Dołącz do zespołu drEryk już dziś!

Jeśli pragniesz tworzyć coś wyjątkowego, dołącz do nas!

Spółka drEryk sp. z o. o. jest właścicielem portfolio wysokospecjalistycznego oprogramowania dedykowanego dla rynku medycznego. W skład rodziny naszych produktów wchodzą rozwiązania przeznaczone do obsługi placówek medycznych, laboratoriów oraz pacjentów. Od blisko 12 lat działalności angażujemy do naszych projektów wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, specjalistów medycznych i organizacje branżowe. Nasze produkty od wielu lat posiadają ugruntowaną pozycję na rynku, odpowiadając na bieżące potrzeby użytkowników i stanowiąc przydatne narzędzie wsparcia pracy. Od 2017 r. spółka jest częścią Grupy Silvermedia – lidera na rynku usług i produktów wspierających telemedycynę i teleopiekę. Naszymi najważniejszymi wartościami są kompetencje, współpraca, innowacyjność, zwinność, kreatywność i samodzielność. W Grupie Silvermedia od 15 lat realizujemy pionierskie, innowacyjne projekty we współpracy z liderami polskiej medycyny oraz z najbardziej referencyjnymi instytucjami medycznymi. Za nasze produkty byliśmy wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.

Aktualne oferty pracy na stanowisko:

Tworzymy produkty dla branży medycznej. Szukamy szefa zespołu sprzedającego aplikację w modelu hybrydowym (licencja + SaaS), z której korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce oraz systemy medyczne umożliwiające m. in. wgląd w dokumentację medyczną czy zdalną rehabilitację i opiekę.

Lubisz pracę z Klientami i Partnerami? Masz doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą poparte sukcesami? Umiesz obserwować trendy, analizować dane i wyciągać wnioski?

Miejsce pracy: Kraków

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y:

 • Zarządzanie sprzedażą produktów w różnych kanałach sprzedaży;
 • Udział w tworzeniu strategii sprzedaży i marketingu, a następnie ich realizacja;
 • Tworzenie planów sprzedażowych oraz nadzór i odpowiedzialność za ich realizację;
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy;
 • Odpowiedzialność za proces negocjacji, przygotowywania ofert i prezentacji oraz spotkań z potencjalnymi Klientami;
 • Raportowanie wyników oraz realizacji założeń przyjętej strategii handlowej;
 • Bieżące monitorowanie efektywności sprzedaży i zespołu oraz działań związanych z utrzymaniem Klienta;
 • Analiza rynku i identyfikowanie nowych możliwości rozwoju sprzedaży/nowych kanałów sprzedaży oraz działań konkurencji;
 • Inicjowanie nowych projektów handlowych, mających na celu rozwój sprzedaży oraz nadzór i wspieranie ich realizacji;
 • Wdrażanie nowych produktów, kanałów dystrybucji;
 • Reprezentowanie Działu Sprzedaży w kontaktach z Klientami, Partnerami i Kadrą Zarządzającą;
 • Zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w obszarze sprzedaży;
 • Ścisła współpraca z Zarządem.

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Co najmniej 5 lat doświadczenia w zarządzaniu sprzedażą, popartego sukcesami;
 • Doświadczenie w zarządzaniu różnymi kanałami sprzedaży;
 • Wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem;
 • Umiejętność planowania i zarządzania procesami sprzedażowymi;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu;
 • Myślenie strategiczne – nastawienie na biznes i cel;
 • Umiejętność analizowania danych i wyciągania wniosków;
 • Doskonałe umiejętności interpersonalne;
 • Otwartość na częste wyjazdy.

CO W ZAMIAN:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport;
 • Naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (podstawa + bonus zależny od wyników);
 • Samochód służbowy.

  Jeżeli posiadasz potrzebne umiejętności, chcesz rozwijać się pracując 
  przy ciekawych i różnorodnych projektach – nie wahaj się! Aplikuj! 
  Miejsce w drEryk sp. z o.o. czeka na Ciebie!

