Wróć

Aktualizacja 9.12

Aktualizacja 9.12 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Opieka koordynowana – Rozszerzono rolę koordynatora o panel porad specjalistycznych i badań. 
   
 • Pracuj ergonomicznie – Wprowadzono usprawnienia w module korygowania świadczeń wyszukiwanych po pozycji rozliczeniowej. 

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.  

1. Rozszerzono rolę koordynatora o panel porad specjalistycznych i badań. 

Chcąc zarządzać wizytami pacjentów objętych ścieżką specjalistyczną OK stworzone zostały panele porad specjalistycznych OK: 
 • Diagnostyka kardiologiczna 
 • Diagnostyka diabetologiczna 
 • Diagnostyka endokrynologiczna
 • Diagnostyka pulmonologiczna

  Użytkownik wchodzi do paneli za pomocą odpowiadających im ikon, znajdujących się w górnej części widoku głównego zarządzania OK,

 • wybór pacjenta i kliknięcie w dany panel automatycznie ustawia parametr „Pacjent” na wybranym pacjencie 

  Każdy panel składa się z dwóch / trzech sekcji:
 • sekcja Parametry (dostępne filtry) 
 • sekcja Filtry widoku 
 • sekcja Lista pacjentów 

  W widoku danej Diagnostyki (np. Kardiologicznej) domyślnie wyświetlamy tylko pacjentów, którzy w dokumencie IPOM mają zlecone konsultacje kardiologiczne lub badania charakterystyczne dla ścieżki

  W przypadku naciśnięcia  pole wyboru „Pokaż wszystkich pacjentów” w sekcji Parametrów , pokazujemy wszystkich pacjentów, którzy mogą być objęci opieką z tej ścieżki.

  Statusy – oznaczane są automatycznie zgodnie z rozpiską poniżej

  • do zrobienia –  w dokumencie IPOM zostało zlecone badanie /konsultacja również nie została jeszcze wyznaczona data wizyty
  • umówione – została ustalona data wizyty:

  dla konsultacji: na podstawie kategorii wizyty (konsultacyjna z kardiologiem / diabetologiem / pulmonologiem / endokrynologiem) i podkategorie

  dla badań obrazowych: na podstawie kategorii wizyty wskazanej podczas rejestracji i podkategorie

   

  Istnieje możliwość ręcznej zmiany statusu na „umówiona” 

  Dla statusu umówione należy ręcznie wskazać datę wizyty/badania

  – użytkownik może edytować datę z palca lub za pomocą kalendarza

  • Wykonane – wizyta lub badanie zostało zatwierdzone ze wskazaniem produktu rozliczeniowego z Budżetu Powierzonego Opieki Koordynowanej
  • Sprawozdane – wizyta, która została potwierdzona w raporcie SWIAD (weryfikacja na podstawie zwrotki potwierdzającej zaczytanej do programu)
  • Rozliczone – wizyta, która została uwzględniona w zwrotce RUMX
  • Odmowa – status podawany ręcznie, konieczne dodanie powodu odmowy (wyświetlany powód odmowy jest w komentarzu)

   

  Rozszerzono również słownik o następujące kategorii wizyt w przypadku rejestracji pacjenta:

  • Konsultacja kardiologa
  • Konsultacja pulmonologa
  • Konsultacja diabetologa
  • Konsultacja endokrynologa
  • Biopsja tarczycy cienkoigłowa
  • EKG wysiłkowe
  • Echokardiografia
  • Holter
  • USG Doppler
  • Spirometria
  • Spirometria z próbą rozkurczową

  Nowo dodane kategorie nie są domyślnie przypisane do personelu, należy przypisać odpowiednie kategorie do odpowiedniego pracownika  w danych specjalistycznych w zakładce „Kategorie wizyt”

Możemy wskazać podczas rejestracji wizyty z kategorii opieki koordynowanej, na jaki typ badania / wizyty zapisuje się pacjent. Ma to znaczenie dla prawidłowego wyświetlania statusu „umówione” w panelach koordynatora

Dla wizyt rejestrowanych na kategorie wizyt powiązane z panelem koordynatora. W przypadku, gdy wybrana kategoria wizyt ma kilka podkategorii wyświetlane jest okno „Podkategoria wizyty”

   • możliwość wskazania podkategorii wizyty
   • możliwy jest wybór kilku podkategorii jednocześnie
   • „Kategoria wizyty” pojawia się ikona, pozwalająca na ponowne otwarcie okna „Podkategoria wizyty” w celu podglądu lub edycji wybranych wartości

    Wykaz kategorii i podkategorii wizyt poniżej w tabeli:

    2.Wprowadzono usprawnienia w module korygowania świadczeń wyszukiwanych po pozycji rozliczeniowej.

    Dodano możliwości wyboru sposobu prezentacji wyników dla wyszukiwania po Identyfikatorze świadczenia lub pozycji rozliczeniowej:

    – grupuj wg raportów
    – wszystkie na jednej liście (Wartość domyślna)

    Grupuj według raportów – wyszukuje raport w którym występuje identyfikator świadczenia który wybieramy i korygujemy (działania jak dotychczas )

    Wszystkie na jednej liście – pokazuje wszystkie wyszukiwane pozycje bez względu na raport w którym zostały utworzone

    Po wykonaniu korekty zostaną utworzone raporty z wprowadzonymi zmianami, które należy przekazać do NFZ

    Program automatycznie tworzy raporty za każdy miesiąc osobno.

    3.Zaktualizowano statystyki w module Statystyk.

    Poprawiono zapamiętywanie zapisanych filtrów w statystyce – indywidualne rozliczenia POZ i AOS

    Rozbudowano statystyki:

    • deklaracji o e-deklaracje,
    • statystyka personel- recepty

    W statystyce liczba wizyt- dodano kolumny dzień tygodnia

     

    4.Usprawniono ponowne wprowadzanie zabiegów w OPD po usunięciu świadczenia.

    5.Zdjęto walidację na sferę, cylinder i pryzmę dla zleceń na wyroby ortopedyczne, dla których podanie danych nie jest wymagane.

    6.Zaktualizowano słownik TERYT dla ulic.

    7.Usprawniono mechanizm dodawania badań do wizyty.

    8.Wyeliminowano problem z brakiem zgody płatnika podczas kopiowania cykli.

    9.Zaktualizowano procedurę ICD9 dla USG/doppler kończyn dolnych.

    Badanie jest obecnie przekazywane z procedurą  88.777

    Procedura 88.777 zostanie dodana do listy procedur POZ oraz automatycznie przypisana do wszystkich lekarzy w POZ.

    1. Usprawniono wyświetlanie rozpoznań na widoku wizyty oraz w Wykazie przyjęć.
    2. Dodano możliwość podglądu daty ważności certyfikatu ZUS.

     W panelu głównym administratora w zakładce Pracownicy ZOZ widoczna jest kolumna „Termin ważności certyfikatu ZUS”

    Również w zakładce Pracownicy ZOZ (aktualnie zatrudnieni) dostępny jest Nowy przycisk „Certyfikaty ZUS”

    Po otworzeniu okna „Certyfikaty ZUS” w sekcji „Lista certyfikatów” wyświetlana jest listę wszystkich certyfikatów ZUS u wszystkich pracowników, w kolejności alfabetycznej

    Przycisk „Importuj” – otwiera okno Importuj certyfikat ZUS, możliwe jest zaimportowanie nowego certyfikatu ZUS dla wybranego pracownika.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”