Wróć
Aktualizacja 9.1 dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.1 – dostępna

Aktualizacja 9.1 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

  • Korzystaj z ergonomicznych rozwiązań – Usprawniono widok komentarza dla jednostki chorobowej
  • Korzystaj z rozwiązań rekomendowanych przez użytkowników – Dodano możliwość usunięcia eInformacji dla lekarza kierującego.
  • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – Wprowadzono obsługę współczynnika „WKR” dla pakietów grup w stomatologii.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta/Edycja dokumentów

1. Wprowadzono możliwość aktualizacji danych dotyczących szczepień w module szczepień.

Lekarz lub pielęgniarka ma możliwość edycji przesłanych do P1 danych szczepienia, realizowanego w module szczepień,

Do widoku „Kwalifikacja” i „Szczepienie” dodaliśmy nowy przycisk „Edytuj”, który dostępny tylko dla statusów:

  • Kwalifikacji: zarejestrowanych, niezakwalifikowanych i odroczonych.
  • Szczepień: wykonanych i wprowadzonych błędnie, które zostały wysłane do P1.

Tylko autor, który pierwotnie rejestrował dane, ma możliwość ich edycji.

2. Dodano możliwość usunięcia eInformacji dla lekarza kierującego.

Lekarz może usunąć/edytować utworzone EDM i odpowiednio przekazać ponownie do P1.

Po dokonaniu zmian, podczas kliknięcia „Usuń” tworzona jest nowa wersja dokumentu  anulującego, zgodnie z dokumentacją EDM.

Jeżeli dokument jest prawidłowy, to po kliknięciu na „Usuń”, prezentowany jest podgląd eInformacji do lekarza kierującego w formacie HL7.

Dodaliśmy informację, że dokument zostanie usunięty po zatwierdzeniu wizyty.

3. Wprowadzono obsługę współczynnika „WKR” dla pakietów grup w stomatologii.

W przypadku wskazania do rozliczenia podczas jednej wizyty więcej niż jednego pakietu świadczeń, wycena najwyżej punktowanego pakietu rozliczana jest ze współczynnikiem 1,0; zaś wycena kolejnych pakietów ze współczynnikiem 0,8.

Jeżeli nastąpi współwystępowanie kodów, wartości współczynników (WKC, WKW) zostanie pomnożona.

W przypadku wykonywania korekt za miesiąc poprzedni wystarczy z poziomu korekty „Powtórzyć raportowanie”  oraz zaznaczyć opcję „Zastosuj automatycznie wyliczone przez program współczynniki dla Grup świadczeń w stomatologii.

4. Usprawniono widok komentarza dla jednostki chorobowej.

Zmodyfikowano podgląd komentarza , dodanego dla rozpoznania/jednostki chorobowej pacjenta. W oknie rozpoznanie/jednostka chorobowa dodano kolumnę  „Komentarz” , aby lekarz wiedział, że taki komentarz może zostać dodany.

Po naciśnięciu na przycisk z zielonym krzyżykiem otworzy się okno umożliwiające dodanie komentarza. Po wprowadzeniu komentarza, ikona zmieni się na przycisk edycji.

Techniczne/Inne

1. Poprawiono wyświetlanie pacjentów z wycofaną deklaracją poprzez formularz karty zgonu.

2. Zaktualizowano słownik klasyfikacji zawodów.

  • 222221 Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego / internistycznego dodanie pozycji
  • 223208 Położna – specjalista pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

3. Poprawiono informację o personelu zlecającym w dokumentacji medycznej.

4. Do listy badań refundowanych, dodano badanie „Glukoza na glukometrze”.

5. Poprawiono raportowanie świadczeń OPD bez daty objęcia opieką.

6. Poprawiono wyświetlanie leków w podglądzie eRecepty.

7. W formularzu IPOM zdjęto walidację na Farmakoterapię, zgodnie z najnowszą dokumentacją CEZ.

Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”