Wróć

Aktualizacja 7.25

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.25:

E-recepta
 1. Umożliwiono wygenerowanie recepty z uprawnieniem S dla pacjentów 75+ dla lekarzy specjalistów.
 2. Poprawiono sposób wystawiania stałych leków recepturowych.
 3. Skorygowano kolejność wyświetlania substancji czynnych w leku.
 4. Poprawiono zaokrąglanie substancji czynnej dla leków w e-Receptach.
 5. Dodano hurtową zmianę daty realizacji e-Recepty od do w oknie niezamkniętych wizyt.
 6. Rozszerzono algorytm podpowiadania odpłatności B dla leków w przypadku pacjenta z uprawnieniem ZHDP.
 7. Wprowadzono możliwość przenoszenia leków w widoku e-Recepty za pomocą klawiatury.

EWUŚ

 1. Poprawiono komunikat o ilości dni pozostałych do wygaśnięcia hasła eWUŚ.

eZLA

 1. Zmieniono kolejność kolumn w podglądzie eZLA.
 2. Dodano opcję wysyłki do pacjenta informacji o wygenerowanym eZLA oraz danych przeprowadzonej wizyty.

Rozliczenia

 1. Zaktualizowano wycenę punktową dla świadczeń w AOS udzielanych od dnia 1.07.2020, zgodnie z Zarządzeniem 25/2020/DSOZ z dnia 28 lutego 2020 r.
 2. Zaktualizowano słownik ICD 9 do wer. 5.52.
 3. Dodano słownik oddziałów szpitalnych/poradni specjalistycznych.
 4. Zaktualizowano słownik przyczyn skreślenia dla AP-KOLCE.
 5. Do algorytmu wystawiania faktur bez sprawozdawczości dodano umowę SOK.
 6. Wyeliminowano problem z importem zwrotek dla OPD oraz zmodyfikowano kod świadczenia (MZ) przekazywany dla opieki, która rozpoczęła się przed 2020r.
 7. Usprawniono sposób wyszukiwania świadczeń do korekty po ID.

eZWM

 1. Wprowadzono obsługę uproszczonego wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne obowiązującego od dnia 1.07.2020.
 2. Zaktualizowano obsługę zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne do specyfikacji w wer.2.1.6.
 3. Uzależniono opisy dla pola ilość w zleceniu na zaopatrzenie w wyroby medyczne od rodzaju okresu dla wyrobu, określonego w słowniku.

Pozostałe

 1. Usprawniono sposób określania przedstawicieli ustawowych dla pacjenta oraz uwzględniono wydruk obu przedstawicieli na wydruku deklaracji.
 2. Dodano możliwość hurtowego zamykania niezamkniętych wizyt z opcją „bez opłaty przez NFZ„.
 3. Dodano filtr daty w oknie niezamkniętych wizyt.
 4. Usunięto możliwość wprowadzenia spacji dla numeru telefonu pacjenta.
 5. Poprawiono działanie klawisza Enter w skierowaniu na rehabilitację.
 6. Uwspólniono kolory harmonogramów przyjęć lekarzy w widoku rejestracji.
Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”