Wróć
Nowe produkty rozliczeniowe w POZ - Mężczyzna piszący na laptopie
Komunikat

Nowe produkty rozliczeniowe w POZ – informacja

Nowe produkty rozliczeniowe w POZ w związku z COVID-19 w drEryk Gabinet – dowiedz się więcej

Pandemia COVID-19 wymusiła wiele zmian i wdrożeń, których realizacja ma obecnie miejsce w sektorze Ochrony Zdrowia. W związku z tym, wprowadzono nowe produkty rozliczeniowe POZ, które przedstawiono poniżej:

  • Teleporada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Kod techniczny CZS: 19.0119.101.02. Kod produktu rozliczeniowego: 99.01.0101;
  • Porada lekarska na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Kod techniczny CZS: 19.0119.102.02. Kod produktu rozliczeniowego: 99.01.0102);
  • Lekarska wizyta domowa na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Kod techniczny CZS: 19.0119.103.02. Kod produktu rozliczeniowego: 99.01.0103);

W celu rozliczenia przedmiotowych świadczeń podmiot przekazuje do Oddziału sprawozdanie i rachunek z tytułu udzielania tych świadczeń. W związku z tym, powinno to nastąpić do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu ich udzielenia).

Dlatego też, komplet dokumentów (faktura oraz załączniki) za miesiąc październik 2020 roku należy przekazać do OW NFZ wyłącznie za pośrednictwem portalu świadczeniodawcy (lub SZOI) w ramach umów związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jako załącznik do faktury należy rozumieć Sprawozdanie z realizacji świadczeń (z wyłączeniem testów na obecność wirusa SARS-CoV-2) w okresie od dnia (…) do dnia (…), który został określony załącznikiem nr 3 do Zarządzenia nr 140/2020/DSOZ Prezesa NFZ z późniejszymi zmianami.

Poniżej zamieszczamy arkusz świadczenia do pobrania.

Załącznik do pobrania – POBIERZ

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”