W czym możemy pomóc?

Czekamy na Twój kontakt

+48 12 351 00 20
wsparciegabinet@dreryk.pl

Pytania i odpowiedzi

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Tak, istnieje możliwość wyłączenia wysyłki kodu e-recepty dla pojedynczych pacjentów (posiadających konto w IKP z podanym nr telefonu) poprzez wejście w aplikacji drEryk Gabinet do zakładki Dodatkowe informacje (w ramach funkcjonalności Wszystko o pacjencie) i odznaczenie pola wyboru […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

Treść Wiadomości SMS została domyślnie zdefiniowana przez Operatora. Istnieje możliwość dowolnej modyfikacji treści wiadomości SMS za pośrednictwem Platformy drEryk Gabinet web.dreryk.pl

Tak, istnieje możliwość ograniczenia wysyłki sms za pośrednictwem platformy Centralnej www.web.dreryk.pl.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

Koszt za wysłane sms można śledzić na Platformie drEryk Gabinet.

W zakładce Konfiguracja SMS lub w zakładce Raport SMS (w tej zakładce można sprawdzić koszty z poprzednich okresów rozliczeniowych).

AKtualne rozliczenie znajduje się na Platformie Centralnej drEryk Gabinet w zakładce Raport sms.

Wiadomość sms może zawierać max 160 znaków. Maksymalna ilość wysłanych wiadomości sms to 4.

Cena modułu Powiadomień SMS to 78zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). DO ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych sms – 10 groszy netto za jeden wysłany sms.   #sms #cena #panel #licencja

Koszt jednego wysłanego sms to 10 groszy netto.

Okres rozliczeniowy to miesiąc kalendarzowy.

Jeśli Pacjent ma numer stacjonarny z funkcją odbierania sms to wiadomość przyjdzie w formie głosowej, jeśli telefon stacjonarny nie posiada takiej funkcjonalności, to sms nie wyśle się.

Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko wyłapują użycie numerów abonamentowych do masowej wysyłki sms i blokują takie numery/konta.

SMS-y będą wysyłane z kilku losowych numerów telefonów.

Wysyłka z jednego numeru telefonu z własnym polem nadawcy jest technicznie możliwa, ale jest ona droższa. Jeśli będzie zainteresowanie taką usługą, rozważymy jej wprowadzenie.

Instrukcja dostępna jest w panelu Platformy Centralnej drEryk (w zakładce Instrukcje i Regulaminy pod linkiem): https://web.dreryk.pl/drerykweb/ lub pod linkiem: Powiadomienia sms_ wersja 28.09.2020

Wysyłka na numery zagraniczne jest niemożliwa.

Nie. SMS-y będą wysyłane przez profesjonalną bramkę SMS, z którą oprogramowanie drEryk Gabinet jest zintegrowane.

Tak – każde z powiadomień można włączyć odrębnie, a także ustawić dla każdego z powiadomień preferowaną metodę wysyłki (SMS i/lub e-mail).

W celu skutecznego wysłania powiadomień należy upewnić się, że w danych osobowych pacjenta uzupełniono nr telefonu (dla powiadomień SMS) i adres e-mail (dla powiadomień mailowych). W tym celu należy zalogować się do aplikacji drEryk Gabinet, wyszukać pacjenta, […]

Tak – wszystkie rodzaje powiadomień mogą być wysyłane drogą mailową (nie ma potrzeby konfigurowania własnej poczty e-mail). Powiadomienia będą wysyłanego z serwera pocztowego Platformy drEryk Gabinet.

Funkcjonalność wysyłki powiadomień mailowych jest dostępna bezpłatnie dla wszystkich Klientów.

W programie drEryk e-recepty mogą wystawiać lekarze (lekarz, lekarz dentysta, felczer) oraz uprawnione do wystawiania recept pielęgniarki.

Do wystawienia e-recepty wymagane jest posiadanie Certyfikatu ZUS lub Podpisu Kwalifikowanego oraz modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

W aplikacji drEryk e-recepta jest integralną częścią modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

 

#licencja #rbl #erecepta

W celu skonfigurowania e-recepty prosimy o kontakt z działem Wsparcia Technicznego.

