Wróć
Aktualizacja 8.46 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 8.46 – dostępna

Aktualizacja 8.46 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Realizuj wszystkie obowiązki w programie – jesteśmy na bieżąco za zmianami NFZ.
 • Przyspiesz realizację zadań – wprowadziliśmy możliwość prawidłowego oznaczenia rodzaju wykonanego szczepienia.
 • Realizuj swoje obowiązki w zgodzie z wymogami prawnymi – zaktualizowaliśmy kody MZ oraz procedury dla Opieki Koordynowanej.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Rozliczenia

1. Zaktualizowano kod ministerialny oraz procedury ICD9 dla opieki koordynowanej, zgodnie z wytycznymi NFZ.

Wszystkie wykonane produkty jednostkowe w ramach Opieki koordynowanej będą raportowane z prawidłowym kodem ICD 9 i kodem świadczenia MZ 22 zgodnie z załącznikiem. Dodano kody ICD 9 dla badań:

 • 5.01.00.0000198 -“Holter EKG 72 godz. (72-godzinna rejestracja EKG)“ – Procedura 89.503,
 • 5.01.00.0000205 -“Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana do 2 procedur (u dorosłych)” – Procedura 06.112,
 • 5.01.00.0000206 -“Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy celowana (u dorosłych) co najmniej 3 procedury” – Procedura 06.112.

Dodano nowe procedury dla produktów jednostkowych realizowanych z zakresu Opieki Koordynowanej:

 • 5.01.00.0000195 – porada edukacyjna procedura 89.01 (raportowana także z poziomu pielęgniarki POZ),
 • 5.01.00.0000196 – konsultacja dietetyczna procedura 89.011.


2. Dostosowano raportowanie do najnowszej wersji komunikatu SWIAD 10.10.2.

Od dnia 1.03.2023, zmianie uległa wersja komunikatu SWIAD na wersję 10.10.2. Zaktualizowano wersję tworzonych raportów SWIAD do 10.10.2 oraz obsługę zwrotek.


3.Dostosowano rozliczanie faktur zakupowych do najnowszej wersji komunikatu FZX 1.09.

Od dnia 1.03.2023 komunikat FZX należy tworzyć w najnowszej wersji 1.09 wraz z zastosowaniem zmian dotyczących przekazywania informacji o Państwa dostawcy (dotyczy komunikatu FZX oraz elementów dotyczących faktury przekazywanych w komunikacie SWIAD).

4. Poprawiono jednostkę miary na fakturze dla testów COMBO.

Zgodnie z wytycznymi zmieniono jednostkę miary na generowanej fakturze za wykonane testy COMBO z „punkt” na „porada”.

e-Deklaracje

1. Wprowadzono usprawnienia dla obsługi eDeklaracji.

Użytkownik w ustawieniach eWUŚ może ustawić, czy w e-Deklaracjach eWUŚ będzie odpytywany automatycznie czy ręcznie. eWUŚ będzie sprawdzony tylko na dzień dzisiejszy. Jeżeli już został odpytany w dany dzień, nie zostanie sprawdzony ponownie.

Szczepienia

1. Dodano możliwość prawidłowego oznaczenia rodzaju wykonanego szczepienia, dla szczepień dodawanych spoza kalendarza obowiązkowego.

Zmieniliśmy nazwę przycisku z „Dodano szczepienie nieobowiązkowe” na „Dodano szczepienie”. Dodaliśmy możliwość dodania szczepionki i zaznaczenia czy jest ona „szczepionka obowiązkowa” czy „szczepionka nieobowiązkowa” z okna Wykonano szczepienie. Dodaliśmy także widok informacji o rodzaju w oknie kalendarzu szczepień i w kolumnie „rodzaj”.

Poprawiliśmy nazewnictwo – surowicy pozostawiono rodzaj „surowica” zamiast „szczepionka nieobowiązkowa”. Zmieniono również rodzaj surowicy we wcześniejszych wpisach z „szczepionka nieobowiązkowa” na surowica. Nie edytujemy wcześniejszych dodanych szczepionek, które teraz mają rodzaj „szczepionka”.

Dodaliśmy nowe pole – rodzaj szczepionki – w oknach:

 • „Zabiegi”,
 • „Wykonano szczepienie”,
 • „Szczepienie”.

eRecepta

1. Poprawiono wyświetlanie informacji o substancji czynnej leku RPW.

Na widoku wystawienia recepty dodano pole „Ilość substancji czynnej:” oraz ilość tej substancji.

2. Dodano możliwość określenia ilości substancji czynnej dla leku spoza bazy.

Użytkownik może  określić ilość substancji czynnej w postaci wpisania liczby. Na widoku wystawienia recepty dodano treść „Ilość substancji czynnej:”.

IPOM

1. Umożliwiono wysyłkę dokumentu IPOM do P1.

W ślad za aktualizacją systemów P1, dodano możliwość poprawnego eksportu dokumentu IPOM do P1.

2. Dodano usprawnienia do formularza IPOM.

Usunięto konieczność określania stron przy rozpoznaniach w dokumencie IPOM. Zaktualizowano strukturę dokumentu IPOM.

Techniczne

1. Wyeliminowano problem z odświeżaniem ekranu podczas otwierania wizyty.

Zoptymalizowano odświeżanie ekranu, tym samym usunięto przyczynę migotania ekranu.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”