W czym możemy pomóc?

Program drEryk eGabinet możesz bezpłatnie wypróbować dzięki wersji demo (funkcjonującej całkowicie online):

PRZEJDŹ DO DEMO

Na naszej stronie internetowej, w zakładce eGabinet znajdują się informacje o funkcjach i możliwościach programu drEryk eGabinet. Ponadto, zachęcamy do odwiedzenia artykułu poświęconego jego funkcjom. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Działem Sprzedaży drEryk eGabinet: Infolinia: […]

Aby zakupić dostęp do programu drEryk eGabinet, należy skontaktować się z Działem Sprzedaży drEryk eGabinet: Infolinia: (+48) 12 380 08 84 E-mail: sprzedazegabinet@dreryk.pl lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej.

Poniżej przedstawiamy minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z drEryk eGabinet: komputer PC, minimalna pamięć RAM – 2 GB, rekomendowana pamięć RAM – 4 GB, procesor: Intel Pentium 4, system operacyjny: Windows […]

W celu dokonania zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia wpisując: dane placówki, imię nazwisko, NIP, numer kontaktowy, adres e-mail, podpis pod zamówieniem. Jeżeli zakupu dokonuje spółka, to dane w zamówieniu muszą być zgodne z danymi z KRS/CEIDG […]

Aby poznać szczegóły związane z zakupem dostępu do drEryk eGabinet, zachęcamy do odwiedzenia zakładki Kup Online na stronie poświęconej drEryk eGabinet. Płatność dokonywana jest z góry za dany rok (liczony od dnia zakupu).

Tak, umowę można wypowiedzieć z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Aby uzyskać szczegółowe informacje, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną drEryk eGabinet

Informację o nadchodzącej płatności za kolejny rok korzystania Użytkownik otrzymuje drogą mailową z miesięcznym wyprzedzeniem. Wiadomość trafia na adres e-mail wskazany podczas zawierania umowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem świadczenia usług […]

Baza leków Pharmindex to profesjonalna, wszechstronna i stale aktualizowana baza produktów leczniczych. Po jej wykupieniu otrzymujesz wzbogacona wartość merytoryczną w postaci opisów leków, listę leków refundowanych i charakterystykę produktów leczniczych (ChPL). W związku z tym, baza Pharmindex […]

Baza leków Pharmindex jest standardowo dostępna w aplikacji drEryk eGabinet w ramach rocznej subskrypcji i nie wymaga dodatkowej aktywacji.

Aktualizacje wykonywane są automatycznie bez konieczności podejmowania jakiejkolwiek akcji po stronie Użytkownika. Dzięki temu, ma on zawsze dostęp do aktualnej bazy leków.

Pharmindex automatycznie i regularnie aktualizuje Listę leków refundowanych, a zmiany są od razu dostępne w aplikacji drEryk eGabinet.

Dane Pacjenta można edytować w kartotece Pacjenta dostępnej m.in. z zakładki Pacjenci po kliknięciu na imię i nazwisko wybranego Pacjenta.

Historię wizyt danego Pacjenta można sprawdzić po wyszukaniu Pacjenta w zakładce Pacjenci (klikając w przycisk ,,Historia wizyt”), a także podczas przeprowadzania wizyty (rozwijane menu boczne po prawej stronie ekranu).

Jeśli Pacjent o takim samym numerze PESEL jest już obecny w aplikacji drEryk eGabinet, to system wyświetli komunikat o braku możliwości dodania Pacjenta (,,Nie można wprowadzić dwóch pacjentów o tym samym numerze PESEL”).

W programie drEryk eGabinet Pacjenta można wyszukać po imieniu, nazwisku, numerze PESEL oraz po numerze telefonu.

Tak, w programie drEryk eGabinet istnieje możliwość wyszukiwania Pacjentów po numerze telefonu.

Dokumentacja Pacjenta znajduje się w Kartotece Pacjenta.

Dokumentację medyczną gromadzi się w bazie danych online.

Po próbie wysłania eRecepty lub eSkierowania pojawi się informacja o wysłaniu eDokumentu (wraz z kodem odbioru) lub informacja o błędzie.

Istnieją przypadki, w których dokumentacja może być prowadzona w formie papierowej. Dotyczy przypadków wskazanych w rozporządzeniu i/lub jeśli warunki organizacyjno-techniczne uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej np. utrudnienia w dostępie do Internetu, czasowa awaria sprzętu, stały brak rozwiązań […]

Wystawione eRecepty można podejrzeć w karcie Repozytorium w danych Pacjenta.

Po próbie wysłania eRecepty pojawi się informacja o wysłaniu eRecepty (wraz z kodem odbioru) lub informacja o błędzie.

Kod eRecepty można sprawdzić w Historii wizyt Pacjenta lub w karcie Repozytorium w danych Pacjenta wyszukując właściwą eReceptę.

