Wróć
Aktualizacja 8.29 - dostępna - lekarz przy pracy
Aktualizacja

Aktualizacja 8.29 – dostępna

Aktualizacja 8.29 – dostępna

Aktualizacja 8.29 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania:

 • Porównuj dane antropometryczne Pacjentów – wprowadzono wykres krzywej wartości centylowych,
 • przyśpiesz proces sprawdzania informacji ze zrealizowanych wizyt – na widoku wizyty dodano nowy panel boczny historii ostatnio zrealizowanych wizyt,
 • zarządzaj procesem realizacji szczepień – umożliwiono także usunięcie kwalifikacji I szczepienia w Module Szczepień.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian

Realizacja wizyty

1. Zaktualizowano słownik ICD 9 do najnowszej wersji 5.61.

Do słownika dodano następujące procedury:

 • C64 Płytki krwi – agregacja pod wpływem różnych stężeń ristocetyny (test RIPA)
 • C81 Płytki krwi – ocena ekspresji GPIb/ IX/ V
 • C82 Płytki krwi – ocena ekspresji GPIIb/ IIIa
 • C83 Płytki krwi – czas okluzji
 • G14 Trombina – test generacji
 • G16 Ocena rozpuszczalności skrzepu w 5-molowym roztworze mocznika
 • G32 Czynnik krzepnięcia VIII (FVIII) – aktywność (metodą chromogenną)
 • G36 Czynnik krzepnięcia IX (FIX) – aktywność (metodą koagulacyjną jednostopniową)
 • G38 Czynnik krzepnięcia IX – aktywność (metodą chromogenną)
 • G46 Czynnik von Willebranda (vWF) – test wiązania z czynnikiem VIII
 • G48 Czynnik von Willebranda (vWF) – analiza multimerów
 • G50 Czynnik von Willebranda (vWF) – aktywność (wiązanie do kolagenu)
 • G51 Czynnik von Willebranda (vWF) – aktywność (wiązanie do GPIb)
 • G52 Czynnik von Willebranda (vWF) – aktywność kofaktora ristocetyny
 • G54 Fibrynogen (FIBR) – metodą inną niż koagulometryczna
 • G91 ADAMTS13 – stężenie
 • G92 ADAMTS13 – aktywność
 • G93 ADAMTS13 – inhibitor
 • G94 Inhibitor czynnika krzepnięcia VIII – miano
 • G95 Inhibitor czynnika krzepnięcia IX – miano
 • I64 Antykoagulant toczniowy

2. Wprowadzono widok historii ostatnio zrealizowanych wizyt Pacjenta w panelu bocznym.

Aby skorzystać z nowego panelu historii wizyt realizując wizytę wybieramy przycisk Historia wizyt.

W tym momencie widzimy rozsunięty panel z historią ostatnich pięciu wizyt zrealizowanych u Pacjenta w wybranej komórce.

W trakcie uzupełniania treści na bieżącej wizycie możemy mieć otwarty panel z Historią wizyt. Dodatkowo możemy skopiować treść z wybranej przez nas wizyty historycznej do obecnie realizowanej za pomocą przycisku Kopiuj treść z wizyty.

Jeżeli jednak nie chcemy kopiować całej treści wizyty, a wyłącznie jeden z jej elementów, jak na przykład Rozpoznanie, należy wybrać przycisk Kopiuj wszystkie znajdujący się przy rozpoznaniach, które chcemy wybrać do bieżącej wizyty.

Ponadto, w panelu historii wizyt prezentowane są następujące elementy:

 • wywiad,
 • badanie fizykalne,
 • zalecenia,
 • rozpoznanie,
 • procedura,
 • przepisane leki.


Aby zamknąć panel boczny z historią wizyt wybieramy przycisk z czarną strzałką znajdujący się w prawym górnym rogu.

3. Wprowadzono wykres krzywej wartości centylowych.

W celu porównywania danych antropometrycznych dotyczących rozwoju dziecka należy przejść do okna Antropometria, wybrać przycisk z podglądem interesującej nas siatki centylowej.

Na krzywej centylowej wyświetlają się wszystkie dane z dotychczas przeprowadzonych pomiarów dziecka.

4. Dodano siatkę centylową dla BMI.

Aby zobaczyć nową funkcję odczytu siatki centylowej dla BMI przechodzimy do okna Antropometria, które jest dostępne na wizycie po naciśnięciu przycisku Antropometria lub w zakładce Dane medyczne Pacjenta. W tym momencie wybieramy przycisk umożliwiający dodanie nowych wyników antropometrycznych.

Następnie wybieramy przycisk z siatką znajdujący się przy polu uzupełniania wartości BMI. Na ekranie widzimy siatkę centylową BMI Pacjenta z zaznaczonym pomiarem.

