Wróć
eRecepta dla obywateli Ukrainy - Lekarka trzymająca dłonie Pacjenta
Instrukcje

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy. eRecepta dla osób nieposiadających numeru PESEL – informacja dla Lekarzy wystawiających

FZPOZ Porozumienie Zielonogórskie poinformowało w swoim komunikacie o rekomendacji Naczelnej Izby Aptekarskiej dot. eRecept dla obywateli Ukrainy.

Zgodnie z rekomendacją, eRecepta wystawiana dla obywateli Ukrainy którzy nie posiadają numeru PESEL, powinna być wydawana według poniższych wytycznych:

  • eRecepta powinna być sporządzona w formie drukowanej (aby umożliwić farmaceucie sczytanie kodu kreskowego),
  • na eRecepcie powinien widnieć kod uprawnień dodatkowych o symbolu BW.

Należy pamiętać, że farmaceuci nie mają możliwości odczytania eRecepty wyłącznie na podstawie kodu PIN.

Jak wygenerować eReceptę z kodem uprawnień dodatkowych BW w drEryk Gabinet?

Ze względu na planowane zmiany w zakresie rozliczania Pacjentów z Ukrainy sugerujemy, aby obecnie zamykać wizyty bez zatwierdzania.

Kod uprawnienia dodatkowego pojawi się w momencie wyboru odpłatności innej niż 100%.

Poniżej przedstawiamy sposób wprowadzenia Pacjenta z obywatelstwem ukraińskim w drEryk Gabinet, a także widok wygenerowanej eRecepty z uprawnieniem BW:

Kliknij w obrazek, aby powiększyć

Zasady udzielania świadczeń zdrowotnych dla obywateli Ukrainy

Każdy obywatel Ukrainy, który przybył do Polski w związku z trwającą wojną i zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej lub szpitala, ma prawo do otrzymania stosownej pomocy medycznej.

Powyższe zasady dotyczą placówek medycznych, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Ponadto, zmiany prawne umożliwiające wykonywanie ww. świadczeń obowiązywać będą z mocą wsteczną (tj. od dnia 24 lutego br.).

Szczegółowe rozwiązania prawne są w trakcie procedowania, aczkolwiek już teraz na świadczeniodawcach ciążą następujące obowiązki, w razie obsługi Pacjenta będącego obywatelem Ukrainy:

  • placówka nie powinna odmawiać Pacjentowi pomocy, a także nie powinna odsyłać go do innego punktu,
  • świadczeniodawca nie powinien domagać się od Pacjenta zapłaty za udzielone świadczenia, a także nie powinien wystawiać za nie faktur,
  • placówka powinna indywidualnie ewidencjonować każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu, innego dokumentu podróży lub zaświadczenia SG RP.


Do otrzymania niezbędnej pomocy medycznej obywatel Ukrainy powinien posiadać:

  • zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP, lub
  • odcisk stempla Straży Granicznej RP w swoim dokumencie podróży (potwierdzający legalność jego pobytu od dnia 24 lutego 2022 r.).

Zasady udzielania oraz rozliczania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy będą identyczne, jak w przypadku świadczeń dla polskich Pacjentów.

Świadczenia te będą finansowane przez NFZ ze środków pochodzących z Budżetu Państwa.

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”