich, 600 wizyt POZ w lipcu
 • data 170 + raw_data 60 MB
 • w Firebird rap swiad POZ za lipiec – 45 sek.
 • konwersja Firebird > PostrgrSQL – 35 min
 • w PostgreSQL rap swiad POZ za lipiec – 33 sek. Mniejsza skala, więc nie widać przyspieszenia.

Nie złapałem błędu aplikacji. Prędkość całkiem ok, mimo stosunkowo słabego komputera.  Raporty szybciej niż na Firebird, chociaż nie ma dużej różnicy (mała baza, a procek to tylko C2D, a nie Xeon).

 


PostgreSQL – sprawdzenie i zmiana strefy czasowej

W PostgreSQL istnieje plik konfiguracyjny w ścieżce: C:\Program Files (x86)\PostgreSQL\drEryk\data\postgresql.conf w przypadku pojawienia się na serwerze w ramach oprogramowanie drEryk okienka z informacją:

strefa czasowa

warto sprawdzić czy przy aktualizacji baza PostgreSQL ma ustawioną prawidłową strefę czasową.

Za strefę czasową odpowiedzialny jest atrybut: timezone = ‚Europe/Sarajevo’ należy go wyszukać w pliku postgresql.conf , zmienić i zapisać jak na poniższym screenie:

strefa czasowa2

Proszę zwrócić uwagę czy przed atrybutem timezone nie mia znaku ‚#‚ – jeżeli będzie pozostawiony to parametr jest pomijany.

W pliku ma pozostać wpis w postaci: timezone = ‚Europe/Sarajevo’ jak na screenie powyżej.

Po tej zmianie restart usług lub restart komputera. Oprogramowanie drEryk powinno się wówczas prawidłowo uruchomić.

PS:
Wielkie podziękowania dla Złotego Partnera p. Sylwestra Gomółki za pomoc w rozwikłaniu tego problemu.

 

 


PostgreSQL – aktualizacja końcówek, kilka aktualizacji na raz jedna po drugiej

Ważna informacja,

aby bezproblemowo zaktualizować końcówki pracujące np. w gabinetach na oprogramowaniu drEryk do wersji 5.0.0. Zalecamy w pierwszej kolejności zaktualizować wszystkie końcówki do wersji 4.53.00. A dopiero po zakończeniu tej operacji pobieramy aktualizację na serwerze i aktualizujemy serwer do wersji 5.0.0. Wówczas końcówki powinny pobrać plik aktualizacyjny 5.0.0 z serwera i bezproblemowo się zaktualizować.

W razie problemów zalecamy przeinstalowanie końcówki. Plik instalacyjny *.exe dostępny jest pod linkiem – drEryk 5.0.0 PostgreSQL instalator.

Po pobraniu pliku instalacyjnego możemy przejść do przeinstalowania końcówki czyli:

 1. Należy odinstalować oprogramowanie drEryk 4.53.00 na końcówce
 2. Uruchomić wcześniej pobrany instalator
 3. Wybrać opcje „zaawansowane”
 4. Następnie wybrać instalację (klienta) „końcówki”
 5. Wówczas program pod koniec instalacji poprosi o adres IP serwera – należy wpisać adres

Po pomyślnej instalacji końcówka powinna się uruchomić.

 

PostgreSQL – problem z instalacją wcześniejszej wersji drEryka 4.53.0 po nieudanej aktualizacji do 5.0.0

Podczas ponownej instalacji drEryka w wersji Firebird 4.53.00 po nieudanej aktualizacji do 5.0.0 pojawia się komunikat:

2015-07-28_10h06_23

Należy przejść do katalogu:

C:\ProgramData\DrEryk

lub

wpisujemy w pasek adresu ; %programdata%

2015-07-28_10h21_26

następnie katalog DrEryk i otwieramy plik config.xml

2015-07-28_10h22_10

W pliku należy zmienić numer portu na jakim działała baza firebbird:

wyszukujemy błędny port serwera (port na jakim działa baza PostgreSQL):

<server_port>5491</server_port>

i zmieniamy na port na którym działała baza Firebirda w wersji drEryka 4.53.00

<server_port>5197</server_port>
Po zapisaniu zmian instalacja drEryka 4.53.00 przechodzi bezproblemowo.
Screen z podglądam jak ma wyglądać wpis z portem:
2015-07-28_10h23_47

 

 

Dla niezalogowanych

ErLab – obsługa modułu (bez punktu pobrań w podmiocie)

Jeżeli podmiot leczniczy nie dysponuje punktem pobrań bezpośrednio w ramach swojej działalności, to może generować tylko elektroniczne skierowania do wdrożonego laboratorium z którym współpracuje.