Możliwość wyboru, czy drukować Informację o receptach w pakiecie podczas wysyłania e-recepty można ustawić z poziomu: Lekarza: Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wydruki/ Informacja o receptach elektronicznych. Pielęgniarki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/Informacja o receptach elektronicznych. Proszę zaznaczyć na liście „Informacja […]

Istnieje możliwość ustawienia domyślnego certyfikatu podpisu e-recepty z poziom Lekarza/ Pielęgniarki/Rejestratorki. Panel lekarza: Funkcje specjalne lekarza/Ustawienia/Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Panel pielęgniarki/rejestratorki: Wydruki/Konfiguracja wydruków/ Metody podpisu/Certyfikaty/ Certyfikat ZUS Jeśli certyfikat jest ustawiony […]

Kod e-recepty można sprawdzić w Repozytorium. Jest także dodawany do zaleceń z wizyty.

Tak, okno do grupowej wysyłki e-recept pojawi się podczas wylogowania się z programu oraz podczas zamykania niezamkniętych wizyt.

 

#e-recepta #erecepta

Ponowny wydruk jest możliwy z poziomu Repozytorium.

Informacja ta znajduje się w Repozytorium.

Kolorem oznaczone są  e-Recepty o statusie wystawione, dla których nie został wydrukowany dokument „Informacja o receptach w pakiecie”.

Anulowanie e-recepty jest możliwe z poziomu edycji wizyty, na której została wystawiona.

Po sprawozdaniu wizyt do NFZ, anulowanie jest możliwe po zalogowaniu się do www.gabinet.gov.pl

#anulowanie #e-recepta #erecepta

Liczbę wystawionych e-recept można sprawdzić z poziomu Kierownika Medycznego Raporty/Moduł statystyk/Personel-recepty.

 

#e-recepta #erecepta #moduł #modułstatystyk #modul #statystyki

Opcja „Dziel na pakiety per miesiąc” umożliwia podział e-recept tak, aby w jednym pakiecie znalazły się tylko e-recepty z danego miesiąca.

 

#recepta  #e-recepta  #pakiet

Poniżej prezentujemy aktualną ścieżkę obsługi e-deklaracji w aplikacji gabinet.gov.pl  (po zatwierdzeniu deklaracji na stronie internetowej w tradycyjny sposób wprowadzamy e-deklarację do aplikacji drEryk). Deklaracje POZ obsługiwane są z poziomu roli Personel Administracyjny oraz Administrator Podmiotu; Wybierz funkcjonalność Deklaracje dostępną na stronie głównej […]

Tak, aby powtórzyć zlecenie na wyroby medyczne z poziomu rejestracji musi ono zostać pierwotnie wystawione przez lekarza.

#eZWM #zlecenie #wyrobymedyczne

System pozwala na wysyłkę zlecenia na wyroby medyczne o kodzie P.100.PM Pieluchomajtki lub zamienniki z ilością większą niż 90 sztuk. Należy wprowadzić odpowiednie dane dotyczące dodatkowego uprawnienia. Prosimy o weryfikację, czy posiadają Państwo najnowszą wersję programu drEryk. Jeżeli sytuacja, nadal […]

Jeżeli pacjent chciałby uzyskać ww. receptę, powinien upoważnić osobę ją wystawiającą do dostępu do historii wystawionych mu recept, w innym bowiem przypadku osoba ta nie będzie mogła wystawić takiej recepty. W chwili obecnej weryfikujemy możliwości […]

Nie. Pielęgniarka ma możliwość zlecenia powtórki leków do lekarza. Tylko lekarz ma możliwość podpisania recept powtórkowych.

#leki #powtórkaleków #pielęgniarka #lekarz

Każdy kod e-recepty/pakietu e-recepty jest wysyłany osobnym sms.