Tworzymy produkty dla branży medycznej. Szukamy doświadczonego Product Ownera – szefa zespołu Product Ownerów i Analityków tworzących aplikację w modelu hybrydowym (licencja+ SaaS), z której korzysta już kilka tysięcy użytkowników w Polsce.

Lubisz widzieć efekt swojej pracy? Masz umiejętność tworzenia i realizacji wizji dla produktów odpowiadających potrzebom rynku popartą sukcesami? Umiesz obserwować trendy, analizować dane i wyciągać wnioski? Lubisz pracować z ludźmi?

Miejsce pracy: Kraków

ZA CO BĘDZIESZ ODPOWIEDZIALNA/Y:

 • Definiowanie wizji produktu przy maksymalizacji wartości biznesowej dla Klienta, tworzenie strategii i roadmapy produktu realizujących założone cele biznesowe przy uwzględnieniu zakładanego budżetu;
 • Analizowanie danych, wyciąganie wniosków, współtworzenie modelu biznesowego;
 • Nadzór nad procesem analizy rynku, wymagań Klienta i identyfikowania nowych możliwości rozwoju produktu oraz działań konkurencji;
 • Nadzór nad procesem konsultacji założeń produktu z użytkownikami końcowymi, nadzór nad analizą user experience;
 • Współpracę z zespołami Scrumowymi (wewnętrznymi i zewnętrznymi), agencją UX oraz kluczowymi interesariuszami; nadzór nad procesem tworzenia wymagań w sposób zapewniający ich spójność oraz racjonalność kosztowo – przychodową;
 • Reprezentowanie Działu Product Development w kontaktach z Klientami, Partnerami i Kadrą Zarządzającą;
 • Zarządzanie podległym zespołem pracowników, motywowanie, planowanie, wyznaczanie celów, nadzór na realizacją zadań, a także dbałość o standardy pracy. Zapewnienie efektywnej struktury zatrudnienia w podległym obszarze;
 • Ścisła współpraca z Zarządem.

OCZEKIWANE UMIEJĘTNOŚCI:

 • Co najmniej 8 lat doświadczenia w pracy Product Ownera poparte sukcesami, mile widziane: doświadczenie dla produktu B2B, które odbiorcą są mali przedsiębiorcy poparte sukcesami;
 • Doświadczenie w pracy na rynku medycznym;
 • Umiejętność analizowania danych, wyciągania wniosków, rozwiązywania problemów i definiowania wymagań;
 • Wysoki poziom kompetencji w zarządzaniu zespołem;
 • Doskonałe umiejętności organizacyjne;
 • Umiejętność planowania i zarządzania procesami produkcyjnymi w IT;
 • Umiejętność podejmowania decyzji i konsekwencja w działaniu;
 • Myślenie strategiczne – nastawienie na biznes i cel;
 • Znajomość i doświadczenie w pracy w metodykach zwinnych.

CO W ZAMIAN:

 • Elastyczne godziny pracy;
 • Opiekę medyczną (LuxMed) oraz karnet Benefit Multisport;
 • Naukę języka angielskiego w biurze z native speaker’em;
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Jeżeli posiadasz potrzebne umiejętności, chcesz rozwijać się pracując 
przy ciekawych i różnorodnych projektach – nie wahaj się! Aplikuj! 
Miejsce w drEryk sp. z o.o. czeka na Ciebie!

CV prosimy przesyłać na adres: praca@dreryk.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o zawarcie w treści dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez DrEryk sp. z o.o. dla celów obecnej i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) jest spółka DrEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków (KRS: 0000680603).

Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.”

Jednocześnie informujemy, że:

• podstawę prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO),

• administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest DrEryk sp. z o.o., Wadowicka 6, 30-415 Kraków,

• administrator przekazuje informacje o danych osobowych lub ich kategoriach podmiotom z Grupy Silvermedia oraz wykonującym obsługę kadrową,

• podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji,

• mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeśli przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.