Jak tego dokonać:
Podczas wizyty pacjenta u lekarza należy wybrać przycisk „Druki”,

2015-07-27_09h26_32

następnie wybrać interesujące nas Skierowanie > Na badania analityczne

2015-07-27_09h28_04

w nowo otwartym oknie klikamy przycisk „+dodaj”

2015-07-27_09h29_06

wybieramy badania na jakie kierujemy pacjenta, a następnie

2015-07-27_09h32_24

dodajemy informacje kliniczne (opcjonalnie).

Uwaga! Checkbox (kwadracik) punkt pobrań musi pozostać pusty (bez zaznaczenia)

2015-07-27_11h20_22

Wówczas klikamy przycisk „Wyślij” – aby laboratorium otrzymało elektroniczne skierowanie (jeżeli nie klikniemy tego przycisku laboratorium nie zobaczy w ogóle skierowania).

Dodatkowo możemy wydrukować skierowanie papierowe (jest to zależne od ustaleń dotyczących współpracy z konkretnym laboratorium).

Pacjent następnie jest kierowany do wybranego laboratorium i tam ma pobierany materiał diagnostyczny.

Gdy laboratorium wykona zlecone badania, to wyniki pojawią się w zakładce „Wyniki Badań”

2015-07-27_11h44_25

 

 

 

 

 

Zbiorcze odpytanie eWUŚ – instrukcja

Zbiorcze odpytywanie eWUŚ

Funkcjonalność służy do odpytywania eWUŚ codziennie o zadanej godzinie grupy pacjentów:

 • utworzonej ręcznie przez użytkownika (Kierownika Medycznego lub Pracownika Rejestracji)
 • z otwartymi cyklami leczenia
 • z przynajmniej jedną aktywną deklaracją

Włączenia funkcjonalności jak zwykle dokonuje KM w ustawieniach, w zakładce „eWUŚ”. Aby korzystać z automatycznego odpytywania pacjentów z otwartymi cyklami leczenia albo z deklaracjami należy najpierw włączyć codzienną automatyczną weryfikację listy pacjentów i wskazać godzinę odpytania.

[Download id not defined]

Jak przekazać do NFZ pacjenta -obcokrajowca posiadajacego ubezpieczenie na podstawie zgłoszenia w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RP

Program jest przystosowany do przekazywania wizyt dla tych pacjentów – wystarczy go odpowiednio wprowadzić do programu

 1. Typ identyfikatora – T-Seria i numer paszportu

Ważna informacja !
Serię paszportu wpisujemy DUŻYMI LITERAMI i nie wstawiamy spacji pomiędzy serią a numerem. (Zakładka dane Osobowe)

 1. Cudzoziemiec – TAK z podanym krajem pochodzenia
 2. Uprawnienie do świadczeń – U-Ubezpieczony, Kod dokumentu – Zgłoszenie do ubezpieczenia z dowodem opłacenia składek
 3. W dodatkowych informacjach należy wprowadzić dowód tożsamości
 4. Pacjent może złożyć deklaracje

 

Po przeprowadzonej wizycie z takimi danymi do raportu trafi produkt (przy braku złożonej deklaracji)

5.01.00.0000079 (świadczenia lekarza) – płatny 45 zł/porada
5.01.00.0000080(świadczenia pielęgniarki) – płatne 12zł/porada
5.01.00.0000081(świadczenia położnej) – Płatne 12 zł/porada

