Wróć
Zmiany w drEryk Gabinet - Lekarka prowadząca wizytę online
Aktualizacja

Update 7.33.0 – dostępny

Szczegółowy opis zmian – Update 7.33.0 – pobierz

Update 7.33.0 – lista wprowadzonych zmian w zaktualizowanej wersji drEryk Gabinet:

1. Wprowadzono możliwość określenia użytego Narzędzia teleinformatycznego wraz z godziną rozpoczęcia i zakończenia udzielania świadczeń za pomocą systemów teleinformatycznych.
2. Zmieniono raportowanie kodów specjalnego rozliczenia dla produktów statystycznych.
3. Umożliwiono wyraportowanie teleporady lekarskiej z produktem zwykłej wizyty, dla podmiotów, które nie podpisały aneksów z NFZ.
4. Wprowadzono słownik dla jednostek miary drukowanych na fakturach.
5. Wprowadzono możliwość wystawienia recepty na lek robiony na recepcie RPW.
6. Dodano komunikat ostrzegawczy przed błędnym oznaczeniem opcji „Bez opłaty przez NFZ” w korektach.
7. Rozszerzono możliwość bezpłatnego oznaczenia na receptach B-bezpłatne, dla wszystkich leków o kategorii dostępności „Rp” u osób z uprawnieniem IB.
8. Poprawiono pobieranie polskich znaków dla dokumentów z Kreatora wydruków.
9. Zaktualizowano statystyki w Module Statystyk.
10. Dla wydruku zlecenia na wyroby medyczne, dodano informację „bezterminowo” dla dokumentów, dla których nie została podana data ważności do.

11. Wyeliminowano problem z brakiem dialogu z pytaniem o PIN dla certyfikatu kwalifikowanego.
12. Poprawiono wyświetlanie wypełnionych zakładek pacjenta w danych medycznych.
13. Poprawiono parametry dla badania: „Morfologia krwi pełna”.
14. Poprawiono błędne sumowanie ilości realizacji procedur w przypadku świadczeń OPD.
15. Wprowadzono konfigurację dla MUP – wymuszenie wypełnienia pól ICD10, komórka, ICD9.
16. Umożliwiono hurtowe zaznaczenie checkboxów, dla leków przewlekłych w oknie wizyty.
17. Wystawiając zlecenie do pielęgniarki/położnej na wizycie lekarskiej, podpowiada się ten sam typ finansowania co ma wizyta.
18. Wprowadzono automatyczne otwieranie okna rejestracji wizyty prywatnej, dla lekarza który ma w harmonogramie wyłącznie wizyty prywatne.
19. Dla druków „Zalecenia” i „Zalecenia i leki stałe” dodano funkcjonalność „Wyślij do Pacjenta”.
20. Dodano możliwość usunięcia, błędnie wprowadzonego, druku zgłoszenia do sanepidu.

Pozostałe zmiany i usprawnienia

21. Umożliwiono wyszukiwanie procedury ICD9 również po kodzie.
22. Dodano dodatkowe pole filtrowania w oknie wyboru produktów jednostkowych.
23. Dodano podgląd wystawionej e-Recepty dla obcokrajowców w oknie Repozytorium.
24. Poprawiono wydruk listy pacjentów z poziomu lekarza.
25. Dodano „współmałżonek” do zakładki pokrewieństwa w dodatkowych informacjach pacjenta.
26. Umożliwiono wysyłkę powiadomień z kodem e-Skierowania do pacjenta.
27. Zmieniono miejsce pobierania nazw dla e-Skierowań.
28. Przywrócono datę wystawienia e-Recepty na wydruku.
29. Poprawiono błędny kod teleporady dla pacjentów spoza gminy.

Zespół drEryk
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”