Wróć
Aktualizacja

Aktualizacja 8.17 – dostępna

Aktualizacja 8.17 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Informujemy, że plik aktualizacyjny wersji 8.17 zajmuje więcej przestrzeni dyskowej niż standardowo. W związku z tym, aktualizacja może potrwać dłużej.

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet?

  • Aby usprawnić codzienną pracę – dodanie słownika Procedur szczepień oraz udostępnienie procedur w oknach Kwalifikacja oraz Szczepienia,
  • żeby korzystać z nowego formatu eRecepty – dodano nowy sposób prezentacji ilości wypisanego leku na eRecepcie,
  • aby mieć dostęp do wszystkich komunikatów zwracanych z systemu eWUŚ – udostępniono wszystkie komunikaty zwracane przez system eWUŚ oraz dodano nowe oznaczenie w postaci czerwonego koloru informującego o zwróceniu komunikatu ostrzegającego,
  • żeby usprawnić rejestrację Zdarzeń Medycznych w gabinetach fizjoterapeutycznych – umożliwiono edycję daty i godziny, dla przekazywanych Zdarzeń Medycznych z zakresu fizjoterapii.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 8.17 – lista zmian

Okno wizyty

1. Wprowadzono obsługę szczepień przeciw grypie oraz dodano nowy słownik – Procedury dla szczepień.

Nowy słownik Procedury dla szczepień jest dostępny na koncie Kierownika Medycznego – System / Ustawienia / Słowniki:

W oknie słownika Procedury dla szczepień automatycznie dodano dwie procedury:

  • 99.557 Szczepienie przeciw COVID-19,
  • 99.52 Szczepienie przeciw grypie.

Istnieje także możliwość dodania innych procedur. Po naciśnięciu przycisku Dodaj na ekranie pojawi się okno umożliwiające wyszukanie oraz dodanie nowych procedur do słownika.

Wybrane w słowniku procedury są prezentowane w oknie Kwalifikacja:

Wybór procedury umożliwiono także na etapie planowania szczepienia:

Na liście procedur prezentowane są wyłącznie te dodane do słownika Procedury dla szczepień. Domyślnie program podpowiada ostatnią wybraną przez użytkownika procedurę.

W oknie zbiorczego podglądu Szczepienia dodano nową kolumnę Procedura, która będzie informowała o wybranej podczas planowania lub kwalifikacji procedurze szczepienia.

Uzupełniono słownik szczepionek o szczepienia przeciwko grypie, a także dodano nowe pozycje finansowania w słowniku źródła finansowania

2. Wprowadzono zmiany w pliku eRecepty na lek recepturowy refundowany i nierefundowany

Dodano nowe pola w oknie Leków recepturowych, umożliwiono wybranie postaci leku oraz ilości dawek z listy rozwijalnej. Rozszerzono informację o składnikach leku poprzez dodaie kolumny Dodatkowy opis w widoku Leków recepturowych oraz Powtórki leków przewlekłych.

3. Poprawiono wyświetlanie kolejności substancji czynnej w lekach.

Widoki wyświetlania leków uzupełniono o dane dotyczące ilości substancji czynnej.

Zdarzenia Medyczne i EDM

1. Umożliwiono edycję daty i godziny dla przekazywanych Zdarzeń Medycznych z zakresu fizjoterapii.

Rozliczenia

1. Usunięto nadmiarowe atrybuty, przekazywane w raportach SWIAD z zakresu psychiatrii.

2. Poprawiono przekazywanie numeru karty DILO w raporcie SWIAD.

Inne / techniczne

1. Wprowadzono obsługę wszystkich komunikatów z systemu eWUŚ.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”