Zmiany organizacyjne

Szanowni Państwo,

w dniu 05.07.2017 roku Ericsson Sp. z o.o. podpisał z drEryk Sp. z o.o. cesję produktów z rodziny drEryk, na podstawie której drEryk Sp. z o.o. przejmuje własność i zarządzanie tymi produktami. Ericsson Sp. z o.o. nadal będzie świadczył obsługę, utrzymanie i rozwój programów na dotychczasowych zasadach.

Z perspektywy bieżącej obsługi oprogramowania drEryk wszystko pozostaje tak jak było dotychczas w szczególności aktualizacje zgodnie ze zmieniającymi się wymaganiami prawnymi, obsługa techniczna oraz dodawanie nowych funkcji i modułów. Oznacza to, że w niezakłócony sposób będziecie Państwo korzystać ze wszystkich usługi i licencji. Warunki współpracy i świadczenia usług również pozostają takie same. Prosimy nadal kontaktować się w sprawach oprogramowania w ten sam sposób jak dotychczas. Firma drEryk Sp. z o.o. będzie kontynuować rozwój produktów z rodziny drEryk. W szczególności zapewni usługi podmiotom leczniczym w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania, zapewnienia jakości usług medycznych oraz bezpieczeństwa ich świadczenia. Na bieżąco będziecie Państwo informowani o pojawiających się nowościach. Prosimy również śledzić stronę internetową www.dreryk.pl.

Serdecznie pozdrawiamy,

zespół drEryk.