Wróć
Lekarka analizuje badania
Aktualizacja

Aktualizacja 8.40 – dostępna

Aktualizacja 8.40 – dostępna

Aktualizacja 8.40 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Usprawnij swoją pracę – ergonomia pobierania materiałów do badań.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników umożliwiono rejestrację pacjentów poza kolejnością w czasie wyznaczonej przerwy lekarza.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – zaktualizowano również słownik LIOCZ na obowiązujący od 1.11.2022 zgodnie z komunikatem NFZ.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Pielęgniarki / Gabinet zabiegowy / Rejestracja

1. Umożliwiono oznaczenie kilku próbek jednocześnie, dla pobieranych materiałów do badań.

Przemodelowano okno pobierania materiału do badań, w panelu Pielęgniarki Zabiegowej, zmiany ergonomicznego dają możliwość wyboru kilku rodzajów próbek na jednym zleceniu.

Realizując zlecenie wybieramy „Wykonaj zabieg” pojawi nam się okno gdzie wybieramy na przykład 2 próbki i wprowadzamy/skanujemy „nr próbki”

Następnie, klikając „Dodaj kolejną próbkę” w wybieramy kolejne badania i wprowadzamy/skanujemy „nr próbki”. Ponadto, po zrealizowaniu wszystkich badań pojawi nam się informacja o zrealizowanych zabiegach, badaniach.

2. Dodano możliwość podmiany błędnych plików EDM dla Profilaktyki 40+.

W Profilaktyce 40+, w sytuacji kiedy dokument EDM jest niepoprawny lub nie został jeszcze wysłany, umożliwiliśmy podmianę pliku z wynikami badań na nowy, z możliwością ponownej wysyłki.

3. Poprawiono mechanizm wyświetlania produktów jednostkowych dla zabiegów pielęgniarskich.

Poprawiliśmy także funkcjonalność powiązywania produktów jednostkowych względem produktów kontraktowych dla zabiegów pielęgniarskich.

4. Poprawiono dodawanie komentarza do zabiegów podczas wystawiania zlecenia do pielęgniarki

Wyeliminowano również usuwanie treści pola komentarz, podczas wystawiania zlecenia do pielęgniarki.

Rejestracji i realizacja wizyty

1. Dodano możliwość wyboru badań realizowanych w ramach opieki koordynowanej tylko z realizowanych w danym podmiocie ścieżek.

Dodano nową możliwość wyboru badań, a także określenia zakresu realizacji badań w zakresie podmiotu.

Do wyboru mamy 4 ścieżki diagnostyki:

 • Kardiologiczna
 • Diabetologiczna
 • Chorób płuc
 • Endokrynologiczna

Aby to określić, logujemy się na KM/Administratora przechodzimy do:

System / ustawienie / zakładka system / zakres opieki koordynowanej

Domyślnie wszystkie pola wyboru są wyłączone. Następnie, po przypisaniu i wybraniu zakresu dane będą widoczne na wizycie lekarskiej w skierowaniach na badania analityczne:

a także badania obrazowe:

2. Umożliwiono podanie prawidłowej godziny rozpoczęcia wizyty dla wizyt wstecznych i nocnych

Przy otwarciu wizyty ambulatoryjnej pojawi się okno z godzina przyjęcia do wprowadzenia:

Następnie, przy otwarciu wizyty nocnej pojawi się okno z datą i godzina rozpoczęcia wizyty oraz godziną

3. Umożliwiono również rejestrację pacjentów poza kolejnością w czasie wyznaczonej przerwy lekarza.

Ujednolicono funkcjonalność i dodano możliwość rejestracji poza kolejnością w przypadku gdy okno “Terminarz” filtrowane jest po konkretnym personelu.

4. Umożliwiono rejestrację w P1 historycznych szczepień pacjenta.

W kalendarzu szczepień gdy wprowadzono pełną nazwą szczepionki, przy kolejnym szczepieniu dane ze szczepionki zostaną automatycznie wypełnione w widoku zleceń, w kalendarzu szczepień nic się nie zmieni i ZM zostanie prawidłowo zarejestrowane.

Następnie, podczas zatwierdzania zlecania pojawia się komunikat:

„W Kalendarzu szczepień wprowadzono inne dane: Data i godzina <…> Szczepionka/Producent <…> Nr partii <…>.

Czy chcesz zaktualizować dane wpisane w kalendarzu szczepień ?”.

Wybierając „Tak”, Zdarzenie Medyczne jest rejestrowane, w kalendarzu szczepień dane są aktualizowane.

5. Poprawiono aktualizację trybu wizyty podczas zmiany finansowania w trakcie rejestracji pacjenta.

Tryb wizyty ustawia się odpowiednio w zależności od wskazanej komórki analogicznie jak przy rejestracji pacjenta.

Ponadto, podczas rejestracji wizyty do komórek o następujących kodach resortowych cz. VIII system podpowiada Tryb wizyty – nie wymaga skierowania:

 • 1202 Poradnia wenerologiczna
 • 1203 Poradnia wenerologiczna dla dzieci
 • 1240 Poradnia onkologiczna
 • 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci
 • 1450 Poradnia ginekologiczno-położnicza
 • 1452 Poradnia ginekologiczna
 • 1453 Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
 • 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej
 • 1700 Poradnia Zdrowia Psychicznego
 • 1701 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 • 1703 Poradnia Zdrowia Psychicznego dla młodzieży

6. Dodano komunikat informujący o konieczności zgłoszenia faktu ugryzienia przez ssaka do Sanepidu.

W momencie wybrania na wizycie rozpoznania o kodzie od W53 do W55.9 zostanie zaprezentowany monit o potrzebie zgłoszenia do sanepidu

7. Zablokowano możliwość wprowadzenia daty z przyszłości w przypadku danych dotyczących alergii.

W momencie wybrania złej daty pojawi się komunikat błędu:

Inne/Techniczne

1. Dodano nowy słownik „Indywidualny plan opieki medycznej”, który będzie używany podczas wypełniania formularza IPOM.

Dodano nowy słownik, Słownik dostępny będzie do edycji przez każdego lekarza z poziomu IPOM. Ponadto, dokument IPOM dostępny będzie w kolejnych aktualizacjach.

2. Zaktualizowano słownik LIOCZ na obowiązujący od 1.11.2022 zgodnie z komunikatem NFZ.

Od 1 listopada 2022 roku zmienia się słownik procedur XML oraz słownik świadczeń AP-KOLCE. Zmiany polegają na poniższych modyfikacjach:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90053 – Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane,
 • 90106 – Leczenie chorych na zaawansowanego raka przełyku i żołądka,
 • 90109 – Leczenie chorych na cystynozę nefropatyczną,
 • 90141 – Leczenie pacjentów z gruczolakorakiem trzustki,
 • 90156 – Leczenie pacjentów z zaburzeniami lipidowymi,
 • 90174 – Leczenie pacjentów z chorobą Cushinga;

Dodano także nowe programy lekowe:

 • 90194 – Leczenie pacjentów ze spektrum zapalenia nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego (NMOSD),
 • 90195 – Leczenie pacjentów z nowotworami neuroendokrynnymi układu pokarmowego z zastosowaniem radiofarmaceutyków,
 • 90196 – Leczenie wspomagające zaburzeń cyklu mocznikowego,
 • 90197 – Leczenie pacjentów z rakiem urotelialnym,

Ponadto, usunięto program lekowy:

 • 90094 – Leczenie stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego lub pierwotnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego.

3. Zablokowano możliwość wysyłki ZM w przypadku braku wszystkich wymaganych do rejestracji danych.

Zgodnie z wymaganiami nie należy wysyłać ZM (porada) jeśli nie ma wymaganych danych przekazywanych np. ICD10.

4. Zaktualizowano statystykę „Personel-indywidualne rozliczenia SOK” o dane osób w Harmonogramie przyjęć.

5. Zaktualizowano słownik ICD9 do wersji 5.66.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.66 dotyczą dopisania następujących kodów ICD-9 PL:

 • 99.97911 – Farmakoterapia donosowa
 • 99.97912 – Farmakoterapia napoliczkowa

6. Poprawiono funkcję „Eksportuj raport” dla kolumny RFX/Faktura.

Wyeliminowano problem z ponownym eksportem i zapisem RFX/Faktura gdy użytkownik nie miał dostępu do wskazanej lokalizacji.

7. Poprawiono funkcjonalność zmiany komórek dla filtra „teleporad” w POZ.

Przyspieszono proces zmiany komórek, dla teleporad. Ograniczono ponadto wyszukiwanie wyłączenie do konkretnego typu wizyty.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”