Wróć

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przez spółkę drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, numer KRS: 0001072683,NIP: 6792749916, REGON: 356592358.

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.

I. DEFINICJE

 • Administrator – drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków.
 • Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden, bądź kilka szczególnych czynników (art. 4 pkt 1) RODO).
 • Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Serwis – łącznie serwisy internetowe prowadzone przez Administratora pod adresem https://dreryk.pl/.
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu lub prowadząca korespondencję elektroniczną z Administratorem.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO jest drEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0001072683, NIP: 6792749916, REGON: 356592358, kapitał zakładowy w wysokości 815.000 zł.

III. RODZAJE I CELE PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

 • Korzystanie z Serwisu– Administrator przetwarza dane i informacje o Użytkowniku udostępnione przez niego w Serwisie, a także dane niezbędne do świadczenia poszczególnych oferowanych usług (newsletter, webinary, konferencje, spotkania, wersja demo produktu, Portal drEryk i inne).
 • Korespondencja elektroniczna – Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, jako osoby wyznaczonej do bieżącego kontaktu z klientem/kontrahentem Administratora lub jego potencjalnym klientem/kontrahentem.
 • Korespondencja w ramach portali społecznościowych Administratora – Facebook, LinkedIn, Instagram, etc. – Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika udzielając odpowiedzi lub informacji na zadane pytania.

W związku z powyższym Administrator przetwarza dane Użytkownika, w następujących celach:

 • świadczenie usług drogą elektroniczną – w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • realizacja umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub podjęcie działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy oraz bieżący kontakt związany z wykonywaniem umowy lub współpracą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • zapraszanie do uczestnictwa w organizowanych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach Administratora, w związku z zapisaniem się Użytkownika poprzez stosowny formularz, na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • obsługa udziału w webinarium, w tym rejestracji uczestnictwa w webinarze, przesłania na adres email Uczestnika linku z dostępem do webinaru, nagrania webinaru, na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody i zapisu na webinar (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • prowadzenie działań o charakterze marketingu bezpośredniego, w tym przekazywanie informacji o działalności Administratora i możliwych formach współpracy, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed potencjalnymi roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celach statystycznych, analitycznych i zapewnienia ciągłości działania Serwisu, oraz ulepszania usług i dopasowania ich do potrzeb Użytkownika, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • w celu badania satysfakcji Użytkownika oraz poziomu zadowolenia z produktów
   i usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

IV. DANE PRZETWARZANE PRZEZ ADMINISTRATORA

 • imię, nazwisko;
 • stanowisko;
 • adres e-mail;
 • numer telefonu;
 • województwo (jeśli dotyczy);
 • miejsce zamieszkania (jeśli dotyczy).

V. NEWSLETTER

Administrator przesyła informacje techniczne lub handlowe dotyczące produktów drEryk osobom, które w tym celu podały swój adres e- mail. Zapis odbywa się z wykorzystaniem modelu double opt- in, który jest zgodny z przepisami prawa. Podanie danych w celu otrzymywania newslettera jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest wówczas realizacja zawartej umowy lub prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazywania osobom zainteresowanym informacji na temat działalności Administratora, w szczególności organizowanych wydarzeń, oferty, zmian legislacyjnych w dziedzinie ochrony zdrowia, na które jako Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik może w każdym czasie dokonać dezaktywacji usługi newsletter: klikając w link rezygnacji przesłany na adres e-mail Użytkownika lub poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail na adres: serwis@dreryk.pl

Administrator potwierdza dezaktywację usługi newsletter poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Użytkownika, z którego wpłynęła rezygnacja.

