Wróć
Aktualizacja 8.38 - dostępna

Aktualizacja 8.38

Aktualizacja 8.38 – dostępna

Aktualizacja 8.38 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Przekazuj informacje o uczuleniach i nietolerancjach – dodaliśmy możliwość raportowanie Zdarzeń Medycznych o dane dotyczące uczuleń i szczepień.
 • Nadążaj za wymogami – nowe badanie refundowane (TK klatki piersiowej).
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – zaktualizowaliśmy algorytmy AOS, a także dodano zakresu pierwszorazowego dla świadczeń logopedii.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Rejestracja oraz realizacja wizyty

1. Rozszerzono przekazywanie w postaci ZM danych o alergiach i uczuleniach pacjenta.

W wersji 8.37 dodano słownik „Alergeny”, który w wersji 8.38 jest wykorzystywany do określenia uczuleń i nietolerancji pacjentów.

W danych medycznych zakładka „uczulenia i nietolerancje” dodano szczegółowe okno określenia uczuleń i nietolerancji.

Zaznaczenie checkboxa „Brak uczuleń i nietolerancji” dezaktywuje możliwość wprowadzanie innych danych.

Wprowadzono możliwość wskazania reakcji organizmu, oraz kategorii z listy rozwijanej.

 • Podpisz i wyślij do P1 – podpisz i dodaj kolejny alergen
 • Zatwierdź – zatwierdź i dodaj kolejny alergen

W momencie wskazania kategorii iniekcyjnej, dostępna jest wyszukiwarka leków, a w przypadku innych kategorii niż iniekcyjnej, dostępny jest słownik Alergenty.

W momencie wskazywania objawów reakcji możliwe jest wybranie kilku objawów.

Informacja o Uczuleniach zostanie wyświetlona w danych medycznych.

Informacja o wyświetlanych alergiach i nietolerancjach wyświetlana z panelu Lekarza, po naciśnięciu przycisku „Uczulenia”.

Powiązane z wizytą dane dotyczące alergii i nietolerancji wyświetlane są w historii choroby pacjenta.

2. Dodano obsługę zakresu pierwszorazowego dla świadczeń w zakresie Logopedii zgodnie z Zarządzeniem 129/2022/DSOZ z dnia 10.10.2022.

Do listy produktów pierwszorazowych, dla których istnieje możliwość wybrania checkboxa “Pierwszorazowa” i który jest oznaczany automatycznie dla zakresów pierwszorazowych, dodano zakres logopedii.

 • 1616 – poradnia logopedyczna
 • 02.1616.001.02 świadczenia w zakresie logopedii

Z uwzględnieniem wizyt zarejestrowanych/wykonanych/zatwierdzonych – po edycji poprzez korekty lub Edytuj rejestracje wizyty, udostępniono checkbox “Diagnostyka pacjenta pierwszorazowego”.

 

3. Zaktualizowano algorytm JGP wraz z wycenami dla procedur zabiegowych

Zaktualizowano wyceny punktowe w umowach specjalistycznych. Zmiana wycen dotyczy procedur zabiegowych:

 • Cystoskopia przezcewkowa (57.32),
 • Inna uretroskopia (58.22),
 • Biopsja stercza przezodbytnicza wielomiejscowa (60.111),
 • Przezskórna biopsja gruczołu krokowego (nakłucie przez krocze) (60.113),
 • Operacja stulejki (64.0),
 • Wycięcie lub biopsja i zniszczenie zmiany skóry prącia (64.21),
 • Szycie rany prącia (64.41).

 

4. Poprawiono informację o autorze ZM przekazywanego dla zlecenia wystawionego przez lekarza a realizowanego przez pielęgniarkę.

Podczas zamykania zlecenia przez Pielęgniarkę ambulatoryjną, poprawiono autora przekazywanych ZM.

 

5. Do listy badań refundowanych dodano badanie: TK klatki piersiowej.

Na liście badań analitycznych dostępne jest refundowane badanie TK klatki piersiowej.

6. Dodano badanie analityczne „Mocz-test paskowy”.

Do listy badań analitycznych dodano badanie Mocz-test paskowy.

7. Umożliwiono przekazanie do P1 więcej niż 1 kodu diagnozy psychologicznej zgodnie z zaktualizowaną dokumentacją.

 

Inne/Techniczne

1. Poprawiono oznaczanie tekstu w polach wizyty.

Wyeliminowano błąd zaznaczania tekstu w polach wywiad/badanie/zalecenia.

 

2. Dodano możliwość wybrania dowolnej komórki dla deklaracji, bez względu na zalogowaną jednostkę.

Rozszerzono możliwość składania deklaracji do Lekarza/Położnej/Pielęgniarki, bez konieczności przelogowania się na inną jednostkę. Dodano również checkbox „Pokaż wszystkie”.

3. Dodano komunikat informujący o niewysłanych do laboratorium skierowaniach.

W momencie wypisywanie skierowania na badania wprowadzono komunikat informujący o tym, że skierowanie nie zostało wysłane do laboratorium.

W momencie naciśnięcia:

 • Nie – nastąpi powrót do poprzedniego widoku (widok skierowania).
 • Tak – kończymy akcję zapisywania skierowania bez wysyłki.

 

4. Wprowadzono usprawnienia dla realizacji zleceń pielęgniarskich.

W przypadku wystawienia zlecenia na szczepienie przez lekarza do gabinetu zabiegowego, w danych dotyczących kwalifikacji dodano wskazanie daty i godziny.

Jeśli zlecenie wystawia dla siebie pielęgniarka, jako datę kwalifikacji podana zostanie data bieżąca. Okno z wyborem procedur ICD zostało zmodyfikowane, tak aby wyświetlana była pełna nazwa procedury.

W przypadku odmowy wykonania zlecenia, komentarz zostanie zaprezentowany w zakładce „Historia zleceń”.

 

5. Wprowadzono usprawnienia do weryfikacji uprawnień do świadczeń pacjentów.

W momencie zatwierdzania wizyty lekarskiej, na której stwierdzono brak dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń, zostanie wyświetlony komunikat.

W momencie przejście do danych osobowych w widok oświadczenia, data złożenia oświadczenia oraz data obowiązywania będzie wypełniana rzeczywistą datą wizyty. W sekcji dotyczącej „Daty udzielenia świadczenia” umożliwiono za pomocą checkboxa automatyczne wypełnienie dat.

Dla dokumentów wprowadzonych w sekcji „Ubezpieczenie” dla uprawnień dodatkowych wprowadzono sprawdzanie pola „data ważności …”. Weryfikacja obejmuje i prezentuje odpowiedni komunikat na etapie edycji danych osobowych przez dowolny personel (próba zatwierdzenia).

W chwili zatwierdzania wizyty, dla której będziemy wykorzystywać informacje o posiadanym uprawnieniu dodatkowym pacjenta, zaprezentowany zostanie komunikat z informacją że wybrany dokument uprawnienia dodatkowe stracił ważność.

W chwili wysyłki dokumentu EZWM, dla których przekazujemy kod uprawnienia dodatkowego:

W oknie wysyłki eRecepty:

6. Wyeliminowano problem braku produktu porady POZ, rozliczanej wraz z produktami z budżetu diagnostycznego

Poprawiono odpisywanie produktu porady POZ do wizyt zamykanych w ramach Budżetu Powierzonego.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”