Wróć
Aktualizacja 8.44 - dostępna - pielęgniarka w gabinecie lekarskim
Aktualizacja

Aktualizacja 8.44 – dostępna

Aktualizacja 8.44 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Dodano nowe badanie do rozliczeń – umożliwiono rozliczenie badania „Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV”
 • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych – dodano do rozliczania produkty pielęgniarskie realizowane w ramach KOP w POZ
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – zaktualizowano słownik procedur LIOCZ

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Aktualizacja 8.44 – dostępna – lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta lekarska/Świadczenia pielęgniarskie

1. Zaktualizowano wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą KRUS.

Wprowadzono zmiany w wydruku Wniosku na Rehabilitację leczniczą KRUS na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne  zostało uchylone w związku z Rozporządzenie Ministra  Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2757).

2. Udostępniono możliwość wydruku formularza IPOM.

Dla osób posiadających licencję na rozszerzoną obsługę opieki koordynowanej udostępniono możliwość wystawienia i wydruku formularza IPOM.

Lekarz z poziomu wizyty ma możliwość wystawienia i wydrukowania wypełnionego formularza IPOM i zapisania go w dokumentacji medycznej.

Druk dostępny jest również w „Repozytorium” dokumentów oraz w danych medycznych pacjenta.

Wydruk formularza IPOM

3. Umożliwiono rozliczenie badania „Test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV”

Nowe badanie jest rozliczane produktem jednostkowym 5.01.00.0000227 Test antygenowy w kierunku: SARS-CoV-2/grypy A+B/RSV.

Wprowadzono automatyczne dodawanie produkt do produktów jednostkowych w chwili dopisania wyniku tego badania do wizyty (ICD9: V101).

Użytkownik ma możliwość również ręcznego wybrania produktu z umowy.
Produkt kontaktowy : 01.0010.122.11

4. Dodano funkcjonalność oznaczania notatek pacjenta jako „prywatne” lub „publiczne” oraz umożliwiono ich prezentację podczas otwarcia wizyty.

Do okna „Notatki” wprowadzono możliwość oznaczenia notatki jako prywatnej lub publicznej.

W zależności od ustawień notatka będzie widoczna dla wszystkich uprawnionych osób w placówce lub tylko dla osoby, która ją wprowadziła.

Dodatkowo, jeśli w konfiguracji wyświetlania notatek w zakładce „Wizyta”, zostanie zaznaczona opcja „Wyświetl po otwarciu okna wizyty notatki na temat pacjenta”:

Podczas otwarcia wizyty będzie pojawiało się okno „notatka o pacjencie”,  gdzie będą widoczne notatki prywatne użytkownika oraz notatki publiczne innych użytkowników aplikacji.

Użytkownik może zaznaczyć jedną lub wszystkie notatki i kliknąć przycisk „ukryj” wtedy na kolejnej wizycie tego pacjenta, nie zobaczy ukrytych notatek.

Ustawienia wyświetlania notatek są indywidualne. Nie wpływają na pracę innych użytkowników.

5. Dodano do rozliczania produkty pielęgniarskie realizowane w ramach KOP w POZ.

Do listy raportowanych produktów pielęgniarskich, dodano nowe produkty:

 • 5.01.00.0000220: KOP – Porada pielęgniarki w leczeniu ran realizowana w miejscu realizacji świadczeń
 • 5.01.00.0000221: KOP – Porada pielęgniarki w leczeniu ran realizowana w domu świadczeniobiorcy
 • 5.01.00.0000222: KOP – Porada pielęgniarki urologiczna realizowana w miejscu realizacji świadczeń
 • 5.01.00.0000223: KOP – Porada pielęgniarki urologiczna realizowana w domu świadczeniobiorcy
 • 5.01.00.0000224: KOP – Porada pielęgniarki, stomijna realizowana w miejscu realizacji świadczeń
 • 5.01.00.0000225: KOP – Porada pielęgniarki stomijna realizowana w domu świadczeniobiorcy

Pielęgniarka POZ, może wyraportować wybrany produkt jednostkowy dla porady kompleksowej.

6. Wprowadzono usprawnienia w zakresie szczepień realizowanych poprzez zlecenia pielęgniarskie.

Aby polepszyć ergonomiczność pracy, uzupełniamy procedury ICD9 automatycznie dla podstawowego kalendarza szczepień obowiązkowych.

… oraz do okna „Wybierz procedury” dodaliśmy wyszukiwanie:

Statystyka/rozliczenia

1. Dodano statystykę pozwalającą kontrolować wykonalność badań realizowanych w ramach budżetów powierzonych.

2. Zaktualizowano opisy zakresów świadczeń w podglądzie utworzonego raportu deklaracji.

Zaktualizowano zakresy, które są wyświetlane w podglądzie utworzonego raportu deklaracji.

W sekcji “Liczba deklaracji w rozbiciu na osoby personelu”, dla pielęgniarek, dodaliśmy informację o liczbie deklaracji złożonych do danej pielęgniarki w przypadku podopiecznych DPS, analogicznie jak u lekarzy.

Inne/Techniczne

1. Poprawiono mechanizm wykonywania korekty do korekty w zakresie pobierania danych po korekcie pierwotnej.

2. Wyeliminowano problem z niepełną listą dokumentów dostępnych w Repozytorium.

3. Dodano nowe badanie „Helicobacter pyroli w kale (antygen met. CLIA)”

4. Poprawiono import danych pacjentów z eDeklaracji.

5. Rozszerzono warunek dla określania czasu rozpoczęcia wizyty w przypadku wizyt domowych.

Lekarz udzielający wizyt domowej ma możliwość określenia godziny przyjęcia.

Dla wszystkich wizyt zaległych: domowych otwieranych w dniu wizyty – w historii wizyty, dodano adnotację o zaplanowanej godzinie wizyty jak w przypadku wizyt nocnych.

6. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od 1.01.2023.

Zmiana słownika świadczeń, które podlegają sprawozdawczości z zakresu list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.

Zmiany od 1 stycznia 2023 roku:

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90059 – leczenie chorych na raka płuca oraz międzybłoniaka opłucnej;
 • 90063 – leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe;
 • 90122 – leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe;
 • 90133 – leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina;
 • 90135 – leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową;

Dodano nowy program lekowy:

 • 90198 – Leczenie dorosłych pacjentów z zespołami mielodysplastycznymi z  towarzyszącą niedokrwistością zależną od transfuzji;

Usunięto następujące programy lekowe:

 • 90140 – Lenalidomid w leczeniu pacjentów z anemią zależną od przetoczeń w przebiegu zespołów mielodysplastycznych o niskim lub pośrednim-1 ryzyku, związanych z nieprawidłowością cytogenetyczną;
 • 90148- leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową ibrutynibem 90149- leczenie chorych na chłoniaki rozlane z dużych komórek b oraz inne chłoniaki b-komórkowe w postaci izolowanej delecji 5q”;
 • 90155 – leczenie chorych na oporną i nawrotową postać klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu;
 • 90158 – leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową Wenetoklaksem;

7. Zaktualizowano słownik procedur ICD9.

Zmiany wprowadzone w wersji 5.68 dotyczą dopisania następującego kodu ICD-9 PL CM:

KodNazwa
39.65Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO)
39.651Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) – w układzie żylno – żylnym
39.652Pozaustrojowa oksygenacja membranowa (ECMO) – w układzie żylno – tętniczym
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”