Istnieje możliwość wybrania tylko jednego typu wizyty w dodatkowym rozliczeniem. Lekarz na wizycie decyduje, które świadczenie ma trafić do raportu SWIAD.

Do specjalisty, do szpitala –  jedno, ale maksymalnie można wysłać 2 (1 główne, 1 dodatkowe)

Do pracowni diagnostycznej – jedno.

Wprowadzono możliwość oznaczania e-Skierowania oraz skierowań papierowych jako CITO. Podczas wystawiania eSkierowania/Skierowania proszę zaznaczyć opcję Pilne. Informacja zostanie przekazana w danych technicznych do P1,  na wydruku Informacji o e-Skierowaniu oraz w wydruku skierowania papierowego.

Przypadek nr 1. Jeżeli podczas wizyty zostanie wystawione skierowanie/e-Skierowanie i nie zostanie zaznaczona/wybrana dodatkowa opcja (pozwalająca na zwiększenie finansowania) – to dane tego skierowania zostaną uwzględnione w raporcie ze zwykłą poradą. Przypadek nr 2. 2,5zł  za Świadczenie lekarza POZ […]

W celu poprawnego rozliczenia-Skierowania na wizycie AOS należy zaimportować umowę posiadającą odpowiednie produkty: kod-jedn=”5.01.28.0000004″ nazwa=„SE WYDANIE E-SKIEROWANIA/ E-SKIEROWAŃ PODCZAS PORADY” kod-jedn=”5.01.28.0000005″ nazwa=„SP WYDANIE SKIEROWANIA/ SKIEROWAŃ PAPIEROWYCH PODCZAS PORADY” To program automatycznie doda do listy […]

Wystawianie e-Skierowania następuje poprzez wybór w dialogu operacji „Podpisz i wyślij do P1”.

Podczas zatwierdzenia wizyty, w dialogu podsumowania, w repozytorium oraz w historii choroby pacjenta.

W przypadku, kiedy operacja zakończy się sukcesem, zostanie zaprezentowana informacja o wystawionym e-Skierowaniu.  

Skierowanie, które zostało poprawnie przyjęte przez P1 nie może stać się skierowaniem papierowym. W celu wystawienia skierowania papierowego należy utworzyć kolejne i wydrukować jak dotychczas. Skierowanie, które zostało wystawione, jako papierowe (poprzez wybór opcji […]

Jeżeli nie wszystkie dane będą uzupełnione na wyświetlonym e-Skierowaniu możemy odmówić jego realizacji korzystając z przycisku Odmowa realizacji – wprowadzając odpowiedni komentarz, który będzie widoczny dla innej placówki podejmującej to zgłoszenie. 

Na ten moment wydruk „Informacja o wystawionym eSkierowaniu” jest możliwy tylko w formacie e-recepty. W przyszłości planujemy rozszerzenie tej funkcjonalności.

Wprowadzono możliwość anulowania wystawionego e-Skierowania.
Podczas wystawiania e-Skierowania na widoku dostępny jest przycisk
Usuń, który pozwala anulować e-Skierowania o statusie „Wystawione”.

Umowa z NFZ nie jest konieczna do wystawiania e-Skierowań.

Moduł powiadomień sms będzie rozbudowywany stopniowo. W przyszłości zostanie udostępniona możliwość wysyłki kodu e-Skierowania za pośrednictwem sms.

Lekarz podczas wizyty POZ ma możliwość wybrania nowego typu wizyty (tylko dla podmiotów, które otrzymały aneks do umowy): „e-Skierowanie przyjęte do realizacji we własnym podmiocie” ” – zostanie zaraportowana wizyta – z produktem 5.01.00.0000150 „e-Skierowanie […]

W przypadku obsługi e-Skierowania aplikacja korzysta z tych samych ustawień, co w przypadku e-Recepty.

Jeśli mechanizm e-Recepty jest poprawnie skonfigurowany, e-Skierowanie również zadziała.

Przekazywanie informacji o wystawionym e-Skierowaniu do pacjenta jest możliwe        poprzez wydruk odpowiedniego dokumentu jak i wysyłkę przez e-mail (przycisk  „Wyślij do pacjenta”).

