Wróć
Lekarz sprawdza rejestr zmian
Aktualizacja

Aktualizacja 8.23 – dostępna

Aktualizacja 8.23 drEryk Gabinet już dostępna. Dlaczego warto zaktualizować drEryk Gabinet?

  • Aby korzystać z ergonomicznych rozwiązań – wprowadzono usprawnienia w zakresie logowania do programu,  
  • żeby wyeliminować błędy – wyłączono automatyczną opcję wysyłki dokumentów do Pacjentów, dla których otwarto ponownie wizytę,
  • aby wypełniać swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi – zaktualizowano słownik procedur LIOCZ oraz zmieniono kod trybu przyjęcia dla Pacjentów kontynuujących leczenie.

Aktualizacja 8.23 drEryk Gabinet dostępna – lista zmian

Realizacja wizyty

1. Wyłączono domyślną opcję wysyłki dokumentów do Pacjenta w przypadku ponownie otwartych wizyt.

Pole wyboru odpowiadający za wysyłkę informacji do Pacjenta po zatwierdzeniu wizyty został automatycznie odznaczony w przypadku nowych wizyt oraz przy ponownie otwartych wizytach.

2. Zoptymalizowano wydruk niepotrzebnej strony w Zaświadczeniu lekarskim.

Z wydruku Zaświadczenia lekarskiego usunięto pustą stronę.

3. Poprawiono filtrowanie w oknie badań obrazowych.

4. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ.

Do słownika procedur (ICD9) dodano dwie nowe wartości:

– 00.234 Koherentna tomografia optyczna tętnic obwodowych (OCT);

– 00.242 Koherentna tomografia optyczna tętnic wieńcowych (OCT).

Dodawanie oraz rejestracja Pacjenta

1. Zmieniono kod trybu przyjęcia dla Pacjentów kontynuujących leczenie.

Zmieniono sposób przekazywania trybu przyjęcia zgodnie z zasadami prowadzenia harmonogramów przyjęć wynikającymi z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Zmodyfikowano także sposób przekazywania trybu przyjęcia zgodnie z zasadami prowadzenia harmonogramów przyjęć wynikającymi z Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dla Pacjenta kontynuującego leczenie w raporcie SWIAD przekazujemy tryb 13.

2. W oknie rejestracji Pacjenta dodano komunikat informujący o błędnych danych w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail Pacjenta.

Rozliczenia oraz statystyki

  1. Do widoku utworzonych raportów kolejek oczekujących dodano nową kolumnę Data przygotowania.

2. Poprawiono filtrowanie w panelu korekt oraz wyszukiwanie po ID pozycji/zestawu.

Poprawiono filtrowanie po odznaczeniu checkboxa Podaj identyfikator świadczenia (…), a ponadto umożliwiono wyszukanie korekt po danych ID pozycji rozliczeniowej/zestawu świadczeń.

3. Umożliwiono import umowy dla realizacji programu Profilaktyka 40+.

Aby zaimportować umowę niezbędną do rozliczenia programu Profilaktyka 40+ logujemy się na koncie Administratora, następnie przechodzimy do okna Umowy, gdzie importujemy elektroniczny plik umowy w formacie xml na realizację programu pilotażowego.

W oknie Umowy dodano także nową pozycję na liście rozwijalnej Typ umowy – Programy pilotażowe.

4. Poprawiono wyświetlanie statystyk.

W oknie statystyk skierowań zmieniono opis rodzaju skierowania.

Co więcej, dodano możliwość wyboru nowego rodzaju skierowania Na rehabilitację.

Inne

  1. Wprowadzono usprawnienia logowania do programu.

W momencie logowania do programu kursor automatycznie znajduje się w polu hasła. Program zapamiętuje także ostatnio zalogowanego użytkownika i wyświetla jego dane w chwili ponownego logowania.

2. Umożliwiono gromadzenie danych dla rejestracji wykonanych badań w programie Profilaktyka 40+.

Dla osób posiadających Moduł Profilaktyka 40+ dodano nowe okno umożliwiające wprowadzenie danych programu profilaktyki.

Aby przejść do okna logujemy się na koncie Pielęgniarki gabinetu zabiegowego. Przechodzimy do widoku Wykaz zabiegów, następnie wybieramy przycisk Profilaktyka 40+.

Po otwarciu nowego okna rozpoczynamy od wybrania Pacjenta, dla którego realizujemy program Profilaktyka 40+.

W tym momencie przycisk eSkierowanie zostaje uaktywniony. Naciskamy na wspomniany przycisk. Następnie, w nowo otwartym oknie uzupełniamy kod eSkierowania lub wypełniamy pola Root oraz Exstension danymi z dokumentu eSkierowania.

Ponadto, jeżeli pobierzemy eSkierowanie za pomocą kodu PIN program automatycznie zaczyta zlecone w ramach profilaktyki badania do kolumny Badania. W innej sytuacji należy samodzielnie za pomocą przycisku z zielonym plusem dodać badania znajdujące się na eSkierowaniu.

Należy pamiętać o wybraniu osoby realizującej profilaktykę. Program umożliwia wybranie każdej osoby z personelu placówki, bez względu na to czy mają oni przypisaną do siebie komórkę z umowy pilotażowe.

Jeżeli w przeciągu ostatnich trzech miesięcy Pacjent miał uzupełniane dane antropometryczne program automatycznie uzupełni pola antropometria tymi informacjami. Jeżeli jednak Pacjent nie posada w swoich danych medycznych pomiarów antropometrycznych z ostatnich trzech miesięcy musimy samodzielnie uzupełnić nowe dane lub po naciśnięciu przycisku Wybierz wskazać, które historyczne badania antropometryczne Pacjenta chcemy dodać do okna Profilaktyka 40+.

Ostatnim etapem jest dodanie załączników przesłanych przez laboratorium w formacie HL7 CDA. Załączniki należy zaimportować za pomocą zielonego przycisku z plusem znajdującego się po prawej stronie tabeli. W momencie importowania załączników program automatycznie porównuje ich zawartość z danymi z lewej tabeli. Dlatego też, w tym momencie widzimy informację, do których ze zleconych badań zostały dodane wyniki.

3. Dodano możliwość włączenia automatycznego odpytania poprzez eWUŚ wszystkich Pacjentów zarejestrowanych na dany dzień.

Aby aktywować funkcję automatycznego odpytywania uprawnień eWUŚ wszystkich Pacjentów zarejestrowanych na dany dzień logujemy się na konto Administratora. Następnie przechodzimy do zakładki System>Ustawienia>Integracje i zaznaczamy checkbox Automatyczne odpytywanie Pacjentów zarejestrowanych na dany dzień.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”