Wróć
Aktualizacja drEryk eGabinet 2.32 - lekarka w gabinecie
Aktualizacja

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.32

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.32 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.32 programu drEryk eGabinet:

1. Import danych praktyki z RPWDL

Aby przyspieszyć uzupełnianie danych praktyki dodaliśmy możliwość pobrania danych praktyki z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Oprócz podstawowych danych zostaną pobrane także informacje o miejscach udzielania świadczeń.

Wchodzimy w okno Moja praktyka, a następnie wpisujemy numer księgi rejestrowej i klikamy Pobierz dane praktyki z rejestru. Jeśli praktyka zarejestrowana jest w więcej niż jednym organie prowadzącym rejestr, wybieramy również organ z listy i klikamy Pobierz dane praktyki z rejestru.

Sprawdzamy poprawność danych praktyki oraz miejsc udzielania świadczeń. Możemy je edytować klikając w ołówek.

Dla wybranego miejsca udzielania świadczeń możemy zaznaczyć Użyj danych praktyki. Dzięki temu, jeśli edytujemy dane praktyki to automatycznie edytują się też dane wybranego miejsca udzielania świadczeń.

2. Obsługa miejsc udzielania świadczeń w przypadku braku wymaganych danych

Jeśli po pobraniu danych z rejestru brakuje wymaganych elementów MUŚ pojawia się odpowiedni komunikat:

Wymienione rekordy można edytować i uzupełnić wymagane dane. Można też je usunąć, jeśli nie będą wykorzystywane w drEryk eGabinet.

3. Usuwanie niepotrzebnych miejsc udzielania świadczeń

Umożliwiliśmy usuwanie z listy tych miejsc udzielania świadczeń, które nie będą potrzebne w kontekście korzystania z drEryk eGabinet. Aby móc korzystać z aplikacji wymagane jest co najmniej jedno miejsce udzielania świadczeń.

4. Automatyczna zmiana miejsca udzielania świadczeń

Jeśli usuniemy miejsce udzielania świadczeń, które aktualnie jest używane podczas niezatwierdzonej wizyty to zamieniamy je automatycznie na pierwsze z listy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy wystawiono już jakiś dokument w ramach tej wizyty, wtedy zachowujemy poprzednie miejsce udzielania świadczeń.

5. Mail informacyjny o zablokowanym koncie przez błędnie wpisane hasła

W sytuacji, gdy wpiszemy 3 razy błędne hasło konto zostaje zablokowane na 10 min ze względów bezpieczeństwa. Informujemy o tym w wiadomości wysyłanej na przypisany do użytkownika adres e-mail. W wiadomości znajdziemy również instrukcje w jaki sposób odblokować konto szybciej.

6. Dodanie wieku Pacjenta do wydruków

Uzupełniliśmy dane na drukach o wieku i dacie urodzenia Pacjenta dla Pacjentów identyfikujących się przez PESEL opiekuna.

Informacje te pojawią się na:

  • Skierowaniu do szpitala
  • Karcie wizyty
  • Skierowaniu do laboratorium
  • Skierowaniu do pracowni diagnostycznej

7. Rozszerzenie prezentowanych danych praktyki na drukach

Dodaliśmy także informacje o numerze księgi rejestrowej do wszystkich druków generowanych przez naszą aplikację.

Alicja Banduła
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”