Wskaźnik Taryfy Onkologicznej

Zgodnie z ZARZĄDZENIE Nr 86/2014/DSOZ
§ 15.(…)
7. W przypadku porad, o których mowa w § 12a ust. 2, cena jednostkowa świadczenia korygowana jest współczynnikiem odpowiednim do wartości uśrednionego WRN wyliczonego dla świadczeniodawcy, zgodnie z zasadami określonymi w § 12a ust. 4-11.
W rozliczeniu obowiązują następujące wartości współczynników korygujących cenę porady związanej z wydaniem karty:
1) do czasu wyznaczenia wartości uśrednionego WRN – współczynnik 1,0;
2) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/5 – współczynnik 2,14;
3) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/8 i niższej niż 1/5 – współczynnik 1,28;
4) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/10 i niższej niż 1/8 – współczynnik 1,0;
5) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż 1/12 i niższej niż 1/10 – współczynnik 0,57;
6) przy wartości uśrednionego WRN nie niższej niż wartość minimalna określona w przepisach wydanych na podstawie art. 32a ustawy i niższej niż 1/12 – współczynnik 0,28.”;

Jeżeli wypracowali Państwo wskaźnik 0,44 co pozwala na przekazanie taryfy zgodnie z zarządzeniem WRN nie niższej niż 1/5 – współczynnik 2,14 i taki też należy przekazać

taryfa-onkologicznaKM/System/Ustawienia/ zakładka SYSTEM 

.

eZLA – najczęściej zadawane pytania

Bardzo prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi eZLA w drEryku > INSTRUKCJA eZLA

 

Przedstawiamy najczęściej zadawane przez Państwa pytania i podajemy rozwiązanie:

 1. Jak prawidłowo skonfigurować eZLA w drEryk w Kierowniku Medycznym? 

  Logujemy się na KM > SYSTEM > USTAWIENIA > Zakładka „Integracje”

  Przechodzimy do sekcji ZUS PUE i włączamy integracje poprzez zaznaczenie kwadracika

 2. Jak wgrać certyfikat ZUS lekarza?

  Każdy lekarz ma możliwość wgrania własnego certyfikatu ZUS.
  W celu wgrania logujemy się na panel Lekarza> Funkcje specjalne lekarza > eZLA


  Następnie w nowo otwartym oknie zaznaczamy zakładkę „Konfiguracja” i klikamy przycisk „KONFIGURUJ


  Wybieramy odpowiednią metodę autoryzacji > „Certyfikat z ZUS

  Przyciskiem  […] wybieramy certyfikat ZUS – jest to plik z rozszerzeniem *.pfx

  Wpisujemy hasło.

  Jeżeli chcemy zapamiętać w drEryk hasło aby program nie pytał za każdym razem to zaznaczamy „Zapamiętaj hasło

  Na koniec klikamy przycisk ZAPISZ.

  Ważne !!!
  Certyfikat jest zapisany w bazie drEryk – nie ma potrzeby wgrywania certyfikatu dla tego samego użytkownika na innych stacjach roboczych, w innym gabinecie.


  Jeżeli certyfikat i hasło jest prawidłowe to po kliknięciu „Test połączenia” otrzymamy komunikat

 3. Jak wystawić e-Zwolnienie podczas wizyty lekarskiej w drEryk ?

  Na bieżącej wizycie lekarskiej klikamy przycisk eZLA


  W nowo otwartym oknie klikamy dla kogo chcemy wystawić e-Zwolnienie czy dla pacjenta czy dla opiekuna.


  Wprowadzamy zakres dat niezdolności do pracy pacjenta.
  Wybieramy pracodawcę.


  Przycisk wysłania e-Zwolnienia do ZUS w Trybie Bieżącym.

Zmiana serwera

 

1 Zabezpieczamy kopie bezpieczeństwa na starym serwerze i przechowujemy na pendrive/dysku

(Domyślny adres C:\Program Files (x86)\DrEryk Praktyka\kopia)

Baza danych – s_dreryk_6.40.0.0_20181130T151957.7z

Baza dokumentów – s_rawdata_6.40.0.0_20181130T160159.7z

2 instalujemy na nowym serwerze drEryk (wersja demo) w tej samej wersji co baza danych (6.40.0)

 

http://dreryk.pl/forum/demo/release_6_40_00/DrErykSetup_V_6_40_00_192_92aeb78a_demodb.exe

Lub
https://dreryk.pl/strefa-klienta/pliki-do-pobrania/

 

3 następnie wchodzimy do start/przywracanie kopii bezpieczeństwa

Wskazujemy skopiowane pliki na nowym serwerze

 

Baza danych – s_dreryk_6.40.0.0_20181130T151957.7z

Baza dokumentów – s_rawdata_6.40.0.0_20181130T160159.7z

 

I klikamy Przywracanie kopii bezpieczeństwa.

