W czym możemy pomóc?

Już w najbliższym czasie udostępnimy na stronie internetowej eGabinet możliwość darmowego pobrania wersji DEMO. W celu zapoznania się z programem, prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży drEryk eGabinet: Infolinia: (+48) 12 380 08 84 E-mail: sprzedazegabinet@dreryk.pl […]

Na naszej stronie internetowej, w zakładce eGabinet znajdują się informacje o funkcjach i możliwościach programu drEryk eGabinet. Ponadto, zachęcamy do odwiedzenia artykułu poświęconego jego funkcjom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży drEryk eGabinet: Infolinia: […]

Aby zakupić dostęp do programu drEryk eGabinet, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży drEryk eGabinet: Infolinia: (+48) 12 380 08 84 E-mail: sprzedazegabinet@dreryk.pl lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

W celu dokonania zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia wpisując: dane placówki, imię nazwisko, NIP, numer kontaktowy, adres e-mail, podpis pod zamówieniem. Jeżeli zakupu dokonuje spółka, to dane w zamówieniu muszą być zgodne z danymi z KRS/CEIDG […]

Aby poznać szczegóły związane z zakupem dostępu do drEryk eGabinet, zachęcamy do odwiedzenia zakładki Cennik na stronie poświęconej drEryk eGabinet. Płatność dokonywana jest z góry za dany rok (liczony od dnia zakupu).

Tak, umowę można wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną drEryk eGabinet

Informację o nadchodzącej płatności za kolejny rok korzystania Użytkownik otrzymuje drogą mailową z miesięcznym wyprzedzeniem. Wiadomość trafia na adres e-mail wskazany podczas zawierania umowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług […]

Baza leków Pharmindex to profesjonalna, wszechstronna i stale aktualizowana baza produktów leczniczych. Po jej wykupieniu otrzymujesz wzbogacona wartość merytoryczną w postaci opisów leków, listę leków refundowanych i charakterystykę produktów leczniczych (ChPL). W związku z tym, baza Pharmindex […]

Baza leków Pharmindex jest standardowo dostępna w aplikacji drEryk eGabinet w ramach rocznej subskrypcji i nie wymaga dodatkowej aktywacji.

Aktualizacje wykonywane są automatycznie bez konieczności jakiejlokwiek ingerencji po stronie Użytkownika. Dzięki temu, ma on zawsze dostęp do aktualnej bazy leków.

Pharmindex automatycznie i regularnie aktualizuje Listę leków refundowanych, a zmiany są od razu dostępne w aplikacji drEryk eGabinet.

Dane Pacjenta można edytować w kartotece Pacjenta dostępnej m.in. z zakładki Pacjenci.

Historię wizyt danego Pacjenta można sprawdzić po wyszukaniu Pacjenta w zakładce Pacjenci (klikając w przycisk ,,Historia wizyt”), a także podczas przeprowadzania wizyty (rozwijane menu boczne po prawej stronie ekranu).

Jeśli Pacjent o takim samym numerze PESEL jest już obecny w aplikacji drEryk eGabinet, to system wyświetli komunikat o braku możliwości dodania Pacjenta (,,Nie można wprowadzić dwóch pacjentów o tym samym numerze PESEL”).

W programie drEryk eGabinet Pacjenta można wyszukać po imieniu, nazwisku, numerze PESEL, oraz po numerze telefonu.

Tak, w programie drEryk eGabinet istnieje możliwość wyszukiwania Pacjentów po numerze telefonu.

Dokumentacja Pacjenta znajduje się w Kartotece Pacjenta.

Dokumentację medyczną gromadzi się w bazie danych online.

Elektroniczna dokumentacja medyczna (EDM) – to dokumenty wytworzone w postaci elektronicznej podpisane za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, i/lub podpisu zaufanego i/lub podpisu osobistego lub z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym […]

Po próbie wysłania eRecepty lub eSkierowania pojawi się informacja o wysłaniu eDokumentu (wraz z kodem odbioru) lub informacja o błędzie.

Istnieją przypadki, w których dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej. Dotyczy przypadków wskazanych w rozporządzeniu i/lub jeśli warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej np. utrudnienia w dostępie do Internetu, czasowa awaria sprzętu, stały brak rozwiązań […]

Wystawione eRecepty można podejrzeć w karcie Repozytorium w danych Pacjenta.

Po próbie wysłania eRecepty pojawi się informacja o wysłaniu eRecepty (wraz z kodem odbioru) lub informacja o błędzie.

Kod eRecepty można sprawdzić w Historii wizyt Pacjenta lub w karcie Repozytorium w danych Pacjenta wyszukując własciwą eReceptę.

Wszystkie wystawione dokumenty dla danego Pacjenta znajdują się w Repozytorium. Należy przejść do zakładki Kartoteki Pacjenta, a następnie do karty Repozytorium. Z tego miejsca istnieje możliwość pobrania i wydrukowania dokumentu dla Pacjenta (np. informacji o wystawionej eRecepcie).

Tak, w drEryk eGabinet istnieje możliwość grupowej wysyłki eRecepty dla jednego Pacjenta.

Nie, eRecepta dostępna jest w ramach wersji podstawowej programu drEryk eGabinet.

Wydruk informacji o eRecepcie nie jest konieczny w ramach korzystania z drEryk eGabinet. Wystarczy przekazać Pacjentowi kod realizacji.

Aktualizacje drEryk eGabinet

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.23 – poznaj szczegóły zmian Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.23 programu drEryk eGabinet: Dodaliśmy funkcję podpowiadania parametrów leku stałego przy ich wypisywaniu. Możliwość ta […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.22 już dostępna – poznaj szczegóły Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które wprowadza aktualizacja 2.22 programu drEryk eGabinet: Dodaliśmy możliwość kopiowania danych z historycznych wizyt. W tym celu […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.21 w drEryk eGabinet już dostępna – poznaj najnowsze zmiany i usprawnienia! Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.21 programu drEryk eGabinet: Ostatnia aktualizacja obejmowała raportowanie Zdarzeń […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.20 w drEryk eGabinet już dostępna! Raportowanie Zdarzeń Medycznych – poznaj szczegóły! Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.20 programu drEryk eGabinet: W momencie zatwierdzania wizyty informacje […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.19 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.19 programu drEryk eGabinet: 1. Poprawki i usprawnienia UX/UI, zwiększające ogólną wygodę i ergonomię korzystania z oprogramowania: […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.18 – poznaj szczegóły i najnowsze funkcjonalności Poniżej przedstawiamy listę zmian i usprawnień, które obejmuje aktualizacja 2.18 programu online drEryk eGabinet: 1. Wprowadzenie szybkiego wyszukiwania rozpoznania po kodzie ICD-10. W okienku […]

Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.