Wróć
Aktualizacja 8.28 - dostępna - lekarka pracująca w przychodni
Aktualizacja

Aktualizacja 8.28 – dostępna

Aktualizacja 8.28 – dostępna – poznaj zalety aktualizowania

Sprawdź szczegóły zmian i usprawnień, które wprowadza dostępna aktualizacja 8.28 oprogramowania medycznego drEryk Gabinet.

  • Realizuj wizyty dla Pacjentów z Ukrainy – dodano nowe funkcje niezbędne do prawidłowej realizacji wizyt dla Pacjentów z Ukrainy,
  • realizuj swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi – dodano nowy zbiorczy widok faktur NFZ,
  • usprawnij proces rejestracji Zdarzeń Medycznych – usprawniono proces ponownej wysyłki ZM.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian

Realizacja wizyty

1. Dodano automatyczne oznaczenie na receptach uprawnienia IN na postawie informacji zwracanych z eWUŚ.

Jeżeli w momencie odpytywania uprawnień eWUŚ Pacjenta dostajemy komunikat – Osoba o podanym PESEL posiada uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatel Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w momencie wystawiania recepty dla takiego Pacjenta pole IN znajdujące się w oknie recept będzie automatycznie zaznaczone.

2. Dodano obsługę nowych produktów jednostkowych dedykowanych obywatelom Ukrainy.

Jeżeli realizujemy wizytę dla Pacjenta, który w danych osobowych ma wybrany kraj pochodzenia Ukraina możemy wybrać dwa nowe typy wizyty:

  • (UA) Pierwszorazowa ocean stanu zdrowia/zaszczepienia – po wybraniu będzie raportowany z produktem 5.01.00.0000162,
  • (UA) Realizacja IKSz – po wybraniu raportowany z produktem 5.01.00.0000163.

Należy pamiętać, że pierwszy z wyżej wymienionych produktów może być realizowany u Pacjenta wyłącznie jednorazowo.

3. Dodano obsługę nowego typu świadczeniodawcy zlecającego U – Lekarz w UE.

Przy rejestracji Pacjenta na wizytę w widoku Dane ze skierowania możemy wybrać nową wartość z listy rozwijalnej – U – Lekarz w UE. Przy wybraniu tego typu zlecenia nie ma konieczności podania Instytucji zlecającej.

4. Do zakładki Skierowania zewnętrzne w danych medycznych Pacjenta, dodano podgląd kodu odbioru wystawionego eSkierowania.

W widoku danych medycznych Pacjenta w zakładce Skierowania zewnętrzne dodano nową kolumną z kodem dostępu do Skierowania wystawionego w formie elektronicznej.

5. Dodano brakujący produkt statystyczny w fizjoterapii.

Do listy produktów statystycznych w fizjoterapii, dla grupy FD01 dodano brakujący produkt 5.11.05.0000073.

6. Zdjęto wymagalność wybrania produktu statystycznego w przypadku realizacji pojedynczej wizyty fizjoterapeutycznej.

W momencie realizacji wizyty fizjoterapeutycznej nie ma konieczności wybrania produktu statystycznego. W związku z tym, można wskazać wyłącznie produkt rozliczeniowy.

7. Zaktualizowano nazwę dla rodzaju wizyty związanej ze zleceniem transportu dalekiego.

W trakcie realizacji wizyty z listy rozwijalnej z kategoriami wizyt możemy wybrać wartość o nazwie – Porada zw. ze zleceniem transportu dalekiego.

Po zatwierdzeniu wizyty z tą kategorią na koncie Administratora przy tworzeniu raportu POZ na podglądzie wydruku widnieje informacja o zrealizowanej wizycie z produktem jednostkowym o numerze 5.01.00.0000051.

8. Usprawniono proces ponownej wysyłki ZM.

Usprawniono działanie przycisku Wyślij niewysłane do P1, jeżeli Zdarzenie Medyczne zostało zarejestrowane, ale Elektroniczna Dokumentacja Medyczna nie, po naciśnięciu przycisku Wyślij niewysłane do P1 niewysłany EDM jest ponownie przesyłany do systemu P1.

9. Usprawniono rejestrację ZM dla noworodków bez PESEL z opiekunem innym niż matka.

Zgodnie z wymaganiami CEZ zmieniono sposób rejestracji Zdarzeń Medycznych dla noworodków, które w danych medycznych mają wskazanego opiekuna innego niż matka.

10. Dodano monit informujący o braku wyniku badań dla zleceń kierowanych do punktu pobrań u pielęgniarki.

Jeżeli w trakcie wizyty wystawiliśmy skierowanie na badania z zaznaczonym polem Do punktu pobrań i do momentu realizacji kolejnej wizyty badanie nie zostało wykonane przez pielęgniarkę gabinetu zabiegowego na wizycie pojawi się komunikat informujący o braku wyników zleconych badań.

Po naciśnięciu przycisku z wykrzyknikiem widzimy listę niewykonanych badań.