4 Po przywróceniu kopii bezpieczeństwa i włączeniu drEryk pojawi nam się wersja DEMO

Mamy 30 ni na przebicie klucza licencji

Klucz kod rejestracji z programu (O programie –do schowka) proszę przesłać wraz z danymi ID klienta lub dane podmiotu na serwis@drEryk.pl

Przebijemy klucz i odeślemy na wskazany adres – należy go wprowadzić w oknie „o programie” klikając ZAREJESTRUJ

Czy obsługa i instalacja programu jest trudna?

Nie. Nauka podstaw jego obsługi zajmie 4 godziny dla osoby, która nie korzystała wcześniej z podobnych programów. Każdy lekarz posiadający komputer może sam zainstalować program, bez pomocy informatyka. Na naukę obsługi rejestracji dla osoby, która korzystała już z jakiegokolwiek programu w ramach Windows, potrzeba raptem ok. 10 minut.

Czy program będzie aktualizowany?

Tak, grupa lekarzy i informatyków czuwa nad zapewnieniem zgodności programu z aktualnymi wymogami prawnymi dla świadczeniodawcy.

Czy aktualizacja programu jest trudna?

Nie. Program sam pobiera nową wersję. Aktualizuje się na życzenie użytkownika w dowolnej chwili.

Czy baza leków zawiera najnowsze leki?

Baza jest aktualizowana przez nas na podstawie publikacji Ministra Zdrowia o lekach refundowanych oraz Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Ilu lekarzy może pracować na raz w sieci?

Tylu, ile jest wykupionych licencji dla gabinetu lekarskiego.

Ile kosztuje informatyzacja placówki?

Koszt używanego zestawu komputerowego to ok. 1000 zł, nowego (wraz z systemem operacyjnym Windows Professional) 3000 zł , plus drukarka ok. 800-1000 zł. Dla wygody warto zamówić stałe łącze z Internetem (25-50 zł/m-c). Zorganizowanie bezprzewodowej sieci w gabinecie to koszt ok. 700 zł dla 4 stanowisk. Na koniec program do obsługi placówki.

Czy jest możliwy import pacjentów z innego programu?

Tak. Aplikacja drEryk obsługuje pliki .xml. UWAGA! Przed każdym importem deklaracji proszę upewnić się, że mamy wprowadzonych do systemu lekarzy, do których przypisani są pacjenci, których deklaracje chcemy zaimportować.

Na jakim silniku bazy danych pracuje program drEryk?

Firebird 2.5. Serwer też pochodzi z tej wersji Firebirda.

Jakie wymagania ma spełnić serwer dla wersji sieciowej programu?

Generalnie takie, jak pojedyncze stanowisko. Jednak, wraz z rozrostem bazy danych, prędkość działania będzie malała i trzeba będzie zakupić szybszą maszynę. Zacząć można od następującej specyfikacji: Procesor Intel 2GHz/odpowiadający mu AMD lub nowszy, Pamięć RAM: 4096 MB (dla Klienta zalecane 2048 MB) Wolne miejsce na dysku twardym: min. 5 GB (W zależności od wielkości bazy danych), Karta graficzna: dowolna, obsługująca rozdzielczość minimum 1440×900 Monitor: dowolny obsługujący rozdzielczość 1440×900 System operacyjny: Windows 7 Professional, Windows 8 Professional, Windows Serwer 2012

Z jakiej bazy leków Państwo korzystacie i czy podczas wypisywania recept odpłatność jest automatycznie wybierana dla danego rozpoznania głównego przypisanego danemu pacjentowi?