5. Dodano siatkę centylową obwodu głowy dziecka.

Tak samo jak w przypadku siatek centylowych dla BMI otwieramy okno dodawania danych antropometrycznych oraz wybieramy przycisk z siatką znajdujący się przy obwodzie głowy dziecka. Następnie, na ekranie widzimy siatkę centylową dla obwodu głowy wraz z zaznaczonym pomiarem.

6. Dodano informację o wieku dziecka w chwili wprowadzania danych antropometrycznych.

W widoku danych antropometrycznych dodano kolumnę z wiekiem dziecka.

Przy dodawaniu nowych danych także jest podany automatycznie zaczytany wiek Pacjenta.

7. Dodano możliwość wprowadzenia informacji o rozmiarze ciemiączka przedniego.

Okno danych antropometrycznych zostało uzupełnione o możliwość podania wymiarów ciemiączka przedniego dziecka.

Następnie, po zapisaniu danych informacja o wielkości ciemiączka jest wyświetlana w oknie Antropometria w kolumnie Ciemiączko przednie.

8. Zaktualizowano dane o uprawnieniach dla osób z Ukrainy, przekazywane w eZWM oraz w ZM.

Dostosowano sposób raportowania Zdarzeń Medycznych dla Pacjentów z Ukrainy zgodnie z nową wersją dokumentacji integracyjnej.


9. Wyeliminowano problem z wyszukiwaniem Pacjenta z dwoma imionami w pliku HL7 dla Profilaktyka 40+.

Jeżeli w danych osobowych Pacjenta oraz w pliku HL7 zgadza się numer identyfikacyjny, a także typ identyfikatora Pacjenta program uznaje, że to ten sam Pacjent i można pobrać wyniki.

Jeżeli Pacjent ma dwa imiona i występuje zgodność między danymi osobowymi oraz informacjami w HL7 w zakresie minimum jednego imienia oraz nazwiska można pobrać wyniki Pacjenta.


10. Umożliwiono wysyłkę SMS z przypomnieniem o wizycie do Pacjentów rejestrowanych poza kolejnością.

Jeżeli moduł Powiadomienia SMS jest aktywny, w momencie rejestracji Pacjenta na wizytę poza kolejnością pojawia się okno umożliwiające podanie godziny wizyty. Po zatwierdzeniu wizyty, jeżeli Pacjent w swoich danych osobowych ma wpisany numer kontaktowy zostanie do niego wysłane powiadomienie SMS z informacją o godzinie zbliżającej się wizyty.

Raporty i rozliczenia

1. Zaktualizowano wartość współczynnika dla pierwszorazowych wizyt w Genetyce zgodnie z Zarządzeniem 61/2022/DSOZ.

Dla świadczeń pierwszorazowych, udzielonych z wybranym produktem kontraktowym 02.1210.401.02 dla produktu jednostkowego 5.30.00.000040 (W40) w przypadku dziecka do ukończenia 3 roku życia, wraz z kodem W02 przekazywany jest współczynnik 2,0.

W przypadku świadczeń pierwszorazowych, udzielonych z wybranym produktem kontraktowym 02.1210.401.02, dla produktu jednostkowego 5.30.00.000040 (W40) w przypadku dziecka od 4 do 18 roku życia  wraz z kodem W02 przekazywany jest współczynnik 1,7.


2. Dodano informację o Dacie wystawienia i kwocie faktury w zakładce „Faktury”.

Na koncie Administratora przechodzimy do widoku Raporty, następnie wybieramy zakładkę Faktury. Ponadto, w oknie faktur zostały dodane dwie nowe kolumny: Data wystawienia oraz Kwota.

3. Zaktualizowano wartość współczynnika dla rozliczenia immunoglobuliny.

Inne/Techniczne

1. Wyeliminowano problem z błędem uwierzytelniania dla eRejestracji.

2. Umożliwiono rezygnację z realizacji eSkierowania na szczepienie.

W oknie Szczepienia dodano nowy przycisk umożliwiający rezygnację z realizacji szczepienia.

Rezygnacja z realizacji szczepienia jest możliwa tylko w momencie, kiedy eSkierowanie dla Pacjenta zostało przyjęte do realizacji.


3. Umożliwiono usunięcie kwalifikacji I szczepienia w Module Szczepień.

Aby usunąć kwalifikację i szczepienie przechodzimy do widoku Szczepienia, wybieramy na liście Pacjenta, które chcemy skreślić z listy, następnie naciskamy przycisk Skreśl z listy.

W momencie skreślania Pacjenta z listy usuwane są wszystkie dane: szczepienie, kwalifikacja oraz wpis z listy szczepień.

Kinga Mierzejewska
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”