Wróć
Aktualizacja drEryk eGabinet 2.40 - lekarka w gabinecie prywatnym
Aktualizacja

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.40

Aktualizacja drEryk eGabinet 2.40 – poznaj szczegóły zmian i usprawnień

Przedstawiamy listę usprawnień i zmian, które obejmuje aktualizacja 2.40 programu drEryk eGabinet:

1. Uprawnienia dodatkowe dla leku recepturowego

Dla leków recepturowych dodaliśmy możliwość wybrania uprawnień dodatkowych. Jeśli Pacjent ma już dodane uprawnienia dodatkowe w swojej kartotece i będą one dostępne dla danego leku to zaznaczą się automatycznie – tak, jak dla leków gotowych. Uprawnienia dodatkowe dostępne dla leków recepturowych to IW, IN oraz DN.

2. Aktualizacja transformaty wydruku eRecepty dla recept „365 dni”

Zgodnie z wytycznymi CEZ zaktualizowaliśmy wydruk eRecepty na 365 dni o informacje dotyczące czasu realizacji eRecepty i wykupie pierwszego opakowania z eRecepty. Na wydruku pojawia się komunikat:

 „Do DD.MM.RRRR wykup pierwsze opakowanie leku, żeby móc wykupić wszystkie przepisane opakowania. Jeśli zrobisz to później otrzymasz mniejszą ilość leku.”

Dodatkowo data realizacji takiej eRecepty jest wyróżniona kolorem. Na końcu pakietu pojawia się także dopisek o treści:

„Oświadczam, że nie realizowałem/am wcześniej recept o pozycjach: ………..
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
………………………………………………………….
(data i podpis)”

3. Zmiany ustawień integracji z NFZ

Dotychczasowa zakładka „Ustawienia NFZ” wydzielono na część dotyczącą całej Praktyki oraz część dotyczącą indywidualnego konta. W panelu „Moje konto” w zakładce „Logowanie NFZ” znajduje się sam formularz logowania do eWUŚ. Nie ma już osobnego przycisku „Test połączenia” – wykonuje się on automatycznie przy kliknięciu przycisku „Zapisz”.

Formularz sprawdza wówczas poprawność danych logowania – jeżeli są one poprawne to logujemy się do systemu eWUŚ. Co więcej, przy odpytywaniu uprawnień do świadczeń wykorzystujemy te dane logowania.

Zakładka „Ustawienia NFZ” przeniesiono do panelu „Moja praktyka”. W tej zakładce definiujemy integrację z NFZ i jej zakres. Po włączeniu integracji z eWUŚ możemy kliknąć w link Logowania NFZ, by szybciej przejść do tej zakładki w panelu Moje konto.

Alicja Banduła
Autor:
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”