11. Umożliwiono wybór komórki dla realizacji programu Profilaktyka 40 plus.

Na koncie Pielęgniarki gabinetu zabiegowego po wejściu w okno Profilaktyka 40 plus możemy wybrać komórkę, która jest konieczna do poprawnego zapisania profilaktyki. Przy ponownym otwarciu okna program automatycznie podpowie ostatnio wybraną przez nas komórkę.

Raporty i rozliczenia

1. Zaktualizowano komunikat xml dokumentu eFaktury, do nowej wersji 2.3 obowiązującej od dnia 01.05.2022 r., zgonie z zarządzeniem nr. 39/2022/DI.

Przy generowaniu komunikatu XML z rachunkiem na dokumencie widnieje numer generacji.

2. Zaktualizowano kod ministerialny dla kwalifikacji do transportu w woj. małopolskim.

Zmieniono także kod dla wizyty Kwalifikacja do transportu (kod produktu jednostkowego – 5.01.00.0000051) przekazywany w raporcie z numeru 14 na 4.

3. Rozszerzono działanie przycisku Pacjent spoza gminy dla prawidłowego kodowania wizyt udzielonych Pacjentom z Ukrainy.

Jeżeli Pacjent w Danych osobowych ma wybrany kraj pochodzenia Ukraina oraz pole wyboru Pacjent spoza gminy jest zaznaczone wizyta dla takiego Pacjenta jest raportowana z przekazywanym produktem 5.01.00.0000046. Jednakże, jeśli pole wyboru Pacjent spoza gminy nie zostało wybrane, wizyta jest raportowana z produktem o numerze 5.01.00.0000079.

4. Dodano obsługę nowych typów dokumentów potwierdzających tożsamość w przypadku realizacji teleporad.

Do raportu SWIAD w przypadku realizacji wizyt o kategorii teleporada dodano informację o trzech nowych dokumentach potwierdzających uprawnienia do świadczeń:

  • P – prawo jazdy,
  • L – legitymacja szkolna,
  • C – polski dokument tożsamości cudzoziemca.

5. Dostosowano prawidłowe raportowanie komunikatem SWIAD, świadczeń udzielanych obywatelom Ukrainy.

Jeżeli Pacjent w Danych osobowych ma wybrany tytuł uprawnienia do świadczeń – UA – z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zrealizowana wizyta będzie raportowana z informacją podstawa-uprawnien-do-swiadczen=”10”.

6. Dodano nowy, zbiorczy widok faktur NFZ.

Na koncie Administratora w widoku Raporty dodano nową zakładkę Faktury. W widoku znajduje się informacja zwrotna dotycząca rozliczenia, na podstawie której możemy wygenerować fakturę. Ponadto, w nowym oknie możemy odczytać numer generacji, informacja ta jest konieczna przy tworzeniu faktury w formie elektronicznej.

Aby wyszukać interesującą nas fakturę mamy możliwość filtrowania wyświetlanych danych na liście korzystając z następujących parametrów: umowa, data wystawienia faktury (rok oraz miesiąc), a także stan dokumentu.

Następnie, gdy na liście będą widoczne umowy, poprzez dwukrotne kliknięcie w wartość Import otwieramy podgląd wydruku potwierdzenia rozliczenia świadczenia.

Jeżeli w kolumnach Data utworzenia/Numer generacji/RFX/E-Faktura/Faktura/Potwierdzenie nie ma danych oznacza to, że zaimportowaliśmy szablon, ale nie utworzyliśmy do niego faktury. Po wybraniu przycisku Rozliczenia otwiera się okno umożliwiające utworzenie faktury.

Następnie, wpisujemy Nr. Faktury, wybieramy pole wyboru E-FAKTURA oraz za pomocą przycisku z trzema kropkami dodajemy fakturę. Po wybraniu przycisku Zatwierdź na ekranie widzimy informację potwierdzającą utworzenie nowego rachunku. W tym momencie w nowym widoku Faktury uzupełnione są wszystkie dane dotyczące utworzonej faktury.

Aby zapoznać się z wystawionym dokumentem w formie papierowej należy dwukrotnie kliknąć w pole z numerem faktury, którą chcemy otworzyć.

7. Dodano nowe wzory Oświadczeń o przysługującym prawie do świadczeń dla obywateli Ukrainy.

Aby dodać dla Pacjenta z Ukrainy nowy wzór oświadczenia należy w danych osobowych Pacjenta nacisnąć przycisk Oświadczenia.

Następnie, w zakładce Prawo do świadczeń wybieramy przycisk z zielonym plusem.

W kolejnym oknie na liście rozwijalnej Podstawa prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wybieramy pozycję z tytułu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przy drukowaniu oświadczenia możemy wybrać opcję drukowania dokumentu wraz z objaśnieniami.

Następnie, dokument oświadczenia automatycznie uzupełnia się danymi osobowymi Pacjenta, dla którego jest wystawiany oraz danymi placówki. Treść oświadczenia została sporządzona w trzech językach – polskim, ukraińskim oraz rosyjskim.

Inne/Techniczne

1. Usprawniono proces podglądu EDM przez Lekarza, do którego Pacjent ma złożoną deklarację.

Poprawiono także proces zapoznania się z wystawioną Elektroniczną Dokumentacją Medyczną przez Lekarza, do którego Pacjent ma złożoną deklarację.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”