Wróć
Na czasie z prawem #7 - pracowniczka laboratorium medycznego przy pracy
Artykuł

Na czasie z prawem #7 – cyfryzacja, szczepienia, nowy typ porady POZ

Na czasie z prawem #7 – Poznaj najnowsze informacje dot. prawa medycznego. Bądź na bieżąco!

Drodzy Użytkownicy! Jak co miesiąc serdecznie zapraszamy do zapoznania się z nową odsłoną informacji o zmianach w prawie medycznym i pracach resortowych – Na czasie z prawem #7!

Na czasie z prawem #7 – spis treści:

 1. Rozszerzenie EDM
 2. Nowy typ porady POZ
 3. Bezpłatne szczepienia na grypę – dla kogo?
 4. Bony na cyfryzację – konkurs PARP
 5. Badania NIK dot. Ochrony Zdrowia
 6. eSkierowania na rehabilitację i do psychiatry – najnowsze informacje

Bądź na czasie z prawem medycznym z drEryk!

Rozszerzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej, usprawnienie wysyłki Zdarzeń Medycznych, nowy komunikat SWIAD

Nie zatrzymujemy się w pracach nad rozwojem Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w drEryk! W najnowszej aktualizacji naszego nowego rozwiązania online dla jednoosobowych praktyk prywatnychdrEryk eGabinet – wprowadziliśmy możliwość raportowania Zdarzeń Medycznych w tle podczas zatwierdzania wizyty.

Co więcej, zmiany objęły również nasze oprogramowanie dla przychodni i gabinetów NFZdrEryk Gabinet, w którym wprowadziliśmy obsługę nowej wersji komunikatu typu SWIAD (w wersji 10-10.1), obowiązującej od 1 października tego roku.

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły zmian związanych z komunikatem SWIAD.

Ponadto, w nadchodzących wersjach drEryk Gabinet umożliwimy dokonywanie wymiany wyników badań laboratoryjnych wraz z opisem, a także obsługę raportowania Zdarzeń Medycznych w tle i grupowego zarządzania ZM i EDM.

Zachęcamy do uważnego śledzenia informacji o kolejnych aktualizacjach!

Nowy typ porady w POZ. Szczegóły nowego Zarządzenia Prezesa NFZ

30 września br. Centrala NFZ opublikowała Zarządzenie Nr 160/2021/DSOZ w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ.

Zarządzenie wprowadza nowy typ porady w POZ – poradę receptową. Jest to świadczenie realizowane w przypadku uzasadnionych stanem zdrowia świadczeniobiorcy, odzwierciedlonego w dokumentacji medycznej.

Porada ta obejmuje ordynację leków, w ramach kontynuacji leczenia bez konieczności uprzedniego, osobistego badania świadczeniobiorcy.

Do zrealizowania tego rodzaju porady wystarczy dokonanie analizy dostępnej indywidualnej dokumentacji medycznej.

Nowy typ porady otrzymał nowy produkt statystyczny – 5.01.00.0000155 (porada receptowa Lekarza POZ).

W związku z tym, nasz Zespół pracuje nad wprowadzeniem możliwości hurtowej aktualizacji produktów statystycznych w wizytach udzielonych od dnia 1.10.2021 dla których główną przyczyną będzie rozpoznanie Z76.0 Wydanie powtórnej recepty – na nową umowę którą otrzymacie Państwo z NFZ a która będzie zawierała powyższy produkt jednostkowy.

Ponadto, Zarządzenie wprowadza także nowy zakres jakim jest Koordynacja opieki – zadania koordynatora.

Zakres ten będzie rozliczany stawką kapitacyjną na podstawie listy świadczeniobiorców w wieku powyżej 24 lata. Zalecana liczba świadczeniobiorców objętych opieką koordynatora w wymiarze 0,5 etatu przeliczeniowego nie powinna przekraczać 5000 osób.

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły dotyczące zadań koordynatora.

Bezpłatne szczepienia na grypę – dla kogo? Szczepienia na grypę w drEryk Gabinet

Ministerstwo Zdrowia zainicjowało akcję bezpłatnych szczepień przeciwko grypie. W ramach tej akcji, do bezpłatnego szczepienia uprawnieni są:

 • Personel Medyczny,
 • Farmaceuci, pracownicy aptek, osoby zatrudnione w Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej,
 • Diagności laboratoryjni,
 • Nauczyciele akademiccy, doktoranci i inne osoby zatrudnione na uczelniach,
 • Studenci i doktoranci uczestniczący w zajęciach z udziałem Pacjentów,
 • Pracownicy opieki społecznej,
 • Osoby przebywające w domach pomocy społecznej,
 • Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych
 • Funkcjonariusze państwowi
 • Rzecznicy Praw Pacjenta w szpitalach psychiatrycznych

 • Pacjenci:
  • zakładów opiekuńczo-leczniczych,
  • zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych,
  • hospicjów stacjonarnych lub domowych,
  • oddziałów medycyny paliatywnej,

 • Osoby urodzone nie później niż w 1946 roku.