Baza leków jest aktualizowana przez Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce na podstawie aktualnych rejestracji leków. Baza jest dostosowana do pracy w gabinecie lekarskim i posiada to, co jest potrzebne. Nie wprowadzamy tam zatem takich pozycji jak kremy, pasty do zębów, co jest praktyką innych baz leków. Program rozpoznaje i oznacza leki refundowane, na różową receptę i aksjolityki oraz wskazuje rozpoznania, na które przysługuje refundacja leku oraz podpowiada poziom refundacji.

Czy aktualizacja bazy leków jest płatna?

Nie ma oddzielnej opłaty za aktualizację. Aktualizacja całego systemu obejmuje także aktualizacje bazy leków.

Jaka jest możliwa ilość stanowisk lekarskich w ramach sieci?

Nie ma ograniczeń co do liczby stanowisk w sieci.

W związku z planowanym zakupem całkowicie nowego sprzętu komputerowego dla przychodni, pojawia się pytanie, czy program drEryk będzie działał pod systemem Windows 7 i Vista?

drEryk jest kompatybilny z systemami Windows 7 Professional (zarówno 32-bitowym, jak i 64-bitowym) oraz Vista (pod warunkiem zainstalowania programu na dysku D).

Gdy już zatwierdzę wizytę, a pacjent w tym samym dniu przyjdzie ponownie, jak wpisać drugą wizytę w tym samym dniu?

drEryk nie ma ograniczeń na ilość wizyt w ciągu jednego dnia. Nie ma najmniejszego problemu w ponownej rejestracji pacjenta lub wyborze „wizyty bez rejestrowania”.

Czy można zmieniać opcje wydruku tak, aby drukować na recepcie z już naniesionym kodem, czyli na tzw. „gotowcach”?

Tak, od wersji 1.2.2 mamy do wyboru typ wydruku recepty: „Wydruk na czystym papierze” lub „Nadruk na gotowym formularzu”.

Komentarze (4)

4 myśli nt. „FAQ

 1. WITAM!
  Chciałaby b.podziękować panu Rysiowi Wojtynie za b.dobrą dotychczasową współpracę, podkreślić, że jest osobą odpowiedzialną, profesjonalną, wykazuje dużą i szeroką wiedzę informatyczną. Doskonałe umiejętności są potwierdzeniem Jego wiedzy o programowaniu. Zaangażowany w działalność firmy, a posiadane zdolności stanowią doskonałą wizytówkę z klientem. Kadra kierownicza może być dumna z tak wyszkolonego pracownika. Myślę, że zasługuje na dobrą premię:))))
  Z poważaniem i wyrazami szacunku Dorota W.
  W programie drEryk pracuję 3 lata, dzięki szybkiej pomocy od Państwa jest ok.:))) Polecam.

  • Szanowna Pani Doroto,
   dziękujemy uprzejmie za miłe słowa skierowane pod adresem naszej Asysty Technicznej, a szczególnie p. Ryszarda.
   Obserwując ogromne zaangażowanie, sposób udzielania pomocy oraz empatię w działaniach realizowanych na rzecz naszych użytkowników podzielamy Pani zdanie wyrażone w przesłanej opinii.
   Raz jeszcze uprzejmie dziękujemy.

 2. WITAM!! Bardzo dziękujemy panu Ryszardowi Wojtynie za współpracę,szybkie i skuteczne reakcje na nasze problemy(z programem:)),za Jego wiedzę,profesjonalizm,ogromne zaangażowanie na rzecz firmy i klienta.Jest osobą bardzo kontaktową,pomocną i życzliwą.Współpraca i kontakt z klientem bardzo dobra,za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.Całej Asyście Technicznej również dzięki.Z poważaniem : D.Nikiel-Czekała, Maria Oszczyk ,Anna Perucka, Dorota W.Program drEryk ok:)) Polecam…

 3. Witam serdecznie. Chciałabym podziękować za miłą i profesjonalną współpracę Firmie Banicki Informatyka. Instalacja oprogramowania oraz wprowadzenie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Wszelkie problemy związane z programem były rozwiązywane szybko i skutecznie. A sam program jest przyjemny w obsłudze 😉

Dodaj komentarz