Wróć
Aktualizacja 9.3 - dostępna
Aktualizacja

Aktualizacja 9.3 – dostępna

Aktualizacja 9.3 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

 • Korzystaj z usprawnień w drEryk – dodano możliwość wprowadzenia kilku uprawnień dodatkowych dla pacjenta,
 • Korzystaj z komunikacji i powiadomień – rozbudowaliśmy okno komunikatów o możliwość przekazania informacji przez Administratora,
 • Pracuj zgodnie z najnowszymi zmianami – rozszerzono zakresy w stomatologii dla których są automatycznie wyliczane współczynniki dla pakietów.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej.

Lista wprowadzonych zmian w najnowszej wersji drEryk Gabinet.

Wizyta/Dane medyczne

1. Dodano możliwość wprowadzenia kilku uprawnień dodatkowych dla pacjenta

Aby usprawnić przebieg wizyty, dodano możliwość jednoczesnego wyboru kilku uprawnień dodatkowych przysługujących pacjentowi:

Kartoteka pacjenta

 • dodanie nowego okna „Uprawniania dodatkowe”:
  • w oknie wyświetlają się uprawnienia dodatkowe przypisane do pacjenta (najstarsze na szczycie listy) oraz wiersz formularza, za pomocą którego możemy dodać nowe uprawnienie dodatkowe;
  • możemy edytować dodane wcześniej uprawnienia dodatkowe;
  • możemy przesuwać wybrane uprawnienie dodatkowe w górę / w dół na liście za pomocą przycisków strzałek;
  • również możemy usunąć wybrane uprawnienie dodatkowe za pomocą „-”;
  • po zapisaniu zmian, anulowaniu lub zamknięciu okna „Uprawnienia dodatkowe” użytkownik wraca do okna „Dane medyczne pacjenta” lub zakładki „Dane osobowe pacjenta” (w zależności od miejsca, z którego otworzył okno)

Recepty i eRecepty

 • na wydrukach recept i eRecept widoczne są wszystkie uprawnienia dodatkowe przypisane do pacjenta

eZWM

 • dodanie pola Uprawnienie dodatkowe na formularzu eZWM w postaci rozwijanej listy (zawiera wszystkie uprawnienia dodatkowe przypisane do pacjenta)
 • domyślnie jest wybrana opcja „Nie ma zastosowania”
 • użytkownik może wybrać tylko jedno uprawnienie dodatkowe które będzie dostępne z rozwijalnej listy.
  Na liście widoczne będą jedynie uprawnienia, które zostały zdefiniowane w Kartotece pacjenta.

Zdarzenia Medyczne

 • przekazywanie do P1 informacji o wszystkich uprawnieniach dodatkowych przypisanych do pacjenta poprzez powielenie szablonu

2. Dodano możliwość ustawienia wymagalności zmiany hasła (ilość dni) oraz zmiany minimalnej długości hasła.

Administrator ma możliwość określenia własnej ilości dni, po których należy wymuszać zmianę hasła (Minimalna ilość dni 1 – maksymalna 180).

Wprowadzono nową konfigurację 'Długość znaków hasła”, w której administrator określa minimalną ilość znaków, z której powinno składać się hasło. Domyślnie ustawiamy wartość 8 i jest to wartość minimalna jaką można ustawić. Maksymalnie 20 znaków.

3. Dodano możliwość odświeżenia danych osobowych pacjenta z poziomu korekt.

W przypadku korygowania wizyt, dla których dane osobowe były nieprawidłowe, ale zostały już uzupełnione w kartotece pacjenta dodano możliwość odświeżania tych danych osobowych dla wybranej wizyty lekarskie czy też zleceń pielęgniarskich.

Po przyciśnięciu „Odświeżania ” pojawi na się informacja:

Po zatwierdzeniu zmian podajemy powód edycji:

Zatwierdzamy zmiany i możemy wykonać nowy raport lub też wysłać korektę.

4. Usprawniono działanie filtra „Kod” w oknie weryfikacji zwrotki dla deklaracji.

W oknie Zarządzania wynikami weryfikacji deklaracji ze zwrotki _WDP, dodano filtr “Kod” gdzie można wybrać kilka kodów jednocześnie.

5. Dodano ponowną weryfikację dla nowych wyników badań, które pojawiły się w trakcie trwającej wizyty.

Bardzo często, szczególnie dla badań wykonywanych na miejscu w podmiocie, lekarz zleca badanie podczas wizyty a wynik jest wprowadzany w trakcie jej trwania. Jeżeli w trakcie przeprowadzanej wizyty, pojawiły się nowe wyniki badań.

Lekarz otrzyma informację przed zatwierdzeniem wizyty, że w jej trakcie dodane zostały nowe wyniki badań.

6. Rozbudowano okno komunikatów o możliwość przekazania informacji przez Administratora.

Administrator ma możliwość wprowadzenia własnego komunikatu dla użytkowników.

Dodawanie komunikatu:

Należy wpisać treść komunikatu, a następnie nacisnąć przycisk ,,Dodaj”.

Usuwanie komunikatu:

Należy zaznaczyć komunikat który chcemy usunąć, następnie nacisnąć przycisk z czerwonym minusem oraz nacisnąć przycisk ,,Zatwierdź i zamknij”.

W tym momencie komunikaty są usuwane z widoków u wszystkich użytkowników.

Wyświetlanie komunikatów:

Na górze listy widzimy najnowsze komunikaty.

7. Dodano badanie KTG do badań obrazowych.

Do listy badań obrazowych, do grupy “Inne badania obrazowe” dodano nowe badanie o nazwie:

 • Kardiotokografia (KTG)”. Procedura ICD9 : 89.393

Badanie można zarówno zlecić jak i wprowadzić jego wynik badania.

8. Umożliwiono jednoczesne oznaczenie porady kompleksowej i edukacyjnej w oknie wyboru rodzaju wizyty dla Opieki koordynowanej.

9. Wyeliminowano problem z brakiem id cyklu w przypadku fizjoterapii.

10. Rozszerzono zakresy w stomatologii dla których są automatycznie wyliczane współczynniki dla Pakietów.

Rozbudowano listę o nowe produkty kontraktowe z Załącznik Nr 1c do zarządzenia Nr 60/2023/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2023 r.

Lista produktów kontraktowych:

 • 07.0000.700.02
 • 07.0000.701.02
 • 07.0000.702.02
 • 07.0000.703.02
 • 07.0000.704.02
 • 07.0000.705.02
 • 07.0000.706.02
 • 07.0000.707.02
 • 07.0000.708.02
 • 07.0000.709.02
Aplikacja korzysta z plików cookie. Klikając „Zaakceptuj”, zgadzasz się na przechowywanie plików cookies na swoim urządzeniu w celu sprawnego działania serwisu oraz analizy korzystania z serwisu. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszej Polityce prywatności oraz po kliknięciu w „Dostosuj”