W aplikacji istnieje możliwość przyjęcia do realizacji e-Skierowania. W sytuacji wybranego trybu wizyty: wymaga skierowania możemy zaznaczyć opcję Pacjent posiada e-Skierowanie. Po jej zaznaczeniu wyświetli się okno umożliwiające wprowadzenie danych dostępowych do e-Skierowania. […]

W przypadku problemów podczas tworzenia i wysyłki e-Skierowania do P1 zostanie  wyświetlona informacja o napotkanych problemach i użytkownik zostanie zapytany czy chce utworzyć skierowanie papierowe.

Tak, pacjentowi do zrealizowania e-Skierowania wystarczy kod dostępowy oraz numer Pesel.

W okresie pilotażowym zachęcamy do wydruku informacji do pacjenta, w celu uniknięcia problemow z realizacją e-Skierowań.

W celu wystawienia e-Skierowania należy na wizycie otworzyć odpowiedni dialog w widoku Druków:

  • Do pracowni diagnostycznej
  • Do specjalisty
  • Do szpitala.

Tak, Kreator Wydruków wymaga zakupienia nowej licencji.

#kreatorwydruków #licencja

Koszt Kreatora wydruków jest zależny od ilości licencji lekarskich i wynosi odpowiednio:

1-2 licencje 48zł netto

3-4 licencje 98zł netto

5-10 licencji 396zł  netto

Koszt dla całego podmiotu (instalacji).

Tak, mogą Państwo skorzystać z gotowych wydruków lub stworzyć własne.

 

#kreator wydruków #wydruki

Tak, wszystkie wydruki wystawione podczas wizyt są dostępne w Archiwum Wydruków.

#kreator #kreatorwydruków #wydruki

W programie drEryk mają Państwo możliwość wprowadzenia Porady telefonicznej/mailowej. Poprzez Funkcje specjalne lekarza/ Ustawienia/ Wizyta proszę zaznaczyć porada telefoniczna/mailowa i zapisać zmiany. W oknie wizyty zmieniamy „Wizyta” na „Porada telefoniczna/mailowa”. W tradycyjny sposób przeprowadzamy wizytę.

Moduł zawiera: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania leków z ICD-10 alerty bezpieczeństwa podgląd […]

Na ten moment nie ma takiej możliwości.

Jeśli będzie duże zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości.

#sms #powiadomienia

SMS-y będą wysyłane z kilku losowych numerów telefonów.

Wysyłka z jednego numeru telefonu z własnym polem nadawcy jest technicznie możliwa, ale jest ona droższa. Jeśli będzie zainteresowanie taką usługą, rozważymy jej wprowadzenie.

Cena modułu Powiadomień SMS to 78zł netto dla jednej licencji lekarskiej (rocznie). DO ceny modułu należy doliczyć koszt wysłanych sms – 10 groszy netto za jeden wysłany sms.   #sms #cena #panel #licencja

Wysyłka komercyjnych SMS w ramach puli abonamentu jest niezgodna z umową – zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Operatorzy telekomunikacyjni szybko wyłapują użycie numerów abonamentowych do masowej wysyłki sms i blokują takie numery/konta.

Tak, godziny rejestracji on-line może skonfigurować również inny użytkownik niż Kierownik Medyczny. Może to wykonać rejestratorka, która posiada dostęp do harmonogramu. Kierownik Medyczny powinien wcześniej nadać jej odpowiedni dostęp z poziomu System > Ustawienia […]

Tak, infrastruktura e-rejestracji drEryk znajduje się po stronie drEryk.

To najbezpieczniejsze rozwiązanie, cały ruch przechodzi przez nasze serwery.

 

#e-rejestracja #erejestracja #infrastruktura

Moduł e-Rejestracja nie wymaga posiadania strony internetowej.

Jeżeli posiadają Państwo stronę internetową można tam umieścić link/przycisk do strony e-Rejestracji.

