Wróć
Aktualizacja 8.18 - dostępna - lekarz w przychodni
Aktualizacja

Aktualizacja 8.18 – dostępna

Aktualizacja 8.18 – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet?

  • Aby realizować swoje obowiązki zgodnie z wymogami prawnymi – dodanie okna zbiorczego zarządzania Zdarzeniami Medycznymi, które umożliwia ponownie wysyłki niezarejestrowanych dotychczas Zdarzeń Medycznych,
  • aby korzystać z rozwiązań, które pozwalają skoncentrować się na codziennych obowiązkach – umożliwiono rejestrację Zdarzeń Medycznych w tle, która nie blokuje codziennej pracy Użytkownika,
  • żeby realizować porady receptowe w zgodności z nowym rozporządzeniem – umożliwiono wybranie wśród wizyt Porady receptowej,
  • aby przyspieszyć proces aktualizacji – dodano opcję czyszczenia oraz archiwizacji logów.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 8.18 – lista zmian

Okno wizyty

1. Wprowadzono oznaczenie wymaganych pól w druku Orzekania o niepełnosprawności.

2. Poprawiono wydruk długich nazw adresów na wydruku oświadczenia świadczeniobiorcy.

3. Wprowadzono obsługę Porady receptowej zgodnie z Zarządzeniem nr. 160/2021/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 30.09.2021 w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie POZ.

W oknie Bieżąca wizyta dodano możliwość wybrania nowego typu wizyty:

Po wybraniu wizyty Porada recepturowa program automatycznie do okna Rozpoznanie dodaje wartość Z76.0 Wydanie powtórnej wizyty.

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Nowa kategoria wizyty została także dodana do okna umożliwiającego dodanie wpisu do wykazu przyjęć oraz w oknie Powtórz leki stałe:

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Zdarzenia Medyczne i EDM

1. Wprowadzono obsługę Zdarzeń Medycznych bez blokowania pracy Użytkownika.

Aby ustawić godzinę automatycznej rejestracji Zdarzeń Medycznych należy zalogować się na koncie Administratora. Następnie przejść do zakładki Ustawienia/Integracje/Platforma drEryk Gabinet/Zdarzenia medyczne, gdzie należy zdefiniować godzinę, o której Zdarzenia Medyczne będą wysyłane do P1.

Domyślnie po aktualizacji oprogramowania każdy Użytkownik ma ustawioną automatyczną rejestrację Zdarzeń Medycznych na godzinę 04:00. Program podejmuje próbę rejestracji Zdarzeń Medycznych utworzonych nie później niż na 48 godzin wstecz.

2. Umożliwiono zbiorczą wysyłkę niezarejestrowanych Zdarzeń Medycznych.

Aby wejść do okna zbiorczego zarządzania ZM I EDM należy otworzyć okno Wyszukiwania Pacjenta, następnie nacisnąć przycisk Zdarzenia Medyczne EDM:

W oknie zbiorczego zarządzania ZM oraz EDM umożliwiono wyszukiwanie Zdarzeń Medycznych po określonych parametrach:

  • rodzaj,
  • stan rejestracji w P1,
  • data od-do,
  • Pacjent,
  • autor dokumentu.

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Aby wysłać wszystkie niedostarczone do P1 dokumenty, należy nacisnąć przycisk:

W tym momencie do system P1 zostają wysłane wszystkie dokumenty, które w momencie naciśnięcia przycisku znajdowały się na odfiltrowanej liście. Rejestracji ZM oraz EDM może dokonać wyłącznie pracownik, który wygenerował dokument.

W kolumnie Informacje wyświetla się komunikat informujący o błędzie, który uniemożliwił zarejestrowanie Zdarzenia Medycznego.

Aby zapoznać się z Elektroniczną Dokumentacją Medyczną dołączoną do danego Zdarzenia Medycznego należy wybrać interesujące nas Zdarzenie Medyczne w tym momencie w widoku Powiązane EDM program zaprezentuje listę powiązanej Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Rozliczenia

1. Zaktualizowano statystykę liczby wizyt.

Rejestracja

1. Wyeliminowano problem z rejestracją Pacjenta poza kolejnością w dzień przed zaplanowanym urlopem Lekarza.

Inne/techniczne

1. Usprawniono proces archiwizacji logów.

Aby przejść do okna Czyszczenie bazy dokumentów należy zalogować się na koncie Administratora. Następnie przejść do okna Ustawienia oraz otworzyć zakładkę Integracje. Po naciśnięciu przycisku:

Na ekranie pojawi się okno umożliwiające usunięcie historii logów oraz archiwizację.

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Czyszczenie logów w efekcie przyczyni się do usprawnienia procesu aktualizacji oprogramowania. Sugerujemy jednak archiwizację logów do plików lub folderów zewnętrznych.

2. Usunięto niepotrzebny komunikat pojawiający się podczas korygowania „środkowych” wizyt fizjoterapeutycznych.

3. Poprawiono wydruk pustych recept papierowych.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”