Wybrane ustawy

Szanowni Państwo,
podczas naszych działań często spotykamy się ze strony naszych Klientów z wypowiedziami, że kłopotliwe jest wyłapywanie w gąszczu przepisów tych które w szczególny sposób dotyczą szeroko rozumianej działalności podmiotów leczniczych. Dlatego wychodząc na przeciw potrzebom postanowiliśmy stworzyć na naszej stronie internetowej część poświęconą zgodnie z tytułem „Wybranym ustawom”. W tym miejscu naszym założeniem jest, by znalazły się niezbędne akty prawne. Tu będziemy zamieszczać przydatne dla nas informacje dotyczące (przechowywania dokumentacji medycznej, rozliczeń z NFZ, ustawy i rozporządzeń).

Jeśli Państwa zdaniem będzie potrzeba uzupełnić to, o dodatkowe dokumenty – przydatne informacje bardzo chętnie je dodamy. Prosimy tylko o przesłanie nam e-mailem stosownych danych / sugestii na adres informacja@dreryk.pl. Za co z góry uprzejmie dziękujemy.

RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych 
https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000
Dz.U. 2012 poz. 260 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich – załącznik nr 1
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004.100.1024 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.12.2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. (Dz. U. 2010.252.1697)
Ustawa z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009.52.417)
Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997.133.883 z póź. zm.)
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11.12.2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. 2008.229.1536)
  DZIENNIK USTAW 2014 R. POZ. 177 Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania 

 

Komentarze (0)

Brak komentarzy :(
Bądz pierwszy który doda komentarz...