Wróć
Aktualizacja 8.24 - dostępna - lekarka pracująca w gabinecie
Aktualizacja

Aktualizacja 8.24 – dostępna

Aktualizacja 8.24 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Realizuj program Profilaktyka 40+ – umożliwiono wysyłkę Zdarzeń Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla badań wykonanych w ramach programu Profilaktyka 40+.
 • Korzystaj z intuicyjnych rozwiązań – usprawniono proces zapisu oraz importu plików,
 • Zyskaj możliwość wysyłki komunikatów do pracowników placówki – umożliwiono wysyłkę komunikatów informacyjnych do pracowników z poziomu konta administratora systemu.

Aktualizacja 8.24 dostępna – poznaj szczegóły zmian

Realizacja wizyty

1. Dodano sortowanie według daty rozpoznania w danych medycznych.

Po przejściu do zakładki Dane medyczne pacjenta należy nacisnąć na etykietę kolumny Rozpoznano. W tym momencie rozpoznania zawarte w tabeli zostaną posortowane po dacie. Rozpoczynając od najnowszych rozpoznań, kończąc na najstarszych.

Aby zmienić sposób sortowania i wyświetlić na górze najstarsze jednostki chorobowe, należy jeszcze raz nacisnąć na etykietę kolumny Rozpoznano.

2. Dodano monit informujący o braku wyników dla zleconych badań.

Jeżeli w trakcie ostatniej wizyty Pacjenta zlecono wyniki badań do laboratorium, a w momencie kolejnej wizyty nie zarejestrowano wyników tych badań na ekranie wizyty pojawi się komunikat informujący o braku wyników zleconych badań.

Kliknij obrazek, aby powiększyć

Po naciśnięciu na przycisk z czerwonym wykrzyknikiem widzimy okno z listą niezarejestrowanych wyników badań.

3. Rozszerzono zakres komórek, w których możliwa jest realizacja wizyt pierwszorazowych.

Dodano trzy kody resortowe wizyt pierwszorazowych:

 • 1400 – Świadczenia w zakresie neonatologii – świadczenia pierwszorazowe.
 • 1580 – Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • 1581 – Świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci.

Rozliczenia oraz statystyki

1. Dodano słownik przyczyn korekty dla rachunków.

W oknie Kreatora korekt raportów dodano funkcję automatycznego zaczytywania przyczyny korekty (dwucyfrowy kod) podanej w pliku RUMX.

2. Dodano możliwość wybrania w ustawieniach rodzaju „daty wystawienia” dla faktury.

Na koncie Administratora w zakładce System znajdującej się w oknie Konfiguracja dodano możliwość wyboru daty wystawienia rozliczenia spośród dwóch możliwości:

 • ostatni dzień miesiąca,
 • dzień bieżący.

Kliknij obrazek, aby powiększyć

Co więcej, jeżeli na liście rozwijalnej wybierzemy pozycję Ostatni dzień miesiąca, w oknie generowania faktur program automatycznie podpowie w polu Data wystawienia datę ostatniego dnia miesiąca, za który tworzona jest faktura.

3. Dodano możliwość wybrania w ustawieniach rodzaju nazwy dla faktury.

Umożliwiono wybranie dwóch nazw dla wystawianych faktur:

 • numer umowy i szablonu,
 • numer faktury.

Po wybraniu nazwy Numer faktury faktura automatycznie zostanie zapisana pod nazwą numer faktury, który został jej nadany.

4. Dodano możliwość wyszukiwania świadczeń po kodzie produktu jednostkowego w korektach. W oknie edycji wizyt oraz w Panelu korekt dodano możliwość wyszukiwania świadczeń po kodzie ICD9 – kod produktu jednostkowego.

5. Poprawiono algorytm przekazywania w raportach SWIAD informacji o zleceniu w przypadku kontynuacji leczenia.

Dla komórek wymagających skierowania (kontynuacja leczenia na podstawie skierowania) dołączono element zlecenie do raportu SWIAD.

Zdarzenia Medyczne

1. Umożliwiono wysyłkę Zdarzeń Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej dla badań wykonanych w ramach programu Profilaktyka 40+.

Mając na uwadze poprawną realizację badań wykonanych w ramach program Profilaktyka 40+, wprowadzono funkcję rejestracji Zdarzeń Medycznych oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

W oknie Profilaktyka 40+ dodano nowy przycisk Zatwierdź i wyślij do P1.

W tym momencie, jeżeli wszystkie warunki zostały spełnione i nie widzimy komunikatów walidacyjnych następuje rejestracja Zdarzenia Medycznego oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Po poprawnym zarejestrowaniu ZM oraz EDM świadczenie profilaktyki 40+ jest zatwierdzane bez możliwości edycji świadczenia.

Ponadto, wprowadzono zmiany w widoku okna zbiorczego zarządzania Zdarzeniami Medycznymi. W widoku dodano ZM rejestrowane w ramach programu Profilaktyka 40+.

Inne

1. Umożliwiono wysyłkę komunikatów informacyjnych do pracowników z poziomu administratora systemu.

Aby przesłać komunikat do innych użytkowników logujemy się na koncie Administratora. Następnie wybieramy nowy przycisk Komunikaty.

W polu tekstowym wpisujemy informację, którą chcemy przekazać pozostałym pracownikom placówki, następnie naciskamy przycisk Wyślij.

Kliknij obrazek, aby powiększyć

W tym momencie reszta pracowników zobaczy czerwony znacznik z informacją o nowym komunikacie.

Kliknij obrazek, aby powiększyć

Po odczytaniu komunikatu znacznik znika. Jeżeli chcemy usunąć komunikat należy nacisnąć przycisk Usuń znajdujący się przy dodanym na koncie Administratora komunikacie.

2. Wprowadzono usprawnienia w procesie zapisu oaz importu plików.

Umożliwiono eksportowanie oraz importowanie plików z programu za pomocą okna Windows. Co pozwala na korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych przez Windows, takich jak:

 • tworzenie nowych folderów,
 • zmiana zapisów.

Co więcej, program zapamiętuje parametry ostatnio zapisanego pliku danej kategorii. W związku z tym, przy zapisie kolejnego dokumentu będzie automatycznie korzystał z wcześniej wskazanych wartości na koncie danego Użytkownika.

W momencie importowania pliku program automatycznie otworzy folder, z którego pochodził ostatni importowany plik.

3. Umożliwiono zbiorczą wysyłkę zapisanych świadczeń w ramach Profilaktyki 40+.

Na koncie Pielęgniarki gabinetu zabiegowego w oknie Wykaz zabiegów po odfiltrowaniu zabiegów realizowanych w ramach programu profilaktycznego możemy za pomocą przycisku Wyślij niewysłane do P1 podjąć próbę rejestracji dotychczas niewysłanych zdarzeń do systemu P1.

W tym momencie następuje rejestracja zdarzeń w systemie P1, jeżeli nie zostały spełnione określone wymogi walidacyjne na ekranie wyświetli się okno informujące nas o zaistniałych błędach.

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”