Wróć
Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy - lekarz ze stetoskopem
Komunikat

Świadczenia medyczne dla obywateli Ukrainy, uprawnienia IN – komunikat

Ustawa o pomocy dla obywateli Ukrainy i komunikaty NFZ a świadczenia medyczne

W nawiązaniu do opublikowanej ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (w związku z trwającą wojną na terytorium tego państwa) oraz pakietu komunikatów opublikowanych na stronie Narodowego Funduszu Zdrowia, poniżej przedstawiamy najistotniejsze informacje.

Sprawozdawczość świadczeń medycznych udzielonych osobom uprawnionym na mocy specustawy

Z informacji uzyskanych od NFZ, na chwilę obecną trwają konsultacje i prace związane z dostosowaniem  kwestii rozliczeniowych.

Aby prawidłowo przekazać do NFZ informacje o udzielonych świadczeniach Pacjentom z Ukrainy, konieczna jest nowelizacja rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Na chwilę obecną nie ma informacji dot. dedykowanego kodu tytułu uprawnienia dla tych Pacjentów, ani rodzaju produktu jednostkowego, którym należy ich rozliczać.

W związku z tym, nie jesteśmy w stanie jednoznacznie określić jak należy ich ewidencjonować.

Sugerujemy aby obecnie przeprowadzone wizyty były zamykane bez zatwierdzenia. Po wprowadzeniu odpowiednich przepisów oraz dostosowaniu aplikacji do nowych regulacji prawnych, aktualizacji będą wymagały dane osobowe (być może także rozliczeniowe) Pacjentów – w celu prawidłowego rozliczenia.

Przepisy specustawy a refundacja recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne

Recepta refundowana wystawiona dla osoby uprawnionej na podstawie specustawy musi zawierać kod IN.

Kod uprawnień dodatkowych IN, zgodnie z obowiązującymi przepisami, można uzyskać tylko w przypadku gdy Pacjent posiada jeden z wymienionych kodów tytułu uprawnienia, oraz posiada zdefiniowane uprawnienie dodatkowe ,,inny niż ubezpieczony”.

  • UN  – Pacjent nieubezpieczony,
  • AL –  osoba uprawniona na podstawie ustawy z dnia 26 październik 1982r. o zachowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
  • NA – osoba uprawniona na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2005 o przeciwdziałaniu narkomanii,
  • PS –  osoba uprawniona na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego,
  • CU – cudzoziemiec w areszcie,
  • ZA – osoba uprawniona na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach,
  • RP – Karta Polaka,
  • NF – osoba mająca prawo do świadczeń finansowanych przez podmiot inny niż NFZ.
Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”