VI. COOKIES

 • Serwis/Aplikacja nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu/Aplikacji. Pliki cookies stosowane są w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, prawidłowego działania Serwisu/Aplikacji oraz w celach statystycznych.
 • Rodzaje cookies:
  • niezbędne cookies: pliki cookie, które są niezbędne do funkcjonowania Serwisu/Aplikacji i umożliwiają korzystanie z dostępnych usług (np. usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu/Aplikacji), w tym techniczne pliki cookie. Tych plików cookies nie można wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami przeglądarki. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale Serwis/Aplikacja nie będą wtedy działać poprawnie. Niezbędne cookies nie przechowują danych osobowych Użytkownika.
  • analityczne cookies: umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu/Aplikacji w celach analitycznych i statystycznych, związanych z dostosowaniem Serwisu/Aplikacji do potrzeb Użytkownika (np. zliczanie wizyt i źródeł ruchu w Serwisie/Aplikacji), co pozwala na usprawnienie działania Serwisu/Aplikacji. Dane gromadzone przez analityczne pliki cookies są agregowane i pozostają anonimowe. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę tak, aby zablokować te pliki cookies, ale niektóre funkcje mogą stać się niedostępne.
  • sesyjne cookies: tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Sesyjne cookies są obowiązkowe dla poprawnego działania Serwisu/funkcjonalności Aplikacji.
 • Korzystając z Serwisu/Aplikacji, bez zmiany ustawień przeglądarki, Użytkownik wyraża zgodę na zapisywanie cookies na urządzeniu końcowym i wykorzystywanie ich przez drEryk sp. z o.o. w celach wskazanych powyżej. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
 • Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na poprawne działanie Serwisu/Aplikacji lub na udostępnione w Serwisie/Aplikacji funkcjonalności.

VII. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH:

Okres przetwarzania danych przez Administratora jest uzależniony od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez okres korzystania z Serwisu/portali społecznościowych prowadzonych przez Administratora lub do czasu prowadzenia korespondencji z Administratorem.

Jeśli dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celu realizacji umowy, będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń obu stron z tytułu wykonania umowy oraz wypełnienia ewentualnych obowiązków archiwizacji dokumentów zgodnie z przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika, w tym w celach promocji i marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora, przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej na wskazany adres e-mail, będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.

VIII. ODBIORCY DANYCH

W związku z realizacją usług dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne , w tym w szczególności przez dostawców usług IT odpowiedzialnych za obsługę systemów informatycznych Administratora, podmioty świadczące usługi hostingowe oraz poczty elektronicznej, a także podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania, przy czym w granicach przepisów prawa i umowy zawartej z Administratorem.

IX. DANE KONTAKTOWE

Użytkownik może się z skontaktować z Administratorem w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. ks. Józefa Tischnera 8, 30-421 Kraków;
 • poprzez adres e-mail: biuro@dreryk.pl;
 • telefonicznie: (12) 376 02 50.

Administrator wyznaczył również Inspektora Ochrony Danych, z którym Użytkownik może skontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania jego danych osobowych poprzez adres e-mail: privacy@dreryk.pl lub pisemnie wysyłając korespondencję na adres Administratora.

Inspektor Ochrony Danych jest również punktem kontaktowym dla wszelkich zgłoszeń związanych z ewentualnymi nieprawidłowościami w przetwarzaniu danych osobowych.

X. UPRAWNIENIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wniosek w zakresie realizacji ww. praw Użytkownik może złożyć za pośrednictwem wybranego pracownika Administratora lub bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych. Wniosek może być złożony elektronicznie – wówczas dalsza korespondencja będzie prowadzona również w tej formie, jeżeli okaże się to możliwe. W innych przypadkach o sposobie rozpoznania wniosku Administrator/Inspektor Ochrony Danych poinformuje Użytkownika w formie pisemnej, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w zakresie ochrony danych osobowych Użytkowników prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres: privacy@dreryk.pl

XI. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Polityka jest na bieżąco weryfikowana aktualizowana w razie potrzeby, w szczególności w razie konieczności dostosowania rozwiązań technicznych do zmieniających się rozwiązań prawnych. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 30 listopada 2023 roku.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”