 

#e-rejestracja  #erejestracja  #stronainternetowa

Aplikacja drEryk umożliwia wystawienie zwolnienia wstecznego do 3-ch dni wstecz. Wszystkie pozostałe modyfikacje należy wykonywać na Platformie ZUS.

W celu zrealizowania wideokonsultacji zarówno pacjentowi jak i lekarzowi wystarczy dostęp do komputera i/lub telefonu z aktualną przeglądarką Chrome (rekomendowana) lub Firefox. Konieczny jest także dostęp do kamery i mikrofonu. W przypadku braku kamery, połączenie nadal jest możliwe, natomiast strona nie posiadająca kamery (pacjent […]

Na ten moment zapis audio-wideo z konsultacji nie jest nagrywany i zapisywany. Jeśli będzie zainteresowanie taką funkcjonalnością, rozważymy wprowadzenie jej w przyszłości. Natomiast w związku z faktem, że dane z obrazem wideo zajmują dużo przestrzeni dyskowej, zapis wideokonsultacji ograniczałby się raczej tylko do danych […]

W celu otrzymania instrukcji wideokonsultacji prosimy o kontakt ze Wsparciem Technicznym.

Aplikacja drEryk wyświetla się w trybie pełnoekranowym. Nie ma możliwości jednoczesnego wyświetlania aplikacji drEryk i okna przeglądarki z wideokonsultacją na jednym monitorze. Proponujemy następujące rozwiązania: Użycie dwóch monitorów, jeśli mają Państwo taką możliwość – na jednym monitorze aplikacja drEryk, na drugim – przeglądarka z sesją wideokonsultacji Przełączanie się pomiędzy oknem przeglądarki […]

Do platformy www.web.dreryk.pl należy zalogować się danymi wskazanymi podczas tworzenia Konta w Systemie Centralnym.

Wiadomość sms może zawierać max 160 znaków. Maksymalna ilość wysłanych wiadomości sms to 4.

Serwer do 2 użytkowników: – procesor: Intel(R) Core (TM)2 Duo CPU T5750 @ 2.00GHz – pamięć RAM: 4.00 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 20 GB (w zależności od rozmiaru bazy danych i częstotliwości […]

– procesor: Intel Pentium 4 2GHz – pamięć RAM: 2 GB – ilość wolnego miejsca na dysku: 400 MB – karta sieciowa – karta graficzna obsługująca rozdzielczość 1440×900 – system operacyjny: Windows 8.1 […]

Internet jest konieczny do pracy w aplikacji drEryk.

#aplikacja #Internet

Kopie bezpieczeństwa należy wykonywać codziennie po zakończonej pracy oraz przed rozpoczęciem aktualizacji.

Kopie bezpieczeństwa prosimy wykonywać po skończonej pracy i/lub przed rozpoczęciem pracy danego dnia.

Aktualizacje można wykonywać tylko przy wylogowanych użytkownikach.

 

#aktualizacja #użytkownik #pracownik

Tak, w aplikacji istnieje możliwość przekazania uprawnień kierownika medycznego innym pracownikom. W tym celu konieczne jest posiadanie licencji Personalizowana Rola Kierownika Medycznego.

#licencja #kierownikmedyczny #km #kierownik # uprawnienia

Kopię bezpieczeństwa wykonujemy z panelu Kierownika Medycznego.

System/Wykonaj kopie bezpieczeństwa.

Przywrócenie pracownika z archiwum jest możliwe po wcześniejszym kontakcie z działem wsparcia technicznego

Licencja jest dostosowywana indywidulanie do potrzeb klientów. Jest koszt jest zależny od wybranych modułów.

Wersję programu można sprawdzić w zakładce „ O programie”.

Tak, system jest zintegrowany z platformą Ewuś i daje możliwość automatycznego weryfikowania pacjentów.

 

#ewus #pacjent

Program jest Zintegrowany z ZUS PUE i umożliwia wystawienie e-zwolnienia.

