Wróć
Aktualizacja 8.48 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 8.48 – dostępna

Aktualizacja 8.48 drEryk Gabinet dostępna – dowiedz się więcej!

 • Realizuj wszystkie obowiązki w programie – jesteśmy na bieżąco ze zmianami prawnymi.
 • Poprawnie realizuj umowę PSY – dodano możliwość raportowania cyklu.
 • Pracuj ergonomicznie – wprowadziliśmy usprawnienia dla panelu lekarza dotyczące SIMP.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia (CHUK)

1. Umożliwiono oznaczanie statusów wykonanej profilaktyki CHUK poza wizytą.

W danych osobowych pacjenta, który może być zakwalifikowany do programu Profilaktyki CHUK, dodano możliwość oznaczenia sygnalizujące, że dany pacjent jest w trakcie profilaktyki lub miał już wykonaną.

Dla opcji „Wykonano profilaktykę CHUK” dodaliśmy również możliwość określenia daty kiedy została wykonana. Za datę wykonania profilaktyki uważamy datę podaną przez użytkownika.

W Historii danych osobowych przechowujemy wszystkie zmiany statusów profilaktyki CHUK pacjenta.

Z omawianej funkcjonalności mogą korzystać także pielęgniarki.

2. Dodano możliwość wyłączenia powiązania rozpoznania Z13.6 z profilaktyką CHUK.

Lekarz może wyłączyć funkcjonalność powiązania rozpoznania Z13.6 z profilaktyką CHUK. Aby to zrobić, należy z poziomu lekarza przejść do:

Funkcje specjalne lekarza / Ustawienia / Zakładka „Wizyta” / Ustawienia wizyty

Podczas realizacji wizyty CHUK i zmianie oznaczenia na zielono będzie możliwość dodania rozpoznania Z13.6 do wizyty.

3. Dodano możliwość konfiguracji personelu z dostępem do oznaczeń statusów w profilaktyce CHUK.

Lekarz AOS, który jest jednocześnie lekarzem ze specjalizacją POZ, a także pielęgniarki mają możliwość zmiany statusu dla pacjentów CHUK.

W celu włączenia tej opcji, w konfiguracji dostępu z poziomu KM/Administratora przechodzimy do System / Ustawienia / Zakładka „Konfiguracja dostępu”. Przy kolumnie “Profilaktyka CHUK” oznaczamy checkbox w kolumnie (Profilaktyka CHUK) dla personelu, który ma mieć dostęp.

Dostępność ustawienia checkboxów jest uzależniona od globalnego włączenia obsługi CHUK przez podmiot.

KM/Administratora przechodzimy do System / Ustawienia / Zakładka „Kontrola pacjentów” – przy akapicie “Kontrola kwalifikacji pacjentów CHUK” oznaczamy checkbox:

Wizyta lekarska

1. Dodaliśmy możliwość edycji i usunięcia przez lekarza zleceń wystawionych do pielęgniarki i położnej POZ.

W widoku wizyty lekarskiej, w sekcji Druki:

Rozdzielone zostały dwa osobne zlecenia:

 • Zlecenie dla panelu pielęgniarki – które otwiera okno wystawiania zlecenia dla panelu pielęgniarki,
 • Zlecenie do pielęgniarki / położnej (zewnętrzne) – które otwiera okno wystawiania zlecenia do podmiotów zewnętrznych.

Dodaliśmy przycisk „edytuj” przy przycisku”Zlecenie dla panelu pielęgniarki”, otwierającego nowe okno „Zlecenia dla panelu pielęgniarki”

Nowe okno „Zlecenia dla panelu pielęgniarki” składa się z czterech sekcji:

 • Zlecenie do pielęgniarki gabinetu zabiegowego
 • Zlecenie do pielęgniarki POZ
 • Zlecenie do położnej POZ
 • Zlecenie do pielęgniarki OPD

Okno „Zlecenia dla panelu pielęgniarki” zawiera checkbox „tylko własne zlecenia”, po zaznaczeniu którego następuje filtrowanie. Na liście zleceń widoczne będą jedynie zlecenia wystawione przez aktualnie zalogowanego użytkownika.