Ponadto, w najbliższej aktualizacji drEryk Gabinet planujemy rozszerzyć funkcjonalność obsługi szczepień o kolejną procedurę, która powinna być rejestrowana bezpośrednio w systemie P1 (wpis do eKarty szczepień). Dotyczy ona procedury 99.52 – Szczepienie przeciw grypie.

W związku z tym, wraz z udostepnieniem funkcjonalności zostanie automatycznie rozszerzony słownik Szczepionek o dostępne na rynku preparaty.

Bony na cyfryzację placówki medycznej – konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Przypominamy, że trwa konkurs „Wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorców w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację”. Konkurs ten, zorganizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ma na celu wdrożenie technologii cyfrowych w ramach przedsiębiorstw, w związku z obecną sytuacją pandemiczną.

Uzyskane w ten sposób dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na zakup oprogramowania oraz usług programistycznych.

W praktyce duże szanse na uzyskanie dofinansowania ma projekt umożliwiający danej placówce medycznej funkcjonowanie w trybie zdalnym. Projekt ten może więc obejmować m.in. prowadzenie rejestracji online, a także digitalizację obiegu dokumentacji.

Całkowita kwota dofinansowania może obejmować nawet 85% kosztów projektu i wynosić aż 255 000 zł. Nabór wniosków będzie trwał do 20 października.

Kliknij tutaj, aby poznać szczegóły konkursu

Badania NIK dot. organizacji pracy w sektorze Ochrony Zdrowia

W ostatnim czasie Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wyniki badań dotyczących organizacji pracy Personelu Medycznego w placówkach medycznych różnego rodzaju na terenie Polski.

Z badań wynika, że Lekarze POZ oraz AOS aż 28% swojego czasu pracy poświęcają na wykonywanie zadań i prac administracyjnych. W przypadku teleporad wskaźnik ten wynosi aż 43%.

Ponadto, z ustaleń NIK wynika, że częstą praktyką prawodawstwa jest określanie zadań administracyjnych aktami prawnymi niezwiązanymi bezpośrednio z systemem Ochrony Zdrowia.

Jako jedną z istotnych przyczyn wspomnianych obciążeń, NIK podaje brak pełnego wykorzystania dostępnych narzędzi i rozwiązań technologicznych i informatycznych, usprawniających codzienną pracę Personelu Medycznego.

Zastosowanie cyfryzacji w placówkach oznacza radykalne obniżenie czasochłonności. Zgodnie z badaniami NIK prowadzenie i wymiana dokumentacji w formie elektronicznej może zredukować czas obsługi aż o 41%.

Co więcej, pozytywnie na temat cyfryzacji wypowiada się również sam Personel Medyczny. W ankietach NIK przeprowadzonych w gronie pracowników placówek medycznych, znakomita większość korzystających z systemów informatycznych wskazuje na większą intuicyjność i prostotę obsługi Pacjenta.

W związku z tym, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z szeroką ofertą naszych rozwiązań. Oprogramowanie drEryk nie tylko zapewnia profesjonalną oraz wszechstronną obsługę Pacjentów, ale także usprawnia i ułatwia codzienną pracę Personelu Medycznego.

Dowiedz się więcej o programach drEryk:

Gabinet – oprogramowanie medyczne dla przychodni, szpitali, gabinetów NFZ;

eGabinet – program online dedykowany jednoosobowym prywatnym praktykom lekarskim;

Kardio – innowacyjny system do przeprowadzania telerehabilitacji kardiologicznej.

eSkierowania na rehabilitację i do psychiatry – najnowsze informacje

Do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w SIM. Projekt ten zakłada wydłużenie listy świadczeń opieki zdrowotnej, dla których skierowania wystawiane będą w postaci elektronicznej.

Proponowana zmiana obejmuje następujące poszerzenie zakresu świadczeń:

 • od 1 października 2021 r. – wprowadzenie eSkierowania dla rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy,
 • od 1 listopada 2021 r. – wprowadzenie eSkierowania dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej, a także leczenia uzależnień.

Jednakże, projekt przewiduje w ww. przypadkach okresową możliwość wystawiania także papierowych skierowań:

 • do 9 stycznia 2022 r. – dla rehabilitacji leczniczej u świadczeniodawcy,
 • do 30 czerwca 2022 r. – dla świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

Na czasie z prawem – źródła

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”