Wróć
Indywidualny kalendarz szczepień - lekarz przekazujący Pacjentowi dokumentację medyczną
Komunikat

Indywidualny kalendarz szczepień w drEryk Gabinet – sprawdź!

Indywidualny kalendarz szczepień – nowe zarządzenie Prezesa NFZ. Poznaj szczegóły modułu Kreator Wydruków w drEryk Gabinet!

Drodzy Użytkownicy! Informujemy, że 29 marca br. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie zmieniające w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń w zakresie POZ (nr 38/2022/DSOZ).

Zarządzenie wprowadza dwa nowe produkty jednostkowe, dedykowane osobom uprawnionym na mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

 1. 5.01.00.0000162 – pierwszorazowe świadczenie Lekarza POZ związane z oceną stanu zaszczepienia  oraz stanu zdrowia wraz ze szczepieniem osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

  Obejmuje:

  1) weryfikację dostępnej dokumentacji medycznej w kontekście wykonanych szczepień ochronnych;
  2) ocenę ogólnego stanu zdrowia wraz z kwalifikacją do szczepienia;
  3) ustalenie indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz), zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 31 do zarządzenia, w oparciu o aktualny Program Szczepień Ochronnych;
  4) wykonanie pierwszego szczepienia/szczepień ustalonych w IKSz;
  5) wpisanie wykonanego szczepienia do e-karty szczepień.

  Indywidualny kalendarz szczepień sporządza się w dwóch egzemplarzach. Jeden pozostaje w dokumentacji medycznej Pacjenta, natomiast drugi egzemplarz otrzymuje:
  • uprawniony do świadczeń, o którym mowa w §8 w ust. 7 pkt 3, albo 
  • jego przedstawiciel ustawowy, albo 
  • opiekun prawny.

 2. 5.01.00.0000163 – świadczenie Lekarza POZ związane z realizacją indywidualnego kalendarza szczepień (IKSz) dla osoby spoza listy świadczeniobiorców innej niż ubezpieczona, uprawnionej do świadczeń na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

  Ponadto, świadczenie to związane jest z realizacją indywidualnego kalendarza szczepień, ustalanego w trakcie świadczenia, o którym mowa w ust. 3a, a także wpisaniem wykonanego świadczenia do e-karty szczepień.

IKSz w programie drEryk Gabinet – moduł Kreator Wydruków

W związku z tym informujemy, że wszyscy Użytkownicy drEryk Gabinet posiadający moduł Kreator Wydruków mają możliwość druku Indywidualnego kalendarza szczepień, zgodnego ze wzorem określonym w Zarządzeniu.

Co więcej, obsługa powyższych produktów jednostkowych zostanie wdrożona pod koniec kwietnia br.

Kup moduł Kreator Wydruków, skontaktuj się z nami!

Dostosuj swoje oprogramowanie do najnowszych wymogów a także podnieś komfort swojej pracy! Skontaktuj się z naszym przedstawicielem za pośrednictwem naszej infolinii lub adresu e-mail:

Infolinia drEryk: (+48) 12 380 08 84
E-mail: sprzedazgabinet@dreryk.pl

Bartosz Kasza
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”