Okno zawiera również przyciski takie jak  „Wystaw zlecenie”, „Edytuj zlecenie” oraz „Usuń zlecenie”

 • „Wystaw zlecenie” jest zawsze aktywny.
 • „Edytuj zlecenie” oraz „Usuń zlecenie” są aktywne jedynie dla zleceń wystawionych przez aktualnie zalogowanego użytkownika oraz posiadających status „w trakcie”, nierozpoczętych przez pielęgniarkę/położną.
 • Użytkownik musi wskazać powód edycji lub usunięcia zlecenia.
 • Dla zleceń edytowanych przez Użytkownika – na liście aktywnych zleceń w panelu pielęgniarki pojawia się wpis o edycji na rozwijanej liście.

Dla zakładki Dane medyczne:

 • Dodano checkbox „tylko własne zlecenia” przy oknach „Zlecenia dla pielęgniarki POZ”, „Zlecenia dla położnej POZ”, „Zlecenia dla pielęgniarki gabinetu zabiegowego”, „Opieka długoterminowa”.
 • Po zaznaczeniu checkboxa „Tylko własne zlecenia” następuje filtrowanie – na liście zleceń widoczne są jedynie zlecenia wystawione przez aktualnie zalogowanego Użytkownika.
 • Dodano przycisk „Edytuj” oraz „Usuń” w oknach „Zlecenia dla pielęgniarki POZ”, „Zlecenia dla położnej POZ”, „Zlecenia dla pielęgniarki gabinetu zabiegowego”, „Opieka długoterminowa”.
 • Przyciski „Edytuj” oraz „Usuń” są aktywne jedynie dla zleceń wystawionych przez aktualnie zalogowanego Użytkownika oraz posiadających status „w trakcie”, nierozpoczętych przez pielęgniarkę/położną.
 • Użytkownik musi wskazać powód edycji lub usunięcia zlecenia.
 • Dla zleceń edytowanych przez Użytkownika – na liście aktywnych zleceń w panelu pielęgniarki pojawia się wpis o edycji na rozwijanej liście.

2. Dodano stronicowanie do okna powiadomień o nowych badaniach.

Do okna Nowe wyniki badań dodanie przyciski „Pokaż wszystkie” oraz „Pokaż kolejne”. Jeżeli wyświetla się więcej niż 20 wyników badań, 20 pierwszych badań zostanie wyświetlonych w kolejności od najnowszych do najstarszych, przycisk „pokaż kolejne” wyświetli kolejne 20 wyników.

3. Uwspólniono nazewnictwo pól i komunikatów w eSkierowaniu na zabiegi fizjoterapeutyczne.

 • Do okna wystawiania e-skierowania na zbiegi fizjoterapeutyczne dodano pola „Cel porady ” (pole wymagane).
 • Zaktualizowano wydruk skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.

Inne/Techniczne

1. Poprawiono korygowanie faktur związanych z podaniem immunoglobuliny.

Podczas korekty wizyty z podaniem immunoglobuliny i zmianą rozliczenia np. na W11, wyeliminowano sprawdzanie powiązania z fakturą zakupową, co w efekcie pozwoli wysłać poprawioną wizytę i umożliwi wykonanie korekty.

2. Dodano obsługę notatek dla wizyt prywatnych.

W module usług prywatnych dodano prezentację notatek.

3. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od dnia 1.03.2023.

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, od 1 marca 2023 roku zmienia się słownik procedur.

Zmieniono nazwy następujących programów lekowych:

 • 90054 – leczenie chorych na przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu B;
 • 90095 – leczenie chorych z umiarkowaną i ciężką postacią łuszczycy plackowatej;
 • 90104 – leczenie chorych na raka gruczołu krokowego.

Dodano nowe programy lekowe:

 • 90199 – leczenie kwasem kargluminowym chorych z acyduriami organicznymi: propionową, metylomalonową i izowalerianową;
 • 90200 – leczenie pacjentów z guzami litymi z fuzją genu receptorowej kinazy tyrozynowej dla neurotrofin (NTRK).

4. Poprawiono przekazywanie informacji o odmówionych badaniach do erLab

Poprawiono przekazywanie informacji o zleconych badaniach do laboratorium. Odrzucone badania podczas wykonywanego zlecenia nie będą przesyłane do laboratorium.

5. Poprawiono oznaczanie rozpoznań głównych ICD10 na wizytach i drukach.

 • Poprawiono brak rozpoznania na druku do Sanepidu, wyeliminowano brak wpisu na wydruku.
 • Wyeliminowano problem braku oznaczenia rozpoznania głównego na wizycie lekarskiej.
 • Podczas wizyty fizjoterapeutycznej, wyeliminowano przyczynę błędnego kopiowania głównego kodu ICD10.
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”