Wróć
Instrukcje

Więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ – dowiedz się więcej!

Placówki medyczne mają więcej czasu na rozliczenie umów z NFZ – poznaj szczegóły komunikatu Ministerstwa Zdrowia i NFZ

Na mocy znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. przedłużenia okresu rozliczeniowego, Placówki Medyczne mają więcej czasu na rozliczenie umów. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez MZ i NFZ, okres rozliczeniowy przedłużono o pół roku – do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Powodem tej decyzji jest pandemia COVID-19, a co za tym idzie – wzmożony wysiłek i prace całego sektora Ochrony Zdrowia. Co więcej, przedłużenie okresu rozliczeniowego o kolejne 6 miesięcy – zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Zdrowia – pozwoli na skuteczniejsze uporanie się z konsekwencjami spadku działalności świadczeniodawców (spowodowanego pandemią). Późniejszy okres rozliczeniowy ma również przyczynić się do polepszenia sytuacji finansowej poszczególnych świadczeniodawców.

Przedłużenie okresu rozliczeniowego obejmuje całą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a więc wszystkie zakresy świadczeń.

Pierwszym krokiem jest przedłużenie umów, których okres obowiązywania wygasa w dniu 30 czerwca bieżącego roku.

Następnie, po aneksowaniu umów, przedłużenie okresu rozliczeniowego nastąpi na wniosek Placówki Medycznej.

W związku z tym, poniżej przedstawiamy zakres świadczeń, które są objęte przedłużonym okresem rozliczeniowym:

  • profilaktyczne programy zdrowotne
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna
  • leczenie szpitalne
  • leczenie stomatologiczne
  • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
  • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
  • rehabilitacja lecznicza
  • lecznictwo uzdrowiskowe
  • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
  • opieka paliatywna i hospicyjna

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”