Wróć
Aktualizacja 8.15 - dostępna - lekarz pracujący w gabinecie
Aktualizacja

Aktualizacja 8.15 – dostępna

Aktualizacja 8.15 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet?

 • Aby korzystać z usprawnionej funkcjonalności wystawiania eSkierowań – uzupełniono dane dotyczące oznaczenia eSkierowania jako rutynowe oraz dodano do eSkierowania kod poradni, do której kierowany jest Pacjent,
 • żeby zautomatyzować swoją pracę poprzez intuicyjne rozwiązania – usprawnienie obsługi formularza dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności,
 • aby jako Fizjoterapeuta raportować stan zdrowia swojego Pacjenta Lekarzowi prowadzącemu – wprowadzono obsługę eInformacji dla Lekarza prowadzącego od Fizjoterapeuty,
 • żeby usprawnić proces raportowania wizyt – poprawiono sposób informowania o niezaraportowanych wizytach.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Spis treści

Zdarzenia Medyczne i EDM

 1. Rejestrowanie druku Informacji dla Lekarza kierującego przez fizjoterapeutę jako EDM

Okno wizyty

 1. Dodanie w eSkierowaniu prezentacji kodu poradni, do której kierowany jest Pacjent
 2. Domyślne oznaczenie wystawianych eSkierowań jako rutynowe
 3. Poprawa sposobu zapisu wielkości opakowania dla leków w eReceptach
 4. Rozwiązanie problemu z dublowaniem się nr. tel. do Pacjentów podczas wysyłki eRecept
 5. Dokonano zmiany nazwy „Waga” na „Masa ciała”
 6. Usprawnienie obsługi formularza (orzekanie o niepełnosprawności) – automatyczne przejście do kolejnej zakładki
 7. Możliwość dodania dodatkowych informacji do ogólnego zaświadczenia lekarskiego

Raporty i rozliczenia

 1. Możliwość ponownego raportowania świadczeń po zmianie komórki w POZ
 2. Poprawa algorytmu informowania o niezaraportowanych wizytach
 3. Poprawa widoczności błędów podczas wysyłki dokumentów eZLA

Inne/Techniczne

 1. Dodanie komunikatu o konieczności dodania produktu jednostkowego podczas pierwszej i ostatniej wizyty w cyklu zabiegów

Aktualizacja 8.15 – lista zmian

Zdarzenia Medyczne i EDM

1. Umożliwiono rejestrowanie druku Informacji dla Lekarza kierującego przez Fizjoterapeutę jako EDM.

Nowa funkcja zaimplementowana w programie umożliwia Fizjoterapeucie przekazywanie informacji zwrotnej na temat leczenia Pacjenta oraz efektów terapii do Lekarza kierującego.

Aby wysłać Informację zwrotną do Lekarza kierującego w postaci EDM w trakcie realizacji wizyty fizjoterapeutycznej należy otworzyć zakładkę ,,Druki”. Następnie należy nacisnąć przycisk ,,Informacja dla lekarza kierującego”.

Na ekranie pojawi się odświeżone okno ,,Informacja dla lekarza kierującego”. Aby móc dodać treść informacji, należy odblokować okno poprzez naciśnięcie przycisku ,,Kolejna informacja”. W porównaniu do poprzedniej wersji, widok okna został uzupełniony o następujące pola:

 • opis udzielanego świadczenia,
 • kod(y) ICD10,
 • wytyczne dotyczące dalszego postępowania medycznego,
 • pole wskazówki dla lekarza kierującego w podziale na trzy zakresy – diagnostyka, farmakoterapia oraz inne,
 • lista – umożliwienie ponownego przejrzenia dotychczas wystawionych dokumentów informacyjnych z możliwością skopiowania ich treści do bieżącego dokumentu.

Po dodaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mają zostać przekazane Lekarzowi prowadzącemu, należy zatwierdzić dokument. Jeżeli na druku był domyślnie zaznaczony checkbox ,,Udostępnij dokument w rejestrze EDM”, wówczas dokument zostanie automatycznie zarejestrowany jako EDM. Umożliwi to Lekarzowi prowadzącemu odczytanie go w repozytorium EDM Pacjenta.

Dokument może zostać także wydrukowany oraz przekazany Pacjentowi w trakcie wizyty. Aby wydrukować dokument należy nacisnąć przycisk ,,Podpisz i drukuj”.

W celu dodania kolejnej informacji dla Lekarza kierującego należy nacisnąć przycisk ,,Kolejna informacja”.

Okno wizyty

1. W eSkierowaniu dodano prezentację kodu poradni, do której kierowany jest Pacjent.

2. Domyślnie oznaczono wystawiane eSkierowania, jako rutynowe. W celu oznaczenia eSkierowania jako pilne, należy zaznaczyć checkbox ,,Pilne”.

3. Poprawiono sposób zapisu wielkości opakowania dla leków w eReceptach.

4. Wyeliminowano problem z dublowaniem się numerów telefonów do Pacjentów podczas wysyłki eRecept.

5. Dokonano zmiany nazwy „Waga” na „Masa ciała”.

6. Usprawniono obsługę formularza dla potrzeb orzekania o niepełnosprawności poprzez automatyczne przejście do kolejnej zakładki.

7. Umożliwiono dodanie dodatkowych informacji do ogólnego Zaświadczenia lekarskiego.

W druku Zaświadczenie lekarskie dodano nowe pole tekstowe – ,,Dodatkowe informacje”. Lekarz wypełniający druk może w tym miejscu zamieścić dodatkowe informacje, które chciałby zawrzeć w treści zaświadczenia. Za pomocą checkboxa ,,Leki stałe” ma także możliwość dodania wszystkich leków stosowanych przewlekle przez Pacjenta.

Raporty i rozliczenia

1. Umożliwiono ponowne raportowanie świadczeń po zmianie komórki w POZ.

2. Poprawiono algorytm informowania o niezaraportowanych wizytach.

3. Poprawiono widoczność błędów podczas wysyłki dokumentów eZLA.

Inne/Techniczne

1. Dodano komunikat informujący o konieczności dodania produktu jednostkowego podczas pierwszej i ostatniej wizyty w cyklu zabiegów, zgodnie z Zarządzeniem nr.138/2021/DSOS z dnia 2.08.2021.

Jeżeli Fizjoterapeuta nie doda produktu jednostkowe na ekranie pojawi się komunikat informujący o brakującym produkcie jednostkowym. Po otrzymaniu informacji będzie można potwierdzić automatyczne dodanie wymaganego produktu.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”