Wszystkie wystawione dokumenty dla danego Pacjenta znajdują się w Repozytorium. Należy przejść do zakładki Kartoteki Pacjenta, a następnie do karty Repozytorium. Z tego miejsca istnieje możliwość pobrania i wydrukowania dokumentu dla Pacjenta (np. informacji o wystawionej eRecepcie).

Tak, w drEryk eGabinet istnieje możliwość grupowej wysyłki eRecepty dla jednego Pacjenta.

Nie, eRecepta dostępna jest w ramach wersji podstawowej programu drEryk eGabinet.

Wydruk informacji o eRecepcie nie jest konieczny w ramach korzystania z drEryk eGabinet. Wystarczy przekazać Pacjentowi kod realizacji.

Tak, system jest zintegrowany z platformą eWUŚ i daje możliwość automatycznego weryfikowania Pacjentów.

Tak, formularz znajduje się w dolnym pasku okna wizyty.

Tak, jest to kolejna zakładka na widoku eZwolnienia, do którego możemy przejść z dolnego paska okna wizyty.

Tak, z poziomu wizyty można wybrać Miejsce Udzielania Świadczeń. Listę znajdziemy w pasku pod numerem PESEL Pacjenta.

Program drEryk eGabinet nie wymaga tworzenia kopii zapasowej, ponieważ wszystkie dane są zabezpieczone online.

W celu przypomnienia hasła kliknij w link ”Nie pamiętasz hasła?”, a następnie uzupełnij wymagane pola. Potwierdź akcję przyciskiem ”Resetuj hasło”. Instrukcje zostaną wysłane na podany adres e-mail.

Tak, jest taka możliwość. Aby korzystać z pełnej odsłony programu na smartfonie, należy przejść do menu przeglądarki i zaznaczyć okienko ”Wersja na komputer”.

Formularz zmiany hasła znajdziemy w zakładce Moje Konto w prawym górnym rogu.

Aby włączyć tryb dark mode (lub powrócić do trybu dziennego), należy kliknąć przycisk przełącznika, który znajduje się w górnej części ekranu, pomiędzy ikonkami księżyca i słońca.

Tak, Zdarzenia Medyczne rejestrują się automatycznie po zamknięciu wizyty. Aby nie zakłócać dalszej pracy, proces ten odbywa się w tle (bez konieczności podejmowania dodatkowych akcji przez Użytkownika).

Aktualny stan rejestracji Zdarzenia Medycznego można sprawdzić z poziomu listy wizyt. Pomiędzy Opcjami a Statusem wizyty znajduje się przeznaczona do tego kolumna. Umieszczone w niej ikony mogą przyjąć trzy stany: Zarejestrowane ZM (kolor zielony), […]

Aktualizacje drEryk eGabinet

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.6 programu drEryk eGabinet: 1. Usunięcie Kodów choroby oraz Wskazań z eZwolnienia dla opiekuna Usunęliśmy powyższe elementy z eZLA „na opiekę”, zgodnie z zaleceniami ZUS. Zwykłe eZwolnienie […]

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.5 programu drEryk eGabinet: 1. Ponowne otwarcie wizyty Dodaliśmy możliwość ponownego otwarcia zatwierdzonej wizyty przez lekarza, który ją przeprowadził. W tym celu wyszukujemy interesującą nas wizytę na liście […]

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.4 programu drEryk eGabinet: 1. Komunikaty eWUŚ dotyczące wygasania hasła Dodaliśmy komunikaty eWUŚ dla sytuacji, gdy zbliża się termin wygaśnięcia hasła lub gdy hasło wygasło. […]

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.3 programu drEryk eGabinet: 1. Rozpoczęcie zaplanowanej wizyty z poziomu kalendarza W ostatnich aktualizacjach pisaliśmy o szczegółach zaplanowanej wizyty w kalendarzu. Rozszerzyliśmy je, dodając możliwość rozpoczęcia wizyty […]

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.2 programu drEryk eGabinet: 1. Komunikat dla błędu zbyt dużej liczby uprawnień dodatkowych P1 pozwala na maksymalnie 3 uprawnienia dodatkowe do eRecepty, dlatego dodaliśmy odpowiednie […]

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.1 programu drEryk eGabinet: 1. Naprawa braku weryfikacji statusu eWUŚ w dniu zaplanowanej wcześniej wizyty Naprawiliśmy błąd powodujący brak weryfikacji statusu eWUŚ pacjenta na liście […]

Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 3.0 programu drEryk eGabinet: Aktualizacja drEryk eGabinet 3.0 – poznaj szczegóły zmian: 1. Obsługa gabinetów wieloosobowych Przygotowaliśmy drEryk eGabinet do obsługi wieloosobowych […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.41 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.41 programu drEryk eGabinet: 1. Wyświetlanie informacji o wystawionych lekach recepturowych w historycznych wizytach Wystawiamy eReceptę […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.40 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.40 programu drEryk eGabinet: 1. Uprawnienia dodatkowe dla leku recepturowego Dla leków recepturowych dodaliśmy […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.39 – dowiedz się więcej o wprowadzonych zmianach i usprawnieniach Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które wprowadza aktualizacja 2.39 programu drEryk eGabinet: 1. Leki recepturowe Dodaliśmy możliwość wystawienia eRecepty na leki […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.38 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.38 programu drEryk eGabinet: 1. Dodawanie uprawnień dodatkowych z poziomu kartoteki Pacjenta Klikamy na kartę „Pacjenci”, […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.37 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.37 programu drEryk eGabinet: 1. Nowy moduł – Osoba rejestrująca Rozszerzyliśmy funkcjonalność drEryk eGabinet […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.36 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.36 programu drEryk eGabinet: 1. Manualne odpytywanie uprawnień eWUŚ na liście wizyt Dodaliśmy możliwość ręcznego […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.35 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.35 programu drEryk eGabinet: 1. Ułatwienia w konfiguracji konta W aktualizacji 2.31 dodaliśmy okno, które pomaga […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.34 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.34 programu drEryk eGabinet: 1. Dodawanie czasu pracy Lekarza z podziałem na sloty czasowe W tym celu […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.33 – rozwijamy się z myślą o naszych Użytkownikach Poniżej prezentujemy zmiany i usprawnienia, które obejmuje aktualizacja 2.33 programu drEryk eGabinet: 1. eRecepta dla obywatela Ukrainy z numerem PESEL Na mocy Specustawy […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.32 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.32 programu drEryk eGabinet: 1. Import danych praktyki z RPWDL Aby przyspieszyć uzupełnianie danych praktyki […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.31 – dowiedz się więcej o najnowszych usprawnieniach Poniżej przedstawiamy listę zmian, które obejmuje aktualizacja programu drEryk eGabinet 2.31: 1. Drukowanie wyłącznie zaleceń Rozszerzyliśmy zakres druków z wizyty o możliwość […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.30 – rozwijamy się dla Was! Poznaj szczegóły najnowszych zmian w aplikacji Drodzy Użytkownicy! Poniżej prezentujemy listę zmian i usprawnień, które obejmuje aktualizacja 2.30 programu drEryk eGabinet: 1. Podgląd […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.29 – dowiedz się więcej o najnowszych zmianach! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.29 programu drEryk eGabinet: 1. Zapis wizyty jako szablon Od teraz możemy szybko stworzyć […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.28 – poznaj szczegóły najnowszych zmian! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.28 programu drEryk eGabinet. Naszym standardem jest tworzenie rozwiązań w pełni odpowiadających bieżącym oczekiwaniom Lekarzy. […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.27 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.27 programu drEryk eGabinet:  1. Możliwość dodawania plików przez przeciągnięcie je w przeznaczony do tego obszaru Funkcja ta pozwala […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.26 – bądź na bieżąco z nowościami! Drodzy Użytkownicy! Zachęcamy do zapoznania się ze zmianami, jakie wprowadza aktualizacja 2.26 oprogramowania drEryk eGabinet. 1. Podgląd danych praktyki W celu znalezienia nowej zakładki rozwijamy […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.25 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.25 programu drEryk eGabinet: 1. eZLA dla opiekuna Dodaliśmy możliwość wystawienia eZwolnienia dla opiekuna […]

Poznaj szczegóły zmian i nowych funkcjonalności w drEryk eGabinet – naszym oprogramowaniu online dla lekarzy i gabinetów prywatnych Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, jakie obejmuje aktualizacja 2.24 programu drEryk eGabinet: 1. Wprowadziliśmy możliwość dodawania […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.23 – poznaj szczegóły zmian Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.23 programu drEryk eGabinet: Dodaliśmy funkcję podpowiadania parametrów leku stałego przy ich wypisywaniu. Możliwość ta jest […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.22 już dostępna – poznaj szczegóły Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które wprowadza aktualizacja 2.22 programu drEryk eGabinet: Dodaliśmy możliwość kopiowania danych z historycznych wizyt. W tym celu […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.21 w drEryk eGabinet już dostępna – poznaj najnowsze zmiany i usprawnienia! Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.21 programu drEryk eGabinet: Ostatnia aktualizacja obejmowała raportowanie Zdarzeń […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.20 w drEryk eGabinet już dostępna! Raportowanie Zdarzeń Medycznych – poznaj szczegóły! Drodzy Użytkownicy! Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.20 programu drEryk eGabinet: W momencie zatwierdzania wizyty informacje […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.19 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.19 programu drEryk eGabinet: 1. Poprawki i usprawnienia UX/UI, zwiększające ogólną wygodę i ergonomię korzystania z oprogramowania: […]

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.18 – poznaj szczegóły i najnowsze funkcjonalności Poniżej przedstawiamy listę zmian i usprawnień, które obejmuje aktualizacja 2.18 programu online drEryk eGabinet: 1. Wprowadzenie szybkiego wyszukiwania rozpoznania po kodzie ICD-10. W okienku […]

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”