Wróć
Aktualizacja 8.26 - dostępna - lekarka pracująca na laptopie
Aktualizacja

Aktualizacja 8.26 – dostępna

Aktualizacja 8.26 drEryk Gabinet – dostępna

Poznaj szczegóły zmian, które obejmuje dostępna aktualizacja 8.26 drEryk Gabinet

  • Usprawnij proces aktualizacji programu – dodano funkcję szybkiej naprawy bazy po nieudanej aktualizacji oraz zaktualizowano pasek postępu procesu aktualizacji,
  • korzystaj z rozwiązań, na które masz wpływ – umożliwiono oznaczenie leku przewlekłego z poziomu historii recept Pacjenta,
  • wystawiaj recepty dla obywateli Ukrainy – na widoku eRecepty oraz recepty papierowej dodano możliwość oznaczenia checkboxa z uprawnieniem IN dla Pacjentów z obywatelstwem ukraińskim.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet

Realizacja wizyty

1. Usprawniono proces pobierania dokumentów EDM dla zadeklarowanych Pacjentów.

Umożliwiono pobieranie dokumentów EDM przez Lekarza POZ, Pielęgniarkę oraz Położną dla Pacjentów posiadających aktywną deklarację w placówce bez konieczności podania kodu autoryzacji.


2. Dodano możliwość domyślnego oznaczenia typu porady w przypadku powtórki leków.

Aby ustawić automatyczne oznaczenie typu porady w przypadku powtórki leków logujemy się na konto Administratora. Następnie przechodzimy do okna Ustawienia, wybieramy zakładkę Alarmy i powiadomienia. W polu Powtórka recept zaznaczamy checkbox Automatyczne oznaczenie wizyty jako porada receptowa przy powtórnym wystawieniu leków stałych.

Kliknij obrazek aby powiększyć

3. Umożliwiono pobranie z EWP, wyników COVID-19 dla badań niezleconych.

Odblokowano możliwość pobrania wyników badań na COVID-19 niezleconych w placówce, w której realizowana jest obecna wizyta Pacjenta. W oknie wyniki badań udostępniono checkbox Pobrać wyniki badań dla wszystkich Pacjentów, nie tylko tych, którzy dotychczas mieli zlecone badanie na COVID-19 w placówce.

4. Dodano możliwość oznaczenia leku jako przewlekły z widoku Historii recept.

Aby oznaczyć lek jako przewlekły z poziomu Historii recept przechodzimy do widoku Historia recept następnie zaznaczamy lek, który pacjent przyjmuje przewlekle i wybieramy przycisk Dodaj lek przewlekły.

Kliknij obrazek aby powiększyć

5. Poprawiono import wyników badań w HL7CDA dla Pacjentów posiadających dwa imiona.

W przypadku realizacji programu Profilaktyka 40+ poprawiono proces importu wyników badań w formacie HL7CDA dla Pacjentów posiadających dwa imiona.


6. Dostosowano dokument eRecepty do obsługi obywateli Ukrainy.

Aby wystawić eReceptę dla obywatela Ukrainy należy wybrać checkbox z uprawnieniem dodatkowym IN. Żeby uprawnienie było dostępne należy w danych osobowy Pacjent oznaczyć go jako obywatela Ukrainy.

Funkcja ta jest związana z treścią wydanej specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, która określa, że w dokumencie eRecepty musi być przekazane uprawnienie dodatkowe IN, ponieważ obywatel Ukrainy nie będzie miał statusu ubezpieczenia w systemie eWUŚ.

Raporty i rozliczenia

1. Dodano funkcjonalność tworzenia raportu zerującego typu LIOCZ.

2. Rozszerzono zakres produktów, dla których możliwe jest określenie wyniku diagnozy w PSY.

Zakres produktów rozszerzono o następujące pozycje:

  • 9901.300.03 Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny,
  • 9901.301.02 Zespół środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (rozliczenie produktu),
  • 9901.401.02 Ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (rozliczenie produktu),
  • 9902.300.02 Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – poradnia zdrowia psychicznego – II poziom referencyjny,
  • 9902.400.03 Centrum zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży – II poziom referencyjny.


3. Wyeliminowano problem z tworzeniem raportu typu LIOCZ objawiający się błędem „invalid structure”.

4. Poprawiono aktualizację planu umowy podczas zmiany komórek dla OPD pomiędzy umowami.

Zmieniono proces przepisywania świadczeń OPD pomiędzy komórkami. Przy przepisywaniu świadczeń pozycje rozliczeniowe otrzymują plan umowy obowiązujący w momencie wykonania produktu.

Inne/Techniczne

1. Usprawniono proces naprawy bazy po nieudanej aktualizacji.

W oknie instalatora programu dodano nową funkcję Napraw, która pozwala przyśpieszyć re-instalację programu po nieudanej aktualizacji.

2. Dodano okno ze zbiorczą informacją po grupowej weryfikacji uprawnień Pacjentów poprzez eWUŚ.

Zmieniono sposób informowania o wystawionym zaświadczeniu na szczepienie oraz objęciu kwarantanną przy weryfikacji uprawnień eWUŚ pacjentów. W momencie manualnego sprawdzenia dostępu do uprawnień pojawi się zbiorcze okno z listą Pacjentów, którzy w chwili odpytywania uprawnień mają wystawione zaświadczenie o szczepieniu lub są objęci kwarantanną.

3. Zablokowano możliwość pracy w przypadku błędnej bazy po nieudanej aktualizacji.

W momencie, kiedy Użytkownik po nieudanej aktualizacji pracuje na błędnej bazie pojawia się nowy komunikat informujący o zaistniałym problemie oraz automatycznie blokowana jest dalsza możliwość pracy w programie.

4. Zaktualizowano pasek postępu widoczny w trakcie aktualizacji.

Usprawniono proces aktualizacji programu poprzez dodanie nowego paska aktualizacji, który informuje o postępie w procesie aktualizowania programu.

5. Dodano możliwość usunięcia błędnie wprowadzonych: kwalifikacji oraz szczepienia z P1.

W oknie Kwalifikacja dodano przycisk Usuń umożlwiający usunięcie błędnie zaplanowanej kwalifikacji na szczepienie. Usunięcie kwalifikacji może dokonać osoba, która zaplanowała kwalifikację.

Kliknij obrazek aby powiększyć

Przycisk Usuń został dodany także do okna Szczepienie i umożliwia usunięcie błędnie wprowadzonych danych. Tak samo jak w przypadku usuwania kwalifikacji przycisk jest dostępny wyłącznie dla autora szczepienia.

Kliknij obrazek aby powiększyć

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”