#ezwolnienie #zla #zus

Stosujemy mechanizmy anonimizacji i szyfrowania danych osobowych, rekomendowane przez Centrum e – Zdrowia (dawniej: CSIOZ) jako metody ochrony danych. Stosujemy bezpieczną politykę haseł oraz mechanizmy uwierzytelniania i autoryzacji zgodne z rekomendacjami Centrum e – Zdrowia […]

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych, skontaktuj się z naszym

Inspektorem Ochrony Danych, na adres e-mail: privacy@dreryk.pl

Tak, program daje możliwość rozliczenia świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Aby zamknąć telepordę dla pacjenta, który nie ma deklaracji w placówce, należy sprawdzić, czy została udostępniona i wczytana nowa umowa z NFZ zawierająca produkty dla pacjentów bez deklaracji (zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 39/2020/DSOZ). Po spełnieniu wymogów zawartych w rozporządzeniu i zamknięciu wizyty, zostanie zaraportowany […]

W celu przeprowadzenia teleporady wystarczy uruchomić taką funkcjonalność z panelu lekarza poprzez funkcje specjalne lekarza oraz wybrać typ wizyty porada telefoniczna/mailowa. Funkcjonalność została dostosowana do wymogów NFZ i sposób jej raportowania zależny jest od świadczonych usług. Jeżeli świadczą Państwo usługi […]

Uprawniona pielęgniarka do wystawiania recept może je wystawić z poziomu zlecenia

Wystawione e-recepty może również sprawdzić z poziomu Repozytorium: Znajdź pacjenta > Repozytorium.

Tak, aby uzyskać dostęp do Bazy Pharmindex konieczne jest posiadanie modułu Rozszerzonej Bazy Leków.

#moduł #licencja #pharmindex

Pharmindex to profesjonalna, wszechstronna i stale aktualizowana baza produktów leczniczych dostępnych w regularnej sprzedaży, wzbogacona wartością merytoryczną w postaci opisów leków oraz listą leków refundowanych i charakterystyką produktów leczniczych (ChPL). Baza Pharmindex zabezpiecza potrzeby lekarzy wszystkich […]

Po włączeniu modułu Klient ma możliwość ustawienia automatycznej lub ręcznej aktualizacji bazy leków z poziomu kierownika medycznego:

System/Ustawienia/Integracje/Baza leków Pharmindex.

Moduł zawiera: pełną, aktualną listę leków z informacją o dostępności automatyczne wyliczanie ilości substancji czynnej szablony recepty ceny leków po refundacji uproszczony wybór poziomu odpłatności kody ATC powiązania leków z ICD-10 alerty bezpieczeństwa podgląd […]

Lista leków refundowanych nie jest zależna od aktualizacji aplikacji drEryk. Wystarczy zaktualizować bazę leków Pharmindex i zmiany zostaną wprowadzone. Aktualizacji bazy leków można dokonać z poziomu Kierownika Medycznego System/Ustawienia/Integracje. #pharmindex #leki #refundacja

Aktualizacje

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.36: Szczegółowy opis zmian – Pobierz 1.Umożliwiono wystawienie zlecenia na badanie COVID-19. 2.Umożliwiono ręczne pobranie wyniku dla badania COVID-19. 3.Umożliwiono wystawienie leku z uprawnieniem „C” podczas wizyty prywatnej. […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.35: Szczegółowy opis zmian – Pobierz 1.Wprowadzono funkcjonalność weryfikacji wystawionych pacjentowi eRecept poprzez P1. 2.Wymuszono podanie komórki organizacyjnej dla generowanych eSkierowań. 3.Umożliwiono dodanie do raportu świadczeń, informacji […]

Lista wprowadzonych zmian w wersji 7.34: Szczegółowy opis zmian – Pobierz 1.Zaktualizowano słownik ICD10 o nowe rozpoznania związane z COVID-19. 2.Poprawiono przesyłanie polskich znaków w zleceniach do Erlab. 3.Usprawniono proces realizacji e-skierowań wystawianych w innych aplikacjach. […]

Strona korzysta z plików cookies Kontynuując przeglądanie naszej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.
W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki.