Wróć

Aktualizacja 8.42

Aktualizacja 8.42 – dostępna

Aktualizacja 8.42 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

  • Przyśpiesz swoją pracę – Dodano możliwość wysyłki do P1 wielu wystawionych skierowań jednocześnie.
  • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników– Dodano możliwość wybrania rozpoznania ICD10, bezpośrednio z poziomu wystawiania skierowań.
  • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami– Zaktualizowano słownik wyrobów medycznych na obowiązujący od dnia 1.01.2023.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta/Dane medyczne  

1. Zaktualizowano słownik wyrobów medycznych na obowiązujący od dnia 1.01.2023

Zmiany obowiązują dla wystawianych zleceń, dla których data wystawienia zlecenia jest większa lub równa 1.01.2023

Ponieważ zmieniły się nazwy wyrobów medycznych , nie ma możliwości kontynuowania wyrobów medycznych ze starymi nazwami o poniższych kodach :
O.69,
O.70,
P.98
P.103
P.104
P.129 – P.131
P.135 – P.136

Jeżeli zostanie wskazany do kontynuacji pojawi się komunikat :

“Zmienił się słownik wyrobów medycznych – kontynuacja wybranego wyrobu jest niemożliwa. Proszę wygenerować nowe zlecenie.”

Jeżeli zostanie wskazany do skopiowania , jeden z powyższych produktów, wstawiamy kod i nową nazwę ze słownika w pole wyboru wyrobu i pokaże się komunikat :

2. Zmieniono wymagalność dla rytmu serca , raportowanego w Profilaktyce 40 Plus.

Dla świadczeń 40+ które nie były wysłane do P1 (nowo wprowadzone , tylko zapisane) i datę realizacji ma przed 17.XII.2021 .

Do p1 są wysyłane tylko ZM które mają wprowadzony rytm serca.

Dla świadczeń 40+ które były wysłane do P1 i ma datę realizacji przed 17.XII.2021 i nie był podany rytm serca:

Umożliwiamy wprowadzenie informacji o rytmie serca dla zatwierdzonych świadczeń:

Użytkownik może wprowadzić ustawienie z poziomu Rytm Serca : miarowy/niemiarowy . Wprowadzenie tych danych z tego poziomu powoduje aktualizacje odpowiedniej pozycje w danych medycznych związanych z tą profilaktyką.

Podczas wyboru przycisku “Zatwierdź i wyślij do P1“ weryfikujemy wymagane dane antropometryczne.

Brak kompletu danych antropometrycznych skutkuje komunikatem informacyjnym. Użytkownik musi uzupełnić dane lub anulować operację.

W momencie zatwierdzania rytmu serca został zmieniony wyświetlany komunikat “Zmiana informacji o rytmie serca pacjenta zostanie zaktualizowana w danych antropometrycznych. Czy chcesz kontynuować ?” Tak/Nie

Podczas operacji “Zapisz i wyślij do P1“ weryfikujemy czy dane w ZM zostały zmienione. Jeśli tak Tworzymy nową wersję przekazujemy je do kolejki w celu ich rejestracji w P1.

Dla świadczeń 40+ od 17.XII.2021 . – Rytm serca nie jest wymagany.

3. Dodano możliwość wysyłki do P1 wielu wystawionych skierowań jednocześnie.

Umożliwiono wysyłkę wielu skierowań jednocześnie za pomocą przycisku „Podpisz i wyślij do P1 wszystkie”

4. Dodano możliwość wyboru nowego tytułu uprawnienia pacjenta – IC.

Dodano nowy tytuł uprawnienia do świadczeń – IC

IC – osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie ukończyła 18 roku życia (posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego).

Podczas składania Oświadczenia dla pacjenta z tym tytułem uprawnienia, automatycznie wybierana nową podstawa dla oświadczenia “z tytułu pobierania renty rodzinnej”

Wizyty dla tego tytułu uprawnienia nie są obecnie raportowane do P1 i NFZ  ze względu na brak zdefiniowanych słowników po stronie płatnika

5. Dodano informację o substancji czynnej dla wystawionych leków.

Opcja jest dostępna dla wydruku nazwy leków na recepcie tylko w wersji „Handlowej”

Informacją o substancji czynnej dostępna jest m. in.:

Na wizycie w lekach stosowanych przewlekle

Historii recept:

Historii wizyt:

Historii zleceń:

Jak również w historii wizyt dla rozwijanego panelu bocznego:

5. Dodano możliwość wybrania rozpoznania ICD10, bezpośrednio z poziomu wystawiania skierowań.

Lekarzowi dodano możliwość wprowadzenia kodu ICD-10 bezpośrednio z poziomu e-skierowania, aby nie tracić czasu w przypadku nie uzupełnionych danych z wizyty

7. Dodano możliwość wyszukiwania pacjentów po adresie zamieszkania i numerze domu.

Dodano nowe pozycje  w wyszukiwaniu pacjenta, umożliwiającego wyszukiwanie po:

– adres (ulica, miejscowość)

– numer domu

Druki

1. Zaktualizowano wzór wydruku, papierowego zlecenia, na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

2. Poprawiono czytelność podglądu eRecepty, wystawionej na lek recepturowy.

3. Do wydruku potwierdzenia realizacji zleceń, wykonywanych przez położną, dodano datę urodzenia.

Rozliczenia 

1. Poprawiono generowanie kolejnej korekty do faktury w zakresie pobierania numeru umowy pierwotnej.

2. Dostosowano rozliczanie wykonanych świadczeń z zakresu opieki koordynowanej w POZ do wytycznych NFZ.

Inne/Techniczne

1. Poprawiono zapamiętywanie ustawień wprowadzonych przez użytkownika w oknie konfiguracji wizyt.

2. Poprawiono wydruk faktur papierowych , utworzonych bez posiadanego szablonu.

3. Przywrócono możliwość rejestracji pacjentów na niedziele

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”