Dołącz do zespołu drEryk już dziś!

Jeśli pragniesz tworzyć coś wyjątkowego, dołącz do nas!

Spółka drEryk sp. z o. o. jest właścicielem portfolio wysokospecjalistycznego oprogramowania dedykowanego dla rynku medycznego. W skład rodziny naszych produktów wchodzą rozwiązania przeznaczone do obsługi placówek medycznych, laboratoriów oraz pacjentów. Od blisko 12 lat działalności angażujemy do naszych projektów wyspecjalizowaną kadrę inżynierską, specjalistów medycznych i organizacje branżowe. Nasze produkty od wielu lat posiadają ugruntowaną pozycję na rynku, odpowiadając na bieżące potrzeby użytkowników i stanowiąc przydatne narzędzie wsparcia pracy. Od 2017 r. spółka jest częścią Grupy Silvermedia – lidera na rynku usług i produktów wspierających telemedycynę i teleopiekę. Naszymi najważniejszymi wartościami są kompetencje, współpraca, innowacyjność, zwinność, kreatywność i samodzielność. W Grupie Silvermedia od 15 lat realizujemy pionierskie, innowacyjne projekty we współpracy z liderami polskiej medycyny oraz z najbardziej referencyjnymi instytucjami medycznymi. Za nasze produkty byliśmy wielokrotnie wyróżniani i nagradzani.

CV prosimy przesyłać na adres: praca@dreryk.pl

Uprzejmie informujemy, że na spotkania rekrutacyjne zapraszamy tylko wybrane osoby.

Prosimy o zawarcie w treści dokumentów aplikacyjnych poniższej klauzuli:

“Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez DrEryk sp. z o.o. dla celów obecnej i przyszłych procesów rekrutacji. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) jest spółka DrEryk sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wadowickiej 6, 30 – 415 Kraków (KRS: 0000680603).

Zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu w ich treści oraz ich poprawiania i usuwania.”

Jednocześnie informujemy, że:

• podstawę prawną przetwarzania danych w procesie rekrutacji stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 (RODO),

• administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest DrEryk sp. z o.o., Wadowicka 6, 30-415 Kraków,

• administrator przekazuje informacje o danych osobowych lub ich kategoriach podmiotom z Grupy Silvermedia oraz wykonującym obsługę kadrową,

• podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych uniemożliwia udział w procesie rekrutacji,

• mają Państwo prawo do sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, jeśli przetwarzanie nie jest zgodne z przepisami oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.