Wróć
Aktualizacja

Aktualizacja 8.42 – dostępna

Aktualizacja 8.42 – dostępna

Aktualizacja 8.42 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Przyśpiesz swoją pracę – dodano możliwość wysyłki do P1 wielu wystawionych skierowań jednocześnie.
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników – dodano możliwość wybrania rozpoznania ICD10, bezpośrednio z poziomu wystawiania skierowań.
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – zaktualizowano słownik wyrobów medycznych na obowiązujący od dnia 1.01.2023.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta/Dane medyczne  

1 Zaktualizowano słownik wyrobów medycznych na obowiązujący od dnia 1.01.2023

Zmiany obowiązują dla wystawianych zleceń, dla których data wystawienia zlecenia jest większa lub równa 1.01.2023

Ponieważ zmieniły się nazwy wyrobów medycznych, nie ma możliwości kontynuowania wyrobów medycznych ze starymi nazwami o poniższych kodach:

 • O.69,
 • O.70,
 • P.98,
 • P.103,
 • P.104,
 • P.129 – P.131,
 • P.135 – P.136.

Jeżeli zostanie wskazany do kontynuacji pojawi się komunikat :

,,Zmienił się słownik wyrobów medycznych – kontynuacja wybranego wyrobu jest niemożliwa. Proszę wygenerować nowe zlecenie.”

Ponadto, jeżeli zostanie wskazany do skopiowania jeden z powyższych produktów, wstawiamy kod i nową nazwę ze słownika w pole wyboru wyrobu i pokaże się komunikat:

2. Zmieniono wymagalność dla rytmu serca , raportowanego w Profilaktyce 40+.

Dla świadczeń 40+ które nie wysłano do P1 (nowo wprowadzone, tylko zapisane) i datę realizacji ma przed 17.XII.2021.

Do P1 są wysyłane tylko Zdarzenia Medyczne, w których które mają wprowadzony rytm serca.

Dla świadczeń 40+ które wysłano do P1 (z datą realizacji przed 17.XII.2021, bez podanego rytmu serca):

Umożliwiamy wprowadzenie informacji o rytmie serca dla zatwierdzonych świadczeń:

Użytkownik może wprowadzić ustawienie z poziomu Rytm Serca : miarowy/niemiarowy . Wprowadzenie tych danych z tego poziomu powoduje aktualizacje odpowiedniej pozycje w danych medycznych związanych z tą profilaktyką.

Podczas wyboru przycisku “Zatwierdź i wyślij do P1“weryfujemy wymagane dane antropometryczne.

Brak kompletu danych antropometrycznych skutkuje komunikatem informacyjnym. Użytkownik musi uzupełnić dane lub anulować operację.

W momencie zatwierdzania rytmu serca został zmieniony wyświetlany komunikat “Zmiana informacji o rytmie serca pacjenta zostanie zaktualizowana w danych antropometrycznych. Czy chcesz kontynuować?” Tak/Nie

Podczas operacji “Zapisz i wyślij do P1“ weryfikujemy czy dane w ZM zostały zmienione. Jeśli tak, tworzymy nową wersję przekazujemy je do kolejki w celu ich rejestracji w P1.

Ponadto, dla świadczeń 40+ od 17.XII.2021 rytm serca nie jest wymagany.

3. Dodano możliwość wysyłki do P1 wielu wystawionych skierowań jednocześnie.

Umożliwiono również wysyłkę wielu skierowań jednocześnie za pomocą przycisku „Podpisz i wyślij do P1 wszystkie”

4. Dodano możliwość wyboru nowego tytułu uprawnienia pacjenta – IC.

Dodano także nowy tytuł uprawnienia do świadczeń – IC

IC – osoba pobierająca rentę rodzinną, która nie ukończyła 18 roku życia (posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego).

Co więcej, podczas składania oświadczenia dla pacjenta z tym tytułem uprawnienia, automatycznie wybierana nową podstawa dla oświadczenia “z tytułu pobierania renty rodzinnej”

Wizyty dla tego tytułu uprawnienia nie są obecnie raportowane do P1 i NFZ ze względu na brak zdefiniowanych słowników po stronie płatnika

5. Dodano informację o substancji czynnej dla wystawionych leków.

Opcja jest dostępna dla wydruku nazwy leków na recepcie tylko w wersji „Handlowej”

Ponadto, informacja o substancji czynnej dostępna jest m.in.: Na wizycie w lekach stosowanych przewlekle

Historii recept:

Historii wizyt:

W historii zleceń:

Jak również w historii wizyt dla rozwijanego panelu bocznego:

6. Dodano możliwość wybrania rozpoznania ICD10, bezpośrednio z poziomu wystawiania skierowań.

Lekarzowi dodano możliwość wprowadzenia kodu ICD-10 bezpośrednio z poziomu eSkierowania, aby nie tracić czasu w przypadku nie uzupełnionych danych z wizyty

7. Dodano możliwość wyszukiwania pacjentów po adresie zamieszkania i numerze domu.

Dodano również nowe pozycje w wyszukiwaniu pacjenta, umożliwiającego wyszukiwanie po:

 • adres (ulica, miejscowość)
 • numer domu

Druki

 1. Zaktualizowano wzór wydruku papierowego zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne.
 2. Poprawiono również czytelność podglądu eRecepty, wystawionej na lek recepturowy.
 3. Do wydruku potwierdzenia realizacji zleceń wykonywanych przez położną dodano datę urodzenia.

Rozliczenia

 1. Poprawiono generowanie kolejnej korekty do faktury w zakresie pobierania numeru umowy pierwotnej.
 2. Dostosowano również rozliczanie wykonanych świadczeń z zakresu opieki koordynowanej w POZ do wytycznych NFZ.

Inne/Techniczne

 1. Poprawiono zapamiętywanie ustawień wprowadzonych przez użytkownika w oknie konfiguracji wizyt.
 2. Poprawiono wydruk faktur papierowych utworzonych bez posiadanego szablonu.
 3. Przywrócono także możliwość rejestracji pacjentów na niedziele.
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”