Wróć
Artykuł

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna – poznaj jej zalety

Ryzyko kolejnego zawału w świetle najnowszych badań i statystyk

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna w dobie obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 staje się szansą dla wielu Pacjentów po zawale. Dzięki niej, mogą oni samodzielnie i w pełni bezpiecznie minimalizować ryzyko kolejnego zawału serca.

Zgodnie z badaniami Głównego Urzędu Statystycznego 1, choroby układu krążenia są przyczyną aż 45,8% zgonów rocznie w Polsce. Zaledwie 22% osób po zawale serca objętych jest kompleksową i specjalistyczną rehabilitacją – podczas gdy aż pół miliona z nich spełnia kryteria kwalifikujące do odbywania rehabilitacji kardiologicznej.

Współczynnik umieralności związanej bezpośrednio z problemami kardiologicznymi jest w naszym kraju niepokojąco wysoki. W związku z tym, co jedenasty Pacjent po zawale umiera w ciągu roku od momentu wypisania go ze szpitala 2.

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna – zmniejsz ryzyko, zapobiegaj efektywnie i bezpiecznie!

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna jest procedurą medyczną finansowaną ze środków NFZ (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 r. ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej).

Co do zasady, odbywa się ona w dwóch etapach:

  1. Pierwszy etap ma miejsce w ośrodku rehabilitacji lub innej placówce medycznej. Pacjent jest wówczas zaznajamiany ze szczegółami rehabilitacji pod okiem lekarzy i fizjoterapeutów;
  2. Drugim etapem jest rehabilitacja domowa. Podczas niej Pacjent wykonuje ćwiczenia oraz dokonuje pomiarów stanu zdrowia, pozostając w kontakcie z lekarzem prowadzącym.

Udowodniono, że 9-tygodniowa telerehabilitacja przeprowadzana w trybie hybrydowym w sposób znaczący poprawia wydolność fizyczną i ogólną jakość życia chorych z niewydolnością serca. W związku z tym, jest ona całkowicie bezpieczna 3.

Badania i rejestry kliniczne wykazały, że przy zastosowaniu hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej ryzyko zgonu w przypadku chorób serca zmniejsza się o 26%, a ryzyko kolejnej hospitalizacji – aż o 30%.

Jakie są wskazania do przeprowadzenia hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej?

Zakres możliwości przeprowadzania hybrydowej rehabilitacji kardiologicznej jest niezwykle szeroki. Obejmuje ona Pacjentów cierpiących na następujące schorzenia:

  • Choroba niedokrwienna serca
  • Przebyte zabiegi kardiochirurgiczne (w tym między innymi: wszczepienie zastawek serca, operacje wad wrodzonych i nabytych, przeszczep serca itd.)
  • Niewydolność serca
  • Wszczepienie stymulatora serca (rozrusznik)
  • Wrodzone wady serca
  • Choroby naczyń obwodowych

Hybrydowa rehabilitacja kardiologiczna – poznaj oprogramowanie drEryk Kardio!

drEryk Kardio to aplikacja pozwalająca na przeprowadzanie treningów kardiologicznej rehabilitacji hybrydowej u wielu Pacjentów w różnych lokalizacjach, w tym samym czasie. W związku z tym, umożliwia ona jednoczesne monitorowanie wielu Pacjentów, przy zachowaniu pełnej kontroli nad stanem zdrowia każdego z nich.

Z drEryk Kardio, Pacjenci objęci rehabilitacją mogą ją kontynuować we własnym domu – w sposób bezpieczny i nowoczesny. Lekarz ocenia stan kliniczny i wydolność fizyczną, a następnie opracowuje indywidualny plan treningowy.

Pacjent otrzymuje urządzenia, które umożliwia wykonanie sesji treningowej drEryk Kardio: telefon, urządzenia do pomiaru EKG, ciśnienia oraz masy ciała. Cały zestaw pozwala przeprowadzać treningi samodzielnie w domu zgodnie z harmonogramem i wytycznymi, a następnie automatycznie przesyła zgromadzone dane do Personelu Medycznego.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z oferty drEryk Kardio! Postaw na nowoczesność, kompleksową obsługę i bezpieczeństwo!

Wykorzystane źródła:
[1] Raport Management Consulting. 2018. GUS, raport AOTM
[2] Balsam P, Tyminska A, Kaplon-Cieslicka A, et al. Predictors of one-year outcome in patients hospitalized for heart failure: results from the Polish part of the Heart Failure Pilot Survey of the European Society of Cardiology. Kardiologia Polska, 2015.
[3] światlekarza.pl/rehabilitacja-